Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Om projektet

Weather Glass or Crystal Ball? © Goethe-Institut Schweden/LABLAB

Mer om projektet

WEATHER GLASS OR CRYSTAL BALL? är en interdisciplinär undersökning som anordnas av Goethe-Institut i Glasgow, Oslo, Köpenhamn och Stockholm. I hackathons, konstnärliga format och i ett avslutande symposium undersöker vi frågan om hur vi upplever vädret och klimatförändringarna och hur vi kommunicerar kring dem.
 
Kristallkulan och stormglaset uppfanns till följd av människors nyfikenhet och stora behov av att förstå och förutsäga miljön och dess betingelser. Båda dessa föremål hyser en förväntan om att kunna ställa prognoser och båda berättar också en historia om hur konst och vetenskap hänger samman.

Forskare och konstnärer som tar sig an vädret – det är en av projektets hörnpelare. Genom att studera bilder från tidigare århundraden kan man utvinna information om väderbetingelserna vid tiden för bildernas tillkomst; dessutom syns i bilderna spår av människans påverkan på jordens ekosystem. Men i lika hög grad sysselsätter vi oss med samtida debatter om vädret. Det handlar om att på nytt förstå och visa att det inte finns ett liv utan väder eller ett liv utan klimat.

Tillbakablick

upp