• Goethe-Institut Hanoi Ảnh: Viện Goethe Hà Nội

Các lớp học chuyển học trực tuyến

Trước tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch Covid 19 và theo qui định của chính quyền Thành phố Hà Nội, các khóa học tại viện Goethe Hà Nội vẫn tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Chúc các bạn nhiều sức khỏe!

Chương trình của chúng tôi

Các khoá học tiếng Đức

Bạn hãy học tiếng Đức với tổ chức dẫn đầu thế giới về giảng dạy tiếng Đức.

Các kỳ thi tiếng Đức

Bạn hãy xác định trình độ ngoại ngữ của bạn qua một kỳ thi của viện Goethe.

Thư viện

Bạn hãy tìm hiểu về cuộc sống xã hội, chính trị và văn hoá của nước Đức.

Về chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy các hợp tác quốc tế về văn hoá.

Stagelights © GettyImages

Dành cho các nghệ sỹ Việt Nam
Lời mời tham dự

Cho các chương trình và dự án văn hóa - nghệ thuật hợp tác với CHLB Đức và các nước trong khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand).