Agrīnās svešvalodu apguves pamatnosacījumi

Bērna svešvalodas apguves process notiek kompleksas nosacījumu struktūras kontekstā, kas šajā nodaļā tiks aplūkota sīkāk. Šo procesu ietekmē gan cilvēki tiešā bērna tuvumā – vecāki un ģimene, audzinātājas un skolotāji, gan bērnam gandrīz nepamanāmi faktori vai institūcijas (piem., skolas vadība, valsts iestādes un interešu asociācijas).

Jau sākot no bērnudārza, mācību programmas nosaka kompetenču profilus un ar tiem saistīto mācību saturu. Mācību sasniegumus var ietekmēt arī izmantotās metodes un mediji. Dažādas testēšanas un izvērtēšanas metodes pavada mācību procesu jau no tā sākuma.

Ja apstākļus un faktorus, kas ietekmē agrīnās svešvalodu apguves procesu, iedomājamies kā tīklu, kas ieskauj bērnu, varam noprast, cik kompleksa ir šī ietekme. Centrā vienmēr atrodas bērns, kas atkarībā no savām individuālajām spējām attīsta savu svešvalodas kompetenci.

Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Agrīnā svešvalodu apguve

    Materiāli un ieteikumi skolotājiem