Đăng ký nhận bản tin chương trình văn hóa

Bạn muốn luôn có thông tin mới nhất? Không khó – chúng tôi sẽ thường xuyên gửi  tới bạn bản tin cập nhật từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký nhận thông tin cập nhật về các chương trình của viện Goethe Hà Nội

Thông tin cập nhật về các chương trình văn hóa


Thông tin cập nhật về các khóa học tiếng Đức

Đăng ký nhận thông tin cập nhật về các chương trình văn hóa của Viện Goethe tại Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin cập nhật về các chương trình văn hóa