Netiquette

NETYKIETA SERWISU INTERNETOWEGO GOETHE-INSTITUT

Wpisy użytkowniczek/użytkowników wzbogacają zawartość serwisu Goethe.de oraz związanych z nim profili w serwisach Facebook, Twitter, Google+ i innych mediach społecznościowych.

Jakość Państwa wpisów jest dla nas bardzo ważna. Mogą one stanowić punkt wyjścia do interesujących i inspirujących dyskusji. W poniższej netykiecie zawarliśmy szereg sugestii, dotyczących zasad zachowania się na forach oraz redagowania własnych wpisów i komentarzy. Jeżeli wszyscy będą przestrzegać tych reguł komunikowania się, powstać może przestrzeń sprzyjająca uczestnictwu wszystkich użytkowniczek/użytkowników w dyskusji.

Prosimy Państwa o przestrzeganie kilku reguł:

  1. Proszę trzymać się tematu dyskusji lub komentowanego wpisu. W dyskusji i komentarzach proszę dbać o rzeczowość i szacunek dla innych. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z wpisem innego użytkownika, nie krytykujcie Państwo autora, lecz zawartość wpisu. Proszę traktować innych użytkowników z należytym szacunkiem. Niedozwolone jest obraźliwe traktowanie, dyskryminacja lub znieważanie użytkowników lub grup użytkowników ze względu na ich religię, pochodzenie, narodowość, sytuację majątkową, orientację seksualną, wiek lub płeć.
  2. Prosimy o upewnienie się, że nie zamieszczacie Państwo wpisów ani nie udostępniacie materiałów, zawierających treści promujące przemoc, pornograficzne lub o charakterze dyskryminacyjnym. Proszę nie zamieszczać wpisów ani nie udostępniać materiałów, mogących stanowić obrazę uczuć religijnych lub poglądów politycznych innych osób.
  3. Aby Państwa wpisy były zrozumiałe dla jak największej liczby użytkowników, na forum społecznościowym „Niemiecki dla Ciebie” proszę posługiwać się w miarę możliwości językiem niemieckim lub angielskim. Na pozostałych platformach proszę używać w miarę możliwości języka danej strony internetowej/danego kanału.
  4. Niedozwolone jest publikowanie przez Państwa informacji osobistych lub danych osobowych innych osób.
Proszę korzystać wyłącznie z treści własnych:

Niedozwolone jest publikowanie mediów objętych ochroną prawną. Udostępniając media lub treści proszę zwrócić uwagę na to, by nie naruszać praw autorskich. Proszę nie wykorzystywać zdjęć, tekstów, plików lub dokumentów innych osób bez ich zgody. Jeśli media zawierają wizerunki osób, nie mogą być one rozpowszechniane bez ich zgody (dobra osobiste).

Jeśli nie będą Państwo przestrzegać zasad netykiety, będziemy zmuszeni do interwencji:

Goethe-Institut e. V. jest uprawniony do kontroli, zapisywania, edycji, usuwania lub przekierowywania wszelkich treści, stanowiących naruszenie netykiety lub prawa. W komentarzach  można umieszczać linki (łącza), np. dla zwrócenia uwagi do informacje uzupełniające, związane z danym tematem.

Goethe-Institut e. V. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone za pomocą linków treści ani nie poddaje ich kontroli. Zastrzegamy sobie jednak prawo do usuwania linków, jeśli udostępnione przez nie treści stanowiłyby naruszenie wymienionych powyżej zasad. Niedozwolone jest zamieszczanie w dyskusjach treści o charakterze komercyjnym lub reklamowym.
 
Proszę chronić Państwa dane dostępowe:
 
Proszę nie udostępniać innym własnego hasła, by chronić Państwa profil przed nadużyciami. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za wszystkie czynności, dokonywane pod Państwa nazwiskiem/nazwą użytkownika.