Situaţia actuală şi perspectivele învăţării de timpuriu a unei limbi străine

În lumea întreagă se observă tendinţa de introducere a învăţării limbilor străine la o vârstă mai mică decât în urmă cu 15 ani. Peste tot se poate observa efortul de a planifica sistematic ofertele educaţionale în instituţii specializate pe învăţământul timpuriu, de a asigura şi de a realiza curriculumul precum şi de a forma personalul necesar pentru aceasta.

Studii naţionale şi internaţionale dovedesc că învăţarea de timpuriu a unei limbi străine şi aşteptările în legătură cu aceasta sunt absolut întemeiate. Copiii învaţă noua limbă cu entuziasm.

Ei dobândesc în condiţii bune competenţe elementare de comunicare şi de conştientizare a limbii. S-a dovedit că aceste succese sunt dependente de condiţiile pedagogice şi didactice, de politica de promovare a limbilor, cărora în multe locuri nu li se acordă suficientă atenţie.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen