Ytterligare information
2018

Tillbaka till Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 har omarbetats. Det gamla Goethe-Zertifikat B2 kan du avlägga till den 31 december 2018 världen över och till den 31 juli 2019 vid utvalda provcenter. Du kan få information på ditt provcenter.

Bit för bit: provets innehåll

Goethe-Zertifikat B2 består av fyra moment: läsförståelse, hörförståelse, en skrivövning och en samtalsövning (den muntliga övningen genomförs i par eller enskilt).
Provet genomförs och rättas likadant i hela världen.
 

Läsförståelse

Du läser olika texter, så som notiser, registerutdrag, sakprosateter, kommentarer, recensioner och reportage och löser uppgifter med utgångspunkt i texterna. Du får även i uppgift att fylla i luckor i en text.

Tid: 80 minuter

Skriftlig övning

Du gör en skriftlig reflektion över en tidningsartikel eller kortare nättext samt rättar ett brev.

Tid: 80 minuter

Hörförståelse

Du lyssnar till diskussioner och telefonsamtal rättar eller kompletterar påståenden om innehållet och parar ihop utsagor. Du får även lyssna till en intervju om en aktuell samhällsfråga och lösa uppgifter utifrån det du hör.

Tid: ca 30 minuter

Muntlig övning

I övningens första del tar du ställning till en kortare text. Sedan diskuterar du och en samtalspartner möjligheterna att komma fram till ett gemensamt

Tid: 10 – 15 minuter

Förutsättningar

Goethe-Zertifikat B2 är ett prov i tyska för vuxna.

Goethe-institutets prov är öppna för alla intresserade. Deltagarna behöver inte ha uppnått en viss ålder eller vara tysk medborgare.
  • För Goethe-Zertifikat B2 är den rekommenderade åldern minst 16 år.
  • Goethe-Zertifikat B2 förutsätter språkkunskaper på den tredje nivån (B2) i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
  • För att uppnå denna nivå krävs det – beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar – mellan 600 och 800 undervisningsenheter à 45 minuter.