Litteratur - en tillbakablick - Goethe-Institut Sverige

Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)
Bibliothek Modern© Goethe-Institut. Foto: Pixabay.

Litteratur - en tillbakablick

Upptäck fler redaktionella temasidor om litteratur - mycket nöje! 

Peter Weiss © Goethe-Institut. Foto: Dietbert Keßler.

Jubileum
Peter Weiss

Få författare har under 1900-talet på ett lika tydligt sätt som Peter Weiss förenat den tyska och den svenska kultursfären. 

Nelly Sachs 1910 public domain

Litteratur
Nelly Sachs

De texter som här samlats kommer förhoppningsvis att göra läsarna nyfikna på Nelly Sachs och erbjuda en fördjupad bild åt de som redan är bekanta med henne.

upp