Disclaimer

Usługodawca

Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Rejestr Stowarzyszeń

Sąd Rejonowy w Monachium, VR 5007

Numer identyfikacji podatkowej

DE 129516430

Reprezentacja przez

Zarząd: Johannes Ebert, Rainer Pollack

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 18
Medienstaatsvertrag (MSTV)

Jakob Racek
Kierownik Wydziału ds. Informacji
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

Artykuły autorskie nie zawsze odzwierciedlają opinię redakcji.

Wskazówki prawne odnośnie formy organizacyjnej

Goethe-Institut e. V. jest działającą na całym świecie organizacją, która promuje znajomość języka niemieckiego za granicą, wspiera międzynarodową współpracę kulturalną oraz popularyzuje obszerny wizerunek Niemiec poprzez informowanie na temat życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego.

Działa w ramach swojego statutu i na podstawie zawartej z Republiką Federalną Niemiec umowy ramowej.

Niniejsza stopka redakcyjna odnosi się również do wszystkich stron internetowych w poszczególnych krajach i działań Instytutu Goethego w mediach społecznościowych, na przykład w ramach naszej obecności na Facebooku, naszych kont na Twitterze czy naszego kanału YouTube.

Internetowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą znajdą Państwo na stronie  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w pozasądowej procedurze pojednawczej przed konsumenckim organem arbitrażowym. Organem właściwym jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.