Fortbildning i Sverige

Fortbildning i Sverige Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Goethe-institutet i Sverige erbjuder workshopar, seminarier, tysklärardagar och andra evenemang för lärare, lärarutbildare, lärarfortbildare och germanister inom området tyska som främmande språk – oftast tillsammans med partner.

Tider och teman hittar du på vår hemsida eller du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Error (Expression): Element 625200 is undefined in a CFML structure referenced as part of an expression.

?? (8, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe_ot/_includes.cfm
CFINCLUDE (1, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe_ot/cbizz_bild_normalgrafik.cfm
CFINCLUDE (20, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/contens/util/properties/exec.cfm ... [25]
nyhetsbrev

Deutsch lehren lernen

Deutsch lehren lernen (DLL) är den nya serien av fort- och vidarebildningar. DLL riktar sig till tysklärare vid skolor och universitet.

Deutsch lehren lernen sätter klassrummet i fokus och befattar sig med huvudaktörerna och de grundläggande elementen för undervisning. Traditionella teman som färdighet, grammatik, ordförråd, fonetik, litteratur, sociala former m.m. förlorar inte sin betydelse med den nya utgångspunkten inom DLL. Tvärtom blir de integrerade i ett kompetensorienterat undervisningskoncept.

DLL erbjuder den perfekta kombinationen av teorikomponenten och koordinerade praxisdelar i tysklärarfortbildningen. Med hjälp av en samling av inspelade klipp från undervisning får du en autentisk inblick i undervisnings- och lärprocesser. I de så kallade praxis-rekognoscering-projekten (PRP), konkreta användingar av det du lärt dig för undervisningen, utarbetar deltagarna i par handlingsrelevant kunskap för den egna undervisningen.

Fortbildningsenheterna består av material för självinlärning som deltagare i en fortbildning läser och som det finns olika uppgiftstyper till. Texterna kompletteras av exempel från läromedel, arbetsblad samt filmklipp för undervisning. Materialet är anpassat för de olika målgrupperna, d.v.s. grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

De teman som erbjuds och kan behandlas i moduler är följande:

DLL1: Lärarkompetens och gestaltning av undervisningen
DLL2: Hur lär man sig det främmande språket tyska?
DLL3: Tyska som främmande språk
DLL4: Uppgifter, övningar och interaktion.
DLL5: Läromedel och medier
DLL6: Läroplaner och planering av undervisningen

I Sverige erbjuder Goethe-institutet och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering årligen två lärarledda onlinekurser. Onlinestudierna på lärplattformen varvas med evenemang när man träffas personligen. Alla DLL-material finns som fysiska böcker som kursdeltagarna kan beställa utan kostnad.
Error (Expression): Element 625200 is undefined in a CFML structure referenced as part of an expression.

?? (8, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe_ot/_includes.cfm
CFINCLUDE (1, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/goethe/_outputtypesextern/goethe_ot/cbizz_bild_normalgrafik.cfm
CFINCLUDE (20, 0) /var/www.cms.goethe.de/html/c40/contens/util/properties/exec.cfm ... [29]
Mer