Ernst Arnold Egli

Ernst Arnold Egli

17 Ocak 1893 Viyana, Avusturya doğumlu Ernst Arnold Egli, mimarlık eğitimini Viyana Teknik Üniversitesinde tamamladı ve 1919 yılında serbest çalışmaya başlamadan önce çeşitli mimarların yanında çalıştı.

“Neue Gesellschaft” (Yeni Toplum) konut kooperatifinin yönetici sıfatıyla 1920 ile 1924 yılları arasında en önemli görev olarak Viyana’da Eden yerleşiminin imar planını hazırladı. Egli, 1924 yılında Güzel Sanatlar Akademisinde Clemens Holzmeister’in asistanı oldu. Holzmeister’in tavsiyesi üzerine Egli, 1927 yılında Türk Eğitim Bakanlığının Ankara’daki İnşaat Bölümüne baş mimar olarak atandı. Aynı zamanda İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin yönetimiyle görevlendirildi ve burayı Viyana Teknik Yüksekokulu örneğine göre yeniden düzenledi.

Ernst Egli, özellikle Ankara ve İstanbul’da çok sayıda okul binası yaptı; ancak bunun yanında kendisine başka resmi binalar ve özel şahısların çeşitli konutlarını inşa etme görevi de verildi. Egli, 1935 yılında kişisel nedenlerle resmi görevlerinden istifa etti ve yalnızca Türk Hava Kurumunun baş mimarı olarak faaliyet gösterdi. Egli, 1940’ta siyasi durumdaki belirsizlik nedeniyle İsviçre’ye göç etti ve burada iki yıl sonra şehircilik uygulaması ve tarihi dersi vermek üzere Zürih Konfederasyon Teknik Yüksekokuluna atandı. 1947 yılında Lübnan hükümeti, Beyrut Şehircilik Dairesinin yönetimini kendisine teklif ettiğinde eğitim faaliyetine ara verdi. 1953 yılından itibaren BM adına tekrar Ankara’da çalışmaya başladı. 1955 yılında İsviçre’ye geri döndü. Egli, 20 Ekim 1974’te Meilen'de (Zürih) vefat etti.

Ankara’daki Eserleri:

Devlet Konservatuarı, 1927–29
Ankara Ticaret Lisesi, 1928–30
Eski Sayıştay Binası , 1928–30
İsmet Paşa Kız Lisesi, 1930–34
Ankara Kız Lisesi, 1930/31
Ziraat Fakültesi, 1928–33
Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1935/36
Gazi Lisesi, 1936
Atatürk Orman Çiftliği kompleksi ve Bira Fabrikası, 1930–37
Fuat Bulca Evi, 1936
İsviçre Büyükelçiliği, 1936–38
Irak Büyükelçiliği, 1936–38
Türk Hava Kurumu , 1934–37
Etimesgut Uçuş Okulu, 1930
Şükrü Koçak Evi, 1940
Gazi Eğitim Enstitüsü, Jimnastik Okulu, 1930
Gazi Eğitim Enstitüsü, Yapı Usta Okulu, 1930
Koç Han, 1930
Etimesgut Yatı Mektebi, 1929–30


Kaynaklar:

Aebli, Werner; Meyer, Rolf; Winkler, Ernst: Stadt und Umwelt. Ernst Egli zum siebzigsten Geburtstag. Zürich 1964.
Aslanoğlu, İnci: Ernst A. Egli. Mimar, Eğitimci, Kent Plancısı. Yayın: Mimarlık, 11–12 (1984), s. 15–19.
Demir, Ataman: Arşivdeki Belgeler Işığında. Güzel Sanatlar Akademisinde Yabancı Hocalar. Philipp Ginther’den (1929) Kurt Erdmann’a kadar (1958). İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları 2008.
Goethe-Institut Ankara
2010