Գերմանիա՝ գյուտարարների երկիր - «Հետազոտություններ» մոդուլ