Nelly Sachs

Nelly Sachs (1891-1970) har för många förblivit en dunkel poet och hon sägs ofta vara en ”det judiska ödets diktare” (Dichterin des jüdischen Schicksals). Det var Walter Berendsohn som benämnde henne så och den beskrivningen stämmer. Dock är den inte fullständig utan uppmärksammar bara en del av författarskapet. Hon var också en poet som skrev nydanande sceniska verk. Dessa innehåller en mörk humor som är lätt att förknippa med Samuel Beckett men svårare med Sachs. Hennes senare poesi uttrycker en tät språkmystik som får den moderna lyriken att möta medeltida judisk mystik. 

Med bakgrund i en kväll på Goethe-Institutet i Stockholm där olika aspekter av Nelly Sachs diskuterades presenteras härmed bidrag som syftar till att uppmärksamma Sachs olika sidor. Hennes prosa, hennes relation till den svenska lyriken och hennes poesi.

De texter som här samlats kommer förhoppningsvis att göra nya läsarna nyfikna på Sachs och erbjuda en fördjupad bild åt de som redan är bekanta med henne.

Gästredaktör för projektsidan "Nelly Sachs" är Daniel Pedersen. Han är litteraturforskare, författare, översättare och medlem i kulturtidskriften Aiolos redaktion. Han har skrivit en avhandling om Nelly Sachs och håller nu på att redigera en svensk utgåva av hennes dikter. Pedersen har översatt ett flertal böcker, främst från franska, och under hösten kommer han att publicera en nyutgåva av Novalis Hymner till natten.