Recomandările de la Nürnberg privind învăţarea timpurie a limbilor străine

imageDes!gn, Astrid Sitz
Recomandările de la Nürnberg privind învăţarea timpurie a limbilor străine, apărute la Goethe-Institut în anul 1996, au fost elaborate în colaborare cu numeroşi experţi din 22 de ţări din lumea întreagă cu scopul de a oferi învăţământului timpuriu al limbilor străine un suport curricular general valabil atât cât este posibil.

Astăzi, mai mult ca în urmă cu 10 ani, declaraţiile din Recomandările de la Nürnberg şi-au dovedit în esenţă valabilitatea. Cu toate acestea, schimbările socio-politice, economice şi sociale, dezvoltarea tehnologică şi, prin aceasta, experienţele şi aşteptările copiilor influenţează învăţarea timpurie. De-asemenea, teoriile din psihologia învăţării privind comportamentul de învăţare specific copilului au o importanţă crescândă pentru primii ani de învăţare a unei limbi străine.

Această nouă prelucrare a Recomandărilor de la Nürnberg privind învăţarea timpurie a limbilor străine descrie condiţiile complexe ale învăţarii timpurii a limbilor străine dintr-o perspectivă actuală (moderna), astfel încât potenţialul şi nevoile unui copil de 4-10 ani devin explicite. În afară de aceasta, începerea de timpuriu a învăţării unei limbi străine nu trebuie să fie privită din punctul de vedere al unui anume sistem de învăţământ, deci nici din perspectiva unei anume instituţii, ci dintr-o perspectivă pe cât posibil general valabilă.

Această publicaţie se adresează tuturor celor care activează în domeniul învăţării timpurii a limbilor străine, factorilor de decizie, directorilor de şcoli, multiplicatorilor (formatorilor), cadrelor didactice şi educatoarelor/ -ilor care şi-au încheiat formarea sau sunt în curs de formare, precum şi studentilor. Ea poate interesa şi pe părinţi şi pe alţi factori din mediul copilului, care participă la procesul de educare a copilului mai degrabă indirect, care însă au o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării acestuia.

Frühes Fremdsprachenlernen

Materialien und Tipps für LehrerInnen