Lịch thi
Tại Hà Nội

Hand schreibt mit Goethe Stift © Goethe-Institut/Bettina Siegwart
LỆ PHÍ THI
VND 1.500.000,- (Học viên viện Goethe)
VND 2.000.000,- (Thí sinh tự do)

LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối
đăng ký
trực tiếp
Hạn cuối
đăng ký
online
11.-12.05.2021 26.04.2021 22.04.2021
29.-30.06.2021 16.06.2021 14.06.2021
20.-21.07.2021 07.07.2021 05.07.2021
24.-25.08.2021 11.08.2021 09.08.2021
28.-29.09.2021 15.09.2021 13.09.2021
26.-27.10.2021 13.10.2021 11.10.2021
30.11-01.12.2021 17.11.2021 15.11.2021
28.-29.12.2021 29.11.2021 26.11.2021
LỆ PHÍ THI
VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)

LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi trực tiếp hạn cuối đăng ký thi online
11.-12.05.2021 26.04.2021 22.04.2021
29.-30.06.2021 16.06.2021 14.06.2021
20.-21.07.2021 07.07.2021 05.07.2021
24.-25.08.2021 11.08.2021 09.08.2021
28.-29.09.2021 15.09.2021 13.09.2021
26.-27.10.2021 13.10.2021 11.10.2021
30.11-01.12.2021 17.11.2021 15.11.2021
28.-29.12.2021 29.11.2021 26.11.2021
LỆ PHÍ THI
Học viên viện Goethe:
3.000.000 VND / 4 kỹ năng
800.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:
3.500.000 VND / 4 kỹ năng
1.000.000 VND / 1 kỹ năng

LỊCH THI
NGÀY THI HẠN CUỐI
ĐĂNG KÝ
TRỰC TIẾP
HẠN CUỐI
ĐĂNG KÝ
ONLINE
17.-21.05.2021 04.05.2021 28.04.2021
07.-11.06.2021 25.05.2021 21.05.2021
21.-25.06.2021 08.06.2021 04.06.2021
06.-09.07.2021 23.06.2021 21.06.2021
27.-30.07.2021 14.07.2021 12.07.2021
16.-20.08.2021 03.08.2021 30.07.2021
07.-10.09.2021 23.08.2021 19.08.2021
21.-24.09.2021 08.09.2021 06.09.2021
05.-08.10.2021 22.09.2021 20.09.2021
19.-22.10.2021 06.10.2021 04.10.2021
09.-12.11.2021 27.10.2021 25.10.2021
23.-26.11.2021 10.11.2021 08.11.2021
06.-10.12.2021 23.11.2021 19.11.2021
LỆ PHÍ THI
Học viên viện Goethe:
3.500.000 VND / 4 kỹ năng
1.000.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:
4.000.000 VND / 4 kỹ năng
1.200.000 VND / 1 kỹ năng

LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối
đăng ký
trực tiếp
Hạn cuối
đăng ký
online
13.-14.05.2021
(Đọc + nghe)
28.04.2021 26.04.2021
16.-17.06.2021 03.06.2021 01.06.2021
22.-23.07.2021
(Đọc + nghe)
09.07.2021 07.07.2021
26.-27.08.2021 13.08.2021 11.08.2021
30.09 + 01.10.2021
(Đọc + nghe)
17.09.2021 15.09.2021
28.-29.10.2021 15.10.2021 13.10.2021
02.-03.12.2021  19.11.2021 17.11.2021
LỆ PHÍ THI
3.800.000 VND (Học viên viện Goethe)
4.300.000 VND (Thí sinh tự do)
 
LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối
đăng ký
trực tiếp
Hạn cuối
đăng ký
online
16.-17.06.2021 03.06.2021 01.06.2021
26.-27.08.2021 13.08.2021 11.08.2021
28.-29.10.2021 15.10.2021 13.10.2021
02.-03.12.2021  19.11.2021 17.11.2021

Liên hệ

Phòng đăng ký thi tại Hà Nội
Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de