Co je národ?

Was ist die Nation? © Steidl/ifa Žijeme v bouřlivé době, ve které jsou stále častěji skloňovány pojmy „národ“ a „národní stát“ namísto pojmu „evropská integrace“. Co však znamená tato diskuse pro Evropu? Ulrike Guérot se pokouší v historických, politických a společenských souvislostech klást zajímavé a zásadní otázky typu: Co je to vlastně národ? Jak vzniká? A zejména: K čemu svůj národ tak bezpodmínečně potřebuji? Ulrike Guérot, která se už dlouhé roky zasazuje za koncept evropské republiky, se ve svém eseji zaměřuje na vznikání evropského národa a pokouší se pojmy „národ“ a „Evropa“, které často bývají stavěny proti sobě, uvádět do nových významových souvislostí. Kniha vyjde v českém překladu Petra Dvořáčka v nakladatelství Prostor.

Ulrike Guérot

Ulrike Guérot © Donau Universität Krems Ulrike Guérot, narozená v roce 1964 v německém Grevenbroichu, je německá politoložka a publicistka, jejíž knihy jsou považovány za milníky v novější debatě o budoucnosti Evropské unie. Je zakladatelkou Laboratoře evropské demokracie (European Democracy Lab) na Evropské škole správy (European School of Governance) v Berlíně. V letech 2016-2021 byla profesorkou a vedoucí Sekce pro evropskou politiku a výzkum demokracie na Univerzitě dalšího vzdělávání v Kremži (Universität für Weiterbildung Krems) v Rakousku. Od září 2021 je profesorkou pro evropskou politiku a spoluředitelkou Centra Ernsta Roberta Curtia na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. Ulrike Guérot publikuje v německých a jiných evropských novinách a časopisech. K hlavním tématům, kterými se zabývá, patří evropská integrace a role Evropy ve světě. Je vítanou komentátorkou na různých fórech. V roce 2019 jí bylo propůjčeno rakouské ocenění Čestný prsten Paula Watzlawicka (Paul-Watzlawick-Ehrenring) a Salcburská zemská cena za výzkum možných alternativ budoucnosti (Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung).