Nové vlivy na dětské učební prostředí

Děti žijí dnes v maximálně propojeném prostředí. Globální procesy a nové komunikační technologie vedou ke změněnému zacházení s jazykem, a to i u dítěte. Všední den je mnohde už u zcela malých dětí utvářen mediálně a stále více multikulturně a multilingválně. Kulturní a jazyková rozmanitost našeho světa se projevuje nejen v mateřské a základní škole, ale také už předem v rodině a v bezprostředním okolí dítěte.

Děti dnes zažívají vícejazyčnost spíše jako normalitu a pociťují, že učit se jazyky je užitečné.

K usnadnění vzájemného porozumění a k zachování jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě požaduje Evropská unie pro všechny občanky a občany, aby vedle svého mateřského jazyka získali i znalosti dalších jazyků. Tento požadavek se má realizovat tak, že všem žákyním a žákům v Evropské unii bude už během povinné školní docházky umožněno naučit se nejméně dva moderní cizí jazyky. Ve většině zemí Evropské unie se tak osvojování cizích jazyků stalo povinnou součástí výuky na základní škole.

Doporučení:

Při raném osvojování cizího jazyka je nutné vždy mít na paměti, že děti se učí a reagují nezávisle na regionálních a lokálních zvláštnostech, které utvářejí charakter výuky, a podle svého osobního prostředí a svého individuálního vývoje.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen