Inför viruset är vi alla lika – eller hur är det nu?

Musiker på balkongen © Colourbox

”Inför viruset är vi alla lika” – eller hur är det nu? Att inte alla drabbas i samma utsträckning av pandemin torde de flesta vid det här laget vara medvetna om. Att sådant som social status spelar en avgörande roll, liksom om man har en fast anställning eller arbetar som frilansare. Att inte alla länder reagerar likadant är också känt. Mer...


upp