Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Om projektet

Weather Glass or Crystal Ball? © Goethe-Institut Schweden/LABLAB

Mer om projektet

WEATHER GLASS OR CRYSTAL BALL? är en interdisciplinär undersökning som anordnas av Goethe-Institut i Glasgow, Oslo, Köpenhamn och Stockholm. I hackathons, konstnärliga format och i ett avslutande symposium undersöker vi frågan om hur vi upplever vädret och klimatförändringarna och hur vi kommunicerar kring dem.
 
Kristallkulan och stormglaset uppfanns till följd av människors nyfikenhet och stora behov av att förstå och förutsäga miljön och dess betingelser. Båda dessa föremål hyser en förväntan om att kunna ställa prognoser och båda berättar också en historia om hur konst och vetenskap hänger samman.

Forskare och konstnärer som tar sig an vädret – det är en av projektets hörnpelare. Genom att studera bilder från tidigare århundraden kan man utvinna information om väderbetingelserna vid tiden för bildernas tillkomst; dessutom syns i bilderna spår av människans påverkan på jordens ekosystem. Men i lika hög grad sysselsätter vi oss med samtida debatter om vädret. Det handlar om att på nytt förstå och visa att det inte finns ett liv utan väder eller ett liv utan klimat.

TillbakablickKonstärerna Rut Karin Zettergrens (Sverige), Finn Arschavirs (Skottland) och Jens Evaldssons (Sverige) 360-videoupplevelse gör det möjligt att med hjälp av VR-glasögon ta del av klimatförändringens påtagliga effekter gällande det omfattande nätverk som svamppopulationer uppvisar i marken.

Verket visas för första gången inom ramen för COP26 den 4 december på Goethe-Institut Glasgow. Fr.o.m. mitten av november kan du se konstinstallationen i Goethe-institutets bibliotek i Stockholm.
 
 

I projektet Weather Glass or Crystal Ball? Mapping the Weather in Arts and Science undersöker vi frågan om hur vi upplever vädret och klimatförändringarna och hur vi kommunicerar kring dem. Efter ett hackathon med forskare och konstnärer i Glasgow som arrangerades i november 2020 och ett samtal med konstnärerna Jens Hauser och Laura Beloff den 16 september, kommer deltagarna i "Samtal om klimatet" att ta upp frågan om hur vi på bästa sätt kan tematisera och kommunicera om klimatkrisen och vilka berättelser som ger oss styrka att göra det som krävs.

Samtalen kretsar kring klimatet som emotional, holistisk och konstnärlig berättelse. Diskussionen avslutas med en performance. Moderator: Svante Helmbaek Tirén  

Klimatet som en känslomässig berättelse

Samtal om klimatet är ofta mycket känslosamma, inte minst eftersom man snabbt kommer in på vad enskilda länder eller individer bör eller inte bör göra. Nyheter om väderkatastrofer som torka och översvämningar väcker också starka känslor, men rädsla gör oss svaga. Hur kan vi möta klimatförändringens skrämmande verklighet och samtidigt finna kraft för en ny-start?

Anke Fischer, Uppsala lantbruksuniversitet
Kata Nylén, leg. psykolog, författare och medgrundare av Klimatpsykologerna


Klimatet som en helhetsberättelse

Vi lever i en värld vars rytm knappast längre bestäms av naturen, utan av det globala ekonomi- och konsumtionssamhällets krav. Större delen av vår miljö är numera skapad av människan eller har åtminstone påverkats i hög grad av människan. Kan en holistisk förståelse av naturen och världen hjälpa oss att hitta en väg ut ur klimatkrisen?

Friedrich von Borries, Hochschule für Bildene Künste
Isabel Löfgren, Södertörns högskola
Janna Holmstedt, Statens historika museer
Moa Sandström, Umeå universitet

 
Klimatet som konstnärlig berättelse

Konsten ger oss möjlighet att se världen med andra ögon, att upptäcka nya erfarenhets- och uttrycksmöjligheter som annars skulle ha varit dolda för oss i vardagen. Konsten är flerstämmig och dess styrka ligger i öppenheten. Hur kan konsten bidra till att människor omprövar sin hållning till världen? Hur kan den beröra människor och bjuda in dem till att engagera sig för en gemensam sak?
 
Leonie Licht, Universität für Angewandte Kunst, Wien
Daniel Urey, Thinktank LABLAB
Andres Veiel, Filmregissör
Jens Evaldsson, Rut Karin Zettergren, Finn Arschavir, konstnärer i regionalprojektet

  Samtal om klimatet -collage © Goethe-Institut
Digitalt samtal
FROM THE STORM IN A GLASS TO THE BLUENESS OF DATA-SKIES
 

Inom ramen för projektet Weather Glass or Crystal Ball? Mapping the Weather in Arts and Science undersöker vi frågan hur väder och klimatförändringar upplevs och hur vi kommunicerar om detta. I november 2020 arrangerades ett hackathon med forskare och konstnärer i Glasgow, och nu presenterar författaren och curatorn Jens Hauser och konstnären och forskaren Laura Beloff sina verk som berör klimatet och utbyter tankar kring ämnet.


Jens Hauser Jens Hauser Jens Hauser (PhD) bor i Paris och Köpenhamn och är mediavetare, författare och kurator. Hans fokus ligger på konstens och teknologins växelverkan vid konsthistoriens och epistologins gränssnitt. Hausers senast kuraterade utställningar, performances och mediakonst-festivaler är inns WETWARE (LA, 2016), Devenir Immobile (Nantes, 2018), {un][split} (München, 2018), MATTER/S matter/s (Lansing, 2018), UN/GREEN (Riga, 2019), OU \/ ERT (Bourges, 2019) och Holobiont. Life is Other (Bregenz, 2021).Laura Beloff Laura Beloff Laura Beloff, (PhD) är en internationell erkänd konstnär och forskare inom gränslandet konst-vetenskap-teknologi. Utöver hennes forskning och litterära arbete kan man se resultaten av hennes kostnärliga forskning i form av experimentella konstprojekt som behandlar mötet mellan teknologisk och biologisk materia. För nuvarande jobbar Beloff som utomordentlig professor och leder dessutom ViCCA-programet vid Aalto-universitet, Finnland.
Som ett interdisciplinärt forskingslabb hade detta hackathon som uppgift att undersöka hur vi ser eller inte ser på vädret. Förstår vi verkligen att de extrema väderförhållanden vi upplever beror på klimatförändringen? Om ja, hur ger vi uttryck åt sambandet? Skulle det kunna ske genom konsten och kopplingen mellan väder- och klimatdata? Under två dagar utforskades denna möjlighet i en nära dialog mellan konst och vetenskap. Climate Hackaton © Juliane Springsuth, Goethe-Institut
upp