Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Newsletter 7360 V2Ảnh: Maurice Schuckart © Colourbox

Goethe-Institut tại Việt Nam
Đăng ký nhận bản tin

Bạn muốn luôn có thông tin mới nhất? Không khó – chúng tôi sẽ thường xuyên gửi tới bạn bản tin cập nhật từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.


Goethe-Institut Hà Nội

Bản tin về các khóa học tiếng Đức tại Việt Nam

Thông tin cập nhật về các khóa học tiếng Đức và các chương trình ngôn ngữ của Goethe-Institut tại Việt Nam


Goethe-Institut TP. Hồ Chí Minh

Bản tin về các khóa học tiếng Đức tại Việt Nam

Thông tin cập nhật về các khóa học tiếng Đức và các chương trình ngôn ngữ của Goethe-Institut tại Việt Nam


Các sự kiện và khóa học tiếng Đức
tại Việt Nam

HAN Veranstaltungscover 1 © Goethe-Institut Hà Nội

Các sự kiện

Tổng quan về các chương trình của Goethe-Institut tại Việt Nam.

Học viên tranh thủ chuẩn bị trong sân của Viện để lên lớp Ảnh: Goethe-Institut / Nguyễn Tuấn Dũng

Các khoá học tiếng Đức

Tổng quan các khóa học tiếng Đức của Goethe-Institut tại Việt Nam.