Čtení a debata: Jörg Piringer: datenpoesie - Goethe-Institut
Čtení a debata

Jörg Piringer: datenpoesie

Jörg Piringer
© Jörg Piringer

So, 25.09.2021 11:00 - 11:50

Výstaviště Praha Holešovice

Výstaviště 67
170 90 Praha 7

Detaily

Jazyk: německy se simultánním překladem do češtiny
Vstup: s platnou vstupenkou na veletrh.
Průmyslový palác, pravé křídlo, balkon

Odkazy k tématu

Současné digitální prostředí lze vnímat jako nový prostor pro vznik literárního vyprávění. Toto prostředí na jedné straně rozšiřuje možnosti distribuce a recepce vyprávění vycházejícího z tištěných textů, na druhé straně je ovšem autoři a autorky chápou jako výzvu k formální i obsahové inovaci. Vnímají digitalitu jako svébytný prostor, v němž je nutné hledat nové experimentální způsoby jak vyprávění, tak i sebeprezentace.
 
Jörg Piringer je vídeňský literát a umělec, který se věnuje digitální a kódové poezii, vizuální poezii, zvukovým instalacím, elektronické hudbě nebo interaktivním poetickým systémům. Novými prostředky navazuje na tradici rakouské poválečné avantgardy, pracuje s vizuálními a akustickými médii a pořádá živá vystoupení v klubech nebo na festivalech. Tematicky se Piringer věnuje především digitalizaci a jejím dopadům na současné vnímání soukromí, ochraně dat nebo umělé inteligenci.
 
Zuzana Husárová je slovenská autorka elektronické literatury a experimentální literatury vznikající napříč různými médii. Věnuje se zvukové poezii, interaktivní digitální poezii a transmediální poezii. Spolupracuje s mezinárodními umělci na multimediálních projektech, vystupuje, vystavuje a publikuje v Evropě, USA a dalších oblastech a je zodpovědnou redaktorkou časopisu Glosolália.
Zdeněk Pecka působí jako odborný asistent na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří novější německy psaná literatura, rakouská literatura a literatura a média.