Đăng ký thi trực tuyến

Hand schreibt mit Goethe Stift © Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Đăng ký thi trực tuyến

Vui lòng chọn một kỳ thi và điền thông tin cá nhân vào bản đăng ký thi.
 Đăng ký thi trực tuyến

Liên hệ

Chị Lê Thị Bích Hà
Anh Nguyễn Mạnh Cường
Phòng đăng ký thi tại Hà Nội
56 – 58 - 60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
pruefungen-hanoi@goethe.de