Nätverket Rikare med språk


 
Nätverket ”Språk berikar” är en sammanslutning av skolor, universitet och företagare från Uppsala och Växjö kommun under ledning av Goethe-institutet.

Projektet initierades i samarbete med Linnéuniversitetet och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering och Institutionen för moderna språk i Uppsala.

Vi arbetar tillsammans med skolor, lärare och andra aktörer inom utbildningsväsendet. Vårt gemensamma mål är att fler svenska elever ska lära sig ett andra främmande språk – och varför inte tyska?

Trots att talrika studier bekräftar att chanserna på arbetsmarknaden förbättras märkbart för den som besitter extra språkkunskaper, lär sig allt färre svenska skolever ett andra främmande språk. Denna nedåtgående trend vill vi motverka genom det omfattande nätverksprojektet ”Språk berikar”. Vi inom projektet bedriver ett nära samarbete under olika former och vi är öppna för nya förslag.


Framtidsperspektiv

2018 blir ett händelserikt år. Bland annat erbjuder vi fortbildningar som tematiserar "digitala medier i undervisningen“.

Det finns fortfarande möjlighet för elever att träffa ungdomar med tyska som modersmål. Fokus är MINT (matematik, informatik, naturvetenskap och teknik) - en naturvetenskaplig inriktning som är av stort interesse ur ett framtidsperspektiv.

Vårt nätverk står öppet för fler skolar, men även andra bildningsinstitutioner, framför allt i fokusregionerna Stockholm, Göteborg, Uppsala, Växjö och – från och med 2017 – även Malmö/Lund, Linköping/Norrköping.

Anmäl dig gärna om du och din institution är intresserade av att delta i samarbetet! Vi ser fram emot era idéer.
Kontakt: Katharina Buck, katharina.buck@goethe.de
 
Nätverkets målsättningar är att:

  • stärka språkstudiers ställning i Sverige
  • göra elever mottagliga för relevansen av bredare språkkunskaper
  • bidra till ett utökat samarbete mellan utbildningsinstitutioner, rektorer, lärare och beslutsfattare
  • aktivt stötta lärare genom att tillhandahålla vidareutbildningsmöjligheter och rådgivning.
10 skäl för tyska


En överblick över projektets höjdpunkter hittar du under rubriken Tillbakablick.

En höjdpunkt 2017 var turnén med rapparen Taiga Trece och hennes band i september. Hon uppträdde i Lund, Linköping och Uppsala med hennes tysk-spanska rap och svarade efter konerterna på elevernas frågor.
 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller ta en titt i kalendariet för fler evenemang och datum.

Vi reser runt till skolor i hela Sverige, framför allt i våra fokusregioner Stockholm, Göteborg, Uppsala, Växjö, Malmö/Lund och Linköping/Norrköping. Vi håller i specialutvecklade tysklektioner, presenterar Goethe-institutet och erbjuder eleverna en möjlighet att möta det tyska språket och den tyska kulturen öga mot öga. Vi har ett nära samarbete med tyska studenter, som hjälper oss vid dessa besök och berättar för eleverna om det tyska samhället, de geografiska regionerna (t.ex. Allgäu och Ruhr-området), musik och aktuella händelser. Lektionerna är omväxlande och dynamiska. De avslutas ofta med en liten frågesport där eleverna kan vinna fina priser.

Med oss på besöken har vi på Goethe-institutet nu fem studenter från masterprogrammet ”Interkulturelle Sprachdidaktik des Deutschen” på universiteten i Uppsala och Bochum (”RUBSALA”).

Uppsala, Växjö, Malmö/Lund och Linköping/Norrköping är våra huvudregioner, som i framtiden kommer att utökas med fler språkregioner. Vänd dig till Goethe-institutet i Stockholm om du eller din region är intresserade av att delta i projektet.
 


 
Spyken grundades redan 1848 och ligger i centrala Lund. Spyken är en kommunal skola och har sammanlagt 1100 elever och 100 lärare. Skolan erbjuder fyra studieförberedande program: estetiskt, humanistiskt, naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt.

På vår skola arbetar vi med olika teman och projekt. Hösten 2016 började skolan arbeta med temat hållbar utveckling. Vi försöker arbeta med detta tema i alla ämnen. Vi har utbyte och samarbete med olika skolor i Europa, bl. a. med Frankrike, Spanien, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Vi tysklärare är självklart särskilt stolta över vårt utbyte med partnerskolan BBS Goslar Bassgeige/Seesen i Niedersachsen.
 
 
Skolor som deltar i projektet:

Årsta Högstadium
Vaksalaskolan
Tiundaskolan
Katarinaskolan
Uppsala musikklasser
Tunabergsskolan
Rosendalsgymnasiet
Katedralskolan
Jensen grundskola

Kontakt:
Marita Gareis
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Marita.Gareis@fba.uu.se

Frank Thomas Grub
Institutionen för moderna språk
thomas.grub@moderna.uu.se
Skolor som deltar i projektet:

Katedralskolan
Procivitas
Norregårdskolan
Fagrabäckskolan
Teleborg centrum 

Kontakt: 
Christina Rosén
Lektorin für Deutsch Linnéuniversitetet
christina.rosen@lnu.se
Tillbakablick 2017

12/12 Elever från Rosendalgymnasiet träffade Nobelpristagaren Joachim Frank. Läs mer om hans besök:
 
23 – 27/10: Författaren Ursula Poznanski besöker Stockholm, Malmö/Lund och Uppsala

Konsert för elever: Taiga Trece
26/9 Linköpings universitet
27/9 Mejeriet, Lund
28/9 Uppsala Konsert och Kongress (UKK)

Vidareutbildning för lärare: digital tyska
18/9 Spyken
19/9 Linköpings universitet
21/9 Umeå universitet

Våren 2017 följde June Tomiak från Berlins representanthus med oss till tre av våra regioner i nätverket.25/4: Elever i Göteborg får möjlighet att träffa filmregissören Theresa von Eltz
26/4: Elever i Stockholm får möjlighet att träffa filmregissören Theresa von Eltz

Mars och april: Rubsala-studenterna besöker Uppsala, Växjö, Malmö och Lund

9/3 2017: Många tysklärare kom på ”tysklärarträffen på torsdagar”. I en avspänd atmosfär utbytte deltagarna erfarenheter av tyskläraryrket. DAAD-lektorn Caroline Merkel ledde träffen.

Januari och februari 2017: skolbesök i Lund, Malmö, Ösmo, Stockholm och Tullinge. Sedan hösten 2016 har vi hunnit besöka fler än 35 skolor, bland annat Katedralskolan i Växjö.

Tillbakablick 2017

21 – 23/11 2016: informationsresa till Hamburg. Rektorer, lärare och företrädare för näringslivet i Växjö och Uppsala träffade företrädare för tyskt bildningsväsen. Frågor kring integration av ungdomar med utländsk bakgrund i det tyska bildningssystemet och Tyskland som arbetsmarknad för svenska avgångselever stod i fokus.

18/10: Workshop, ”Musik i tyskundervisningen” och kickoff i Videum science park, Växjö

21/10: Elever från Uppsalaregionen går på konsert med Chefket

26/9: Kickoff i Katedralskolan, Uppsala

29/8 2016: Elever från Uppsala besökte utställningen ”Uppfinnarland Tyskland – en experimentlåda”, som visades på Messingen i Upplands-Väsby. Utställningen är framtagen av Goethe-institutet i samarbete med Fraunhofer-institutet och Max Planck-sällskapet.