Kontaktai

Beate Widlok
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Mail SymbolWidlok@goethe.de
www.goethe.de/nuernberger-empfehlungen

Autorės:

Beate Widlok – slavistė ir romanistė, ankstyvojo užsienio kalbų mokymo ir daugiakalbystės didaktikos referentė, Goethe’s institutas, Miunchenas

PD dr. Ana Petravić – germanistė, Zagrebo universiteto (Kroatija) Pedagogikos fakulteto Vokiečių kalbos pedagogikos – tarpkultūrinės germanistikos katedros vedėja. Mokslinių tyrimų sritys: užsienio kalbų mokymo didaktika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

Helgi Org – germanistė, psichologė, vadovėlių autorė, lektorė ir mokytoja (ankstyvasis užsienio kalbos mokymas) vaikų darželiuose ir visų pakopų mokyklose

Rodica Romcea – anglistė ir germanistė; pradinės mokyklos mokytojų ir auklėtojų su ankstyvojo vokiečių kalbos dėstymo specializacija rengėja Pedagogikos licėjuje ir „Babes-Bolyia“ universiteto psichologijos ir pedagogikos fakultete (Sibiu/Hermannstadt, Rumunija), negimtakalbiams skirtų vokiečių kalbos vadovėlių bendraautorė

Už gausias nuorodas ir vertingus patarimus Goethe’s institutas dėkoja:
Prof. dr. Werner Bleyhl, dr. Peter Edelenbos, Ernst Endt, prof. dr. Anemone Geiger-Jaillet, Gila Hoppenstedt, prof. dr. Gabriele Kniffka, prof. dr. Angelika Kubanek, prof. dr. Michael Legutke, Rainer Paul, prof. dr. Claudia Riemer.

Maketavo:
ImageDesign Astrid Sitz, Köln

Informacija apie leidinį

Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms