Digitaliseringen förenklar livet – men är alla med på tåget?

Digitalisering Foto: Robin Worrall/unsplash

Kontanter accepteras inte längre i många svenska butiker och restauranger, färdbiljetter måste köpas digitalt. Men hur klarar sig den icke-digitala människan i ett sådant samhälle? Med hjälp av insatta skribenter som undersökt tre centrala teman granskar vi digitaliseringen av Sverige och dess för- och nackdelar.upp