Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Litterära översättare

Att översätta från tyska har en lång och stark tradition i Sverige. Under de senast femtio åren har otaliga tyskspråkiga författarskap klätts i svensk språkdräkt. Även själva översättaryrket har genomgått stora förändringar under dessa år – från intellektuell bisyssla till professionell yrkeskår. Vi har talat med några av landets främsta litterära översättare för att ta reda på hur det är att ägna ett yrkesliv åt vad som kallas ”det omöjligas konst”.

Litterära översättare© Unseen studio/Unsplash
upp