Goethe on Demand: tolv filmer i fyra olika genrer
Genrefilm från Tyskland

Genrefilm från Tyskland - tolv filmer i fyra olika genrer

Med tolv olika filmer vill Genrefilm från Tyskland väcka ditt intresse för genrefilm och samtidigt ge en inblick i både överraskande och mångsidiga trender inom tysk film. Under 2023 presenterar vi varje månad en film inom följande genrer: science fiction, kriminalfilm, roadmovie och skräck.

Begreppet "genrefilm" väcker tankar kring italienska westernfilmer eller amerikanska skräckfilmsklassiker ... men tänker vi på den senaste science fiction-succén från Tyskland?

Under de senaste decennierna av tysk filmhistoria tenderar tysk genrefilm att kopplas till nischad film. Om vi ser till den tidiga tyska filmhistorien eller närmare bestämt den så kallade Weimar Phantastik med filmer som Metropolis (Fritz Lang) skulle dagens science fiction-film knappast ha funnits i sin nuvarande form. Viktiga motiv för skräckfilmen utvecklades också tidigt i filmer som Nosferatu (F.W. Murnau) och Dr. Caligaris kabinett (Robert Wiene) – motiv som fortfarande används i filmer av denna genre.

Vad kännetecknar egentligen en genrefilm?

Genrefilm är film som använder sig av de narrativa strategier som är karakteristiska för en viss genre och därmed befäster dem ytterligare. Breda genreklassificeringar som drama eller komedi står i kontrast till narrativt och formellt mer snävt definierade filmgenrer som science fiction, fantasy eller skräck. Filmerna har ofta återkommande teman, motiv, berättarmönster eller till och med karaktärskonstellationer samt ett konventionellt filmspråk gällande bildspråk och ljuddesign eller musik. En genre är därmed en form av avtal mellan filmskaparna och publiken som i sin tur har vissa förväntningar när de går på bio.

Oavsett om det handlar om action, science fiction, fantasy, skräck, thriller, film noir eller detektivfilmer – historiskt betingade och strukturellt förankrade fram till i dag – har tyska filmer som strider mot konventionella berättarmönster och inte motsvarar de riktlinjer gällande finansiering svårt att etablera sig. Trots de begränsade möjligheterna till finansiellt stöd har tysk genrefilm fått ökad betydelse, särskilt under de senaste åren och inte minst internationellt.

Med vår nya serie vill vi 2023 ta en närmare titt på filmskapandet i Tyskland. Förutom aktuella filmtitlar kan du även se utvalda pionjärfilmer. Serien Goethe on Demand presenterar en film varje månad i fyra olika genrer. På så sätt kan du upptäcka en genre åt gången var tredje månad: Science fiction, deckare, roadmovie och skräck!

Deckareupp