HAN Kinder lesen © GettyImages

Văn học thanh thiếu nhi đương thời
Từ chạy trốn, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự nghèo khổ

Văn học dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên thường xuyên biến đổi, không chỉ tiếp nhận thêm các đề tài mới mà còn biến đổi và tiệm cận các cuộc tranh luận chính trị và xã hội đương thời mà không làm lu mờ các tiêu chí văn chương và thẩm mỹ.