Nätverket Rikare med språk


 
Nätverket ”Språk berikar” är en sammanslutning av skolor, universitet och företagare från Uppsala och Växjö kommun under ledning av Goethe-institutet.

Projektet initierades i samarbete med Linnéuniversitetet och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering och Institutionen för moderna språk i Uppsala.

Vi arbetar tillsammans med skolor, lärare och andra aktörer inom utbildningsväsendet. Vårt gemensamma mål är att fler svenska elever ska lära sig ett andra främmande språk – och varför inte tyska?
Trots att talrika studier bekräftar att chanserna på arbetsmarknaden förbättras märkbart för den som besitter extra språkkunskaper, lär sig allt färre svenska skolever ett andra främmande språk. Denna nedåtgående trend vill vi motverka genom det omfattande nätverksprojektet
”Språk berikar”. Vi inom projektet bedriver ett nära samarbete under olika former och vi är öppna för nya förslag.


Framtidsperspektiv

Vårt nätverk står öppet för fler skolar, men även andra bildningsinstitutioner, framför allt i fokusregionerna Stockholm, Göteborg, Uppsala, Växjö och – från och med 2017 – även Malmö/Lund, Linköping/Norrköping.

Anmäl dig gärna om du och din institution är intresserade av att delta i samarbetet! Vi ser fram emot era idéer.
Kontakt: Katharina Buck, katharina.buck@goethe.de
 
Nätverkets målsättningar är att:

  • stärka språkstudiers ställning i Sverige
  • göra elever mottagliga för relevansen av bredare språkkunskaper
  • bidra till ett utökat samarbete mellan utbildningsinstitutioner, rektorer, lärare och beslutsfattare
  • aktivt stötta lärare genom att tillhandahålla vidareutbildningsmöjligheter och rådgivning.
10 skäl för tyska21 – 23/11 2016: informationsresa till Hamburg. Rektorer, lärare och företrädare för näringslivet i Växjö och Uppsala träffade företrädare för tyskt bildningsväsen. Frågor kring integration av ungdomar med utländsk bakgrund i det tyska bildningssystemet och Tyskland som arbetsmarknad för svenska avgångselever stod i fokus.
 
Schema 2017

Vidareutbildning för lärare: digital tyska

18/9 Spyken
19/9 Linköpings universitet
21/9 Umeå universitet

Konsert för elever: Taiga Trece
26/9 Linköpings universitet
27/9 Mejeriet, Lund
28/9 Uppsala Konsert och Kongress (UKK)

23 – 27/10: Författaren Ursula Poznanski besöker Stockholm, Malmö/Lund och Uppsala
 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller ta en titt i kalendariet för fler evenemang och datum.Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet
 

Fortbildningsavdelningen i Uppsala Fortbildningsavdelningen i UppsalaUppsala universitet Uppsala universitet