Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Låneregler

Bildausschnitt: beleuchteter, festlicher, vertäfelter Filmvorführraum

Villkor och rättigheter

Filmerna får endast visas i icke-kommersiella sammanhang (institutionella rättigheter). För alla våra filmer gäller 15 år som nedre åldersgräns. Kopiering av film, samt bild- och ljudupptagning är förbjudet. Orättmätiga filmvisningar kan få brottspåföljd. På grund av den tyska upphovsmannarätten måste filmerna visas i sin helhet och de får inte förändras. Visningsrättigheterna får inte överlåtas till tredje part. Annonsering är endast tillåten i form av redaktionella pressmeddelanden och hänvisningar.

Transport

Transporten av de väl paketerade filmkopiorna skall ske med Postens företagspaket inkl. hämtning och lämning eller med speditör. Kostnader för tur- och returtransporten skall låntagaren stå för. I de fall Goethe-Institut Stockholm ordnar med transporten debiteras låntagaren för fraktkostnaderna.

Bokning och returer

Försök att boka filmerna i så god tid som möjligt.

Die Rücksendung der DVDs muss bis zu dem auf dem Versandschein angegebenen Datum erfolgen. In der Regel handelt es sich um den ersten Geschäftstag nach der Vorführung. Die Versandkosten gehen auf Kosten des Entleihers. Bitte senden Sie die Filme an folgende Adresse zurück:

Goethe-Institut Schweden
Kontor Stockholm
Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

Skriftlig rapport

Redovisning av antal visningar och besökare måste ske på följesedeln, som skall återsändas med filmkopian. Eventuella skador på filmkopian måste meddelas omedelbart.

Hantering

16mm kopior är mycket ömtåliga och för att hålla dessa i så gott skick som möjligt är felfri visningsutrustning lika viktig som professionell hantering och utbildad personal.

Skador

Låntagaren hålls ansvarig för skador på filmkopian. Kostnaderna för eventuella lagnings- och renoveringsarbeten eller framtagning av ny kopia kan komma att debiteras låntagaren. För att undvika transportskador skall filmerna vara korrekt återspolade och ha startsladden fasttejpad. Skulle en film gå av under visningen får den endast lagas om professionell tejp och utrustning för detta ändamål finns tillhands. I annat fall skall skadan markeras och rapporteras vid returen. Goethe–Institutet förbehåller sig rätten att vid upprepade skadefall utesluta en låntagare från fortsatta filmlån.

Allmän information

Goethe–Institutet förbehåller sig rätten att neka filmlån om låne- och visningsvillkoren ignorerats.

Goethe-Institutet är inte ansvarigt i de fall frister eller reserveringar inte kan efterföljas på grund av tredje parts försumlighet. Goethe-Instituet skall omnämnas som kopieleverantör på alla trycksaker som tas fram i samband med de evenemang vid vilka filmkopiorna används. Goethe-Institutets logotyp ställs till förfogande.