Carl Christoph Lörcher

Carl Christoph Lörcher

Carl Christoph Lörcher 1884’te Stuttgart’ta doğdu.

1920’li yıllardan itibaren uluslararası alanda faaliyet gösterdi. 1924–25 yıllarında Türkiye’nin yeni başkenti için yeni bir imar planı tasarladı, 1929’dan itibaren Berlin’de çalıştı ve burada birçok büyük yerleşim alanı planladı. Alman Mimarlar Birliğinin dağılmasına kadar başkanlığını yaptı. Lörcher NDAP üyesiydi ve Nasyonal Sosyalistler iktidara geldikten sonra nüfuzlu görevlerde bulundu. Ayrıca 1933’ten itibaren Berlin Sanat Yüksekokulunda inşaat ve yerleşim alanında profesördü. Bunun yanında 1933–34 yıllarında Deutscher Werkbund’un başkanlığını yaptı. 1934’te, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamlarının Adolf Hitler’in şahsında birleştirilmesini destekleyen kişilerin arasındaydı. 1939’dan sonra lojistik tesislerin, sığınakların ve konutların yapımında çalıştı. Carl Christoph Lörcher, 1966 yılında Stuttgart’ta vefat etti.

Ankara’daki Eserleri:

Ankara’nın ilk şehir planı
Almanya Büyükelçiliği, 1927–29


Kaynaklar:

Cengizkan, Ali: Ankara’nın İlk Planı. 1924–25 Lörcher Planı. Ankara 2004.
Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Frankfurt a.M. 2007, s. 375.
Universität der Künste Berlin (2010): 4. Archive und Sammlungen privater Herkunft, Vor- und Nachlässe.
Goethe-Institut Ankara
2010
İlgili linkler