Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Mer om projektet

I över femtio år har det funnits ett översättningsstöd för bokförlag i Sverige som ger ut tysk litteratur. Översättningsstödet initierades år 1973 av organisationen Inter Nationes med medel från tyska utrikesdepartementet – senare tog Goethe-institutet över ansvaret för stödprogrammet. Under fem decennier har över 250 tyskspråkiga titlar översatts till svenska med hjälp av detta stöd – utgivningar och översättningar som annars kanske aldrig hade kommit till stånd. 

50 år med översättningsstödGoethe-Institut

50 år med översättningsstöd

Inför jubileet av vårt översättningsstödprogram har vi grävt i arkiven för att ta reda på vilka titlar som beviljats stöd under dessa femtio år. Vi lyfter i projeketet fram intressanta utgivningar genom åren – från bästsäljare och Nobelpristagare till mer udda författarskap och idag bortglömda verk.

När man ser tillbaka på dessa femtio år med översättningsstöd tonar en stor mångfald av böcker fram. Både större och mindre förlagen har valt att satsa på tyskspråkig litteratur. De har gett ut barn- och ungdomsböcker, modern lyrik, verk om konst och filosofi, fackböcker om världskrigen och kalla kriget, skönlitterära klassiker och givetvis aktuell samtidslitteratur från Tyskland. Allt detta har bidragit till att föra den tyskspråkiga litteraturen närmare Sverige.      

Vi har även talat med översättare och förläggare som medverkat till att vi har idag ett rikt utbud av tyskspråkig litteratur på svenska. I de olika intervjuerna har vi både velat ta reda på hur det dagliga arbete med översättning och utgivning ser ut – men även se hur förutsättningarna för översatt litteratur har förändrats under åren och vad för olika slags utmaningar som det finns idag.  

Sammanlagt är det åtskilliga decenniers intellektuellt arbete som vi försöker ge form och gestalt åt i detta projekt. Givetvis med vetskapen om att vi endast kan förevisa en liten del av det kontinuerliga arbete som har pågått i många år och som innefattar en mängd översättare, förläggare och andra inblandade. Med jubileumsprojektet hoppas vi kunna synliggöra det arbete som man kan kalla för den renaste formen av kulturförmedling – att översätta och ge ut översatt litteratur.

Übersetzungsförderung Archiv Ett kartotekskort från 1982 ur Goethe-institutets centrala arkiv i München. | Goethe-Institut

 

Kontakt

Ansvarig för översättningsprojektet är Viking Peterson på litteraturavdelningen vid Goethe-Institut Schweden 

viking.peterson@goethe.de

upp