Milyen új hatások érik a gyermekek tanulási körülményeit

A gyermekek környezete manapság hálózatok bonyolult rendszeréből áll. A globális folyamatok és az új kommunikációs technikák következtében másképpen használjuk a nyelvet, sőt, már a gyermekek is másképpen bánnak vele. Sokhelyütt a mindennapokat már az egészen kisgyermekek esetében is a médiumok használata határozza meg, és e mindennapokban ugyanakkor egyben fokozott mértékben érvényesül a multikulturalitás és a többnyelvűség. Környezetünk kulturális és nyelvi sokfélesége ugyanakkor nem csupán az óvodákra és az iskolákra jellemző, hanem már azt megelőzően a gyermek családjában és közvetlen környezetében is kifejezésre jut.

A többnyelvűséget a gyermekek manapság már mindennapos dologként élik meg, és érzik, hogy hasznos dolog a nyelvtanulás.

A kölcsönös megértés és Európa nyelvi és kulturális sokszínűségének megőrzése érdekében az Európai Unió arra ösztönzi polgárait, hogy anyanyelvükön kívül beszéljenek más nyelveket is. Ezt a követelményt úgy kell a gyakorlatban megvalósítani, hogy az Európai Unióban minden iskolaköteles korú tanuló számára lehetővé teszik legalább két modern idegen nyelv elsajátítását. Ennek következtében az Európai Unió legtöbb országában alsótagozatos képzés kötelező része az idegennyelv-tanulás.

Ajánlás:

A korai idegennyelv-tanulás során soha nem szabad szem elől téveszteni, hogy a gyermekek az oktatási kínálatot meghatározó regionális és helyi sajátosságoktól függetlenül mindenkor saját környezetüknek és egyéni fejlettségüknek megfelelően reagálnak és tanulnak.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Korai idegennyelv-tanulás

    Tanári segédletek, ötletek, javaslatok