Ochrana dat

Ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a německých zákonů na ochranu osobních údajů, zejména Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), je Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 München (dále jen "Goethe-Institut" nebo „my“) jakožto provozovatel webových stránek www.goethe.de (dále jen „webové stránky“) správcem osobních údajů jejich uživatelů (dále jen „Vy“).

Obsah

 1.  INFORMATIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ ÚČELY
 3. REGISTRACE A ÚČET GOETHE.DE
  a) Údaje o Vaší osobě a Vámi vytvořeném obsahu.
  b) Personalizovaný marketing
  c) Zveřejňování osobních údajů
  d) Výměna dat mezi naším systémem řízení jazykových kurzů a Vaším účtem Goethe.de.

  e) Smazání
 4. Google Recaptcha A Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU
  a) Poštovní marketing
  b) E-mailový newsletter
 6. COOKIES
 7. WEBOVÁ ANALYTIKA
  a) Mapp
  b) Google(Universal) Analytics
  c) Google AdWords a Google Conversion Tracking
  d) Google Analytics Remarketing   
  e) Facebook Pixel
  f) Bing Ads
  g) LINKEDIN INSIGHTS
 8. SOCIÁLNÍ SÍTĚ
  a) Používání pluginů a widgetů pro sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a VKontakte v systému Shariff
  b) Používání widgetů Spotify a Soundcloud
  c) Umisťování a zobrazování obsahů ze sociálních sítí
  d) Pluginy YouTube a Vimeo Video
  e) Naše online přítomnost na sociálních sítích  
  f) Monitorování sociálních sítí
 9. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
  a) Předávání osobních údajů Goethe-Institutům
  b) Předávání osobních údajů do centrálního archivu zkoušek
 10. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 11. VAŠE PRÁVA A NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE
 12. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Ochranu Vašich osobních údajů bere Goethe-Institut velmi vážně. Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů Vás chceme transparentně informovat o tom, které osobní údaje o Vás (dále jen „Vaše údaje“) shromažďujeme, zpracováváme a využíváme, jestliže navštěvujete naše webové stránky nebo využíváte internetové možnosti z nabídky Goethe-Institutu.  

1. INFORMATIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Při návštěvě našich webových stránek můžete některé z našich internetových nabídek využívat i bez uvádění svých osobních údajů. Webový server při každém otevření webové stránky automaticky ukládá v rámci takzvaných server logfiles pouze přístupový záznam, což jsou data, která automaticky hlásí Váš prohlížeč, např. název požadovaného souboru, poslední navštívená stránka, datum a čas otevření, použitý prohlížeč, objem přenesených dat, IP adresa, požadující operátor apod. Zpracování pro nás provádí třetí strana jakožto poskytovatel služeb pro hosting a zobrazení webové stránky. Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Za účelem zkrácení doby potřebné pro načítání našeho online obsahu dále využíváme tzv. Content Delivery Network („CDN“), kdy je webová stránka doručována prostřednictvím webového serveru poskytovatele CDN služeb, který pro nás vykonává činnost zpracovatele. Webové servery poskytovatele služeb rovněž shromažďují data přístupového záznamu.

Využívání služeb poskytovatele CDN, jakož i zde popsané postupy, slouží našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR, konkrétně zájmu na korektní prezentaci naší nabídky.   

 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ osobních údajů PRO SMLUVNÍ ÚČELY

Osobní údaje shromažďujeme, jestliže nám je sdělíte při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), při registraci uživatelského účtu (dále jen „účet Goethe.de“) nebo v rámci Vaší rezervace, když si rezervujete např. místo v kurzu či termín zkoušky. Z jednotlivých interaktivních formulářů je patrné, které osobní údaje jsou v konkrétním případě shromažďovány, a které se uvádějí povinně a které dobrovolně.

V těchto případech Vámi uvedené osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem plnění konkrétní smlouvy, např. za účelem provedení rozřazovacího testu v souvislosti s Vašimi jazykovými kurzy nebo s jazykovým kurzem včetně navazující zkoušky, a dále i za účelem zpracování Vašich požadavků dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR. Pokud v tomto rámci udělíte svůj výslovný souhlas se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 odst. 2 písm. a nařízení GDPR, shromáždíme údaje o Vašem zdravotním stavu (např. o alergiích) výhradně pro účel, který jste v rámci udělení souhlasu uvedli.
Po úplném splnění příslušné smlouvy nebo vymazání Vašeho uživatelského účtu bude další využívání Vašich osobních údajů zablokováno a po uplynutí lhůt pro uchování údajů podle daňových a obchodně právních předpisů budou Vaše osobní údaje vymazány. Pokud se lhůty pro uchování údajů podle daňových či obchodně právních předpisů na určité osobní údaje nevztahují, budou tyto vymazány bezprostředně po splnění příslušné smlouvy. Jiný postup platí pouze v případě, že jste nám udělili výslovný souhlas s dalším využíváním svých osobních údajů nebo že jsme si my vyhradili širší využívání osobních údajů, které je v souladu se zákonem a o kterém Vás budeme níže informovat.

Údaje k Vašemu účtu na naší výukové platformě budou automaticky vymazány po třech letech nevyužívání.

Předávání osobních údajů za účelem plnění smlouvy
V rámci rezervace kurzů a zkoušek jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v našem centrálním systému řízení jazykových kurzů, do nějž mají vždy přístup i ostatní Goethe-Instituty, s výjimkou případů, kdy takovýto přístup příslušná místní legislativa nepovoluje. Toto zpracování je odůvodněno plněním smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR a naším (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmem na validních údajích a správných datových souborech při rezervaci kurzů dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR. Pokud v této souvislosti probíhá zpracování osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor, máme s danými Goethe-Instituty sjednány standardní doložky EU o ochraně osobních údajů jakožto vhodnou záruku ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c nařízení GDPR.

Za účelem plnění smlouvy předáváme Vaše osobní údaje dodavatelské firmě, pokud je to nutné pro uskutečnění dodávky objednaného zboží nebo pro poskytnutí objednaných služeb. Podle toho, kterého poskytovatele platebních služeb si v rámci procesu objednávky zvolíte, předáme osobní údaje shromážděné za účelem uskutečnění platby příslušné bankovní instituci pověřené provedením platby, případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb či zvolené platební službě. Zvolení poskytovatelé platebních služeb tyto osobní údaje částečně shromažďují i sami, pokud si u nich založíte účet. V takovém případě se v rámci procesu objednávky musíte u poskytovatele platebních služeb přihlásit za pomoci svých přístupových údajů. Zde pak platí Prohlášení o ochraně osobních údajů vydané příslušným poskytovatelem platebních služeb. V případě rezervací v našem e-shopu jdou Vámi uvedené platební údaje přímo k pověřenému poskytovateli platebních služeb. My k těmto údajům v žádné fázi přístup nemáme.

Pokud poskytovatel platebních služeb jakožto správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR zpracovává Vaše osobní údaje za účelem provedení platby, např. při realizaci platby kreditní kartou, poskytneme Vám informace, které Vám má podle čl. 13, 14 nařízení GDPR sdělit poskytovatel platebních služeb.
Tyto informace naleznete zde a zde

V rámci plnění našich smluv s Vámi, např. o poskytování jazykových kurzů, částečně předáváme Vaše osobní údaje poskytovatelům služeb, kteří je zpracovávají z našeho pověření a v rámci smlouvy o zpracování zakázky uzavřené mezi Goethe-Institutem a daným poskytovatelem služeb. Takovýmto poskytovatelem služeb může být např. dodavatel softwaru, který Goethe-Institut používá při plnění smluv.  

3. REGISTRACE A ÚČET GOETHE.DE

Pokud chcete přidávat komentáře nebo příspěvky, diskutovat s ostatními uživateli, účastnit se online kurzů, využívat výukové platformy, nakupovat produkty v e-shopu, vypůjčovat si digitální média, rezervovat si místo v kurzu nebo termín zkoušky, nebo využívat online služeb k našim prezenčním knihovnám (vyhledávat knihy, rezervovat, prodlužovat výpůjčky apod.), musíte se zaregistrovat a vytvořit si účet Goethe.de. Pro potřeby registrace zpracováváme vaše přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), přes které máte přístup k personalizovaným nabídkám Goethe-Institutu, dále Vámi udělené souhlasy, Vaši zemi a Váš preferovaný jazyk.

  a) Údaje o Vaší osobě a Vámi vytvořeném obsahu
V rámci vytvoření účtu Goethe.de se povinně uvádějí pouze ty osobní údaje, které nutně potřebujeme k realizaci našich nabídek nebo ke splnění případného stávajícího smluvního vztahu s Vámi.

Osobní údaje, které nám sdělíte, shromažďujeme a zpracováváme v rámci plnění této uživatelské smlouvy dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR za účelem:
 • ověření Vaší žádosti o vytvoření účtu Goethe.de
 • poskytování bezplatných služeb, jichž se chcete účastnit (blogy, fóra, komentáře, sebeprezentace, komunity, chatování apod.)
 • plnění našich povinností ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli (poskytování online kurzů, výukové platformy a digitálních médií v rámci půjčovny, dodávka produktů z e-shopu, provádění kurzů a zkoušek, knihovní výpůjčky).
Dobrovolně můžete uvést i další údaje o Vaší osobě a přidat další obsah (tzv. user generated content), jako např. svoji fotografii, texty ve formě blogu či příspěvků na fórech, diskusní příspěvky apod. V příslušných formulářích je vždy uvedeno, které osobní údaje jsou v konkrétním případě shromažďovány, a které údaje jsou povinné a které dobrovolné. Dobrovolně uváděné údaje zpracováváme za účelem zachování převažujících společných zájmů na rozmanitosti diskusí na našich platformách, v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f nařízení GDPR.   

b) Personalizovaný marketing
Osobní údaje, které jste uvedli v uživatelském účtu, využíváme pro marketingové účely k tomu, abychom pro Vás personalizovali naše webové stránky a internetové nabídky, např. v podobě osobní úvodní stránky a profilové části s nabídkami vhodnými právě pro Vás. Toto slouží k zachování našich převažujících oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR, a to konkrétně k zachování zájmu na optimálním odbytu námi nabízených služeb.Pokud byl vyžádán příslušný souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracovávání osobních údajů výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.  

c) Zveřejňování osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytnuté v rámci používání účtu Goethe.de jsou částečně viditelné pro ostatní uživatele. Jedná se např. o Vaše jméno, uživatelské jméno, Vaše příspěvky včetně data a času vytvoření, Vaše členství ve skupinách, Vaše přátele, Vaše výukové seznamy, Vaše soubory, Váš online status, Vaše hodnocení, doba Vašeho členství, Vaše pohlaví a Vaše zápisy v knize hostů. Zveřejnění těchto údajů je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout smluvně definované funkce naší platformy.
 


 
d) Výměna dat mezi naším systémem řízení jazykových kurzů a Vaším účtem Goethe.de
Aby z našeho systému řízení kurzů a zkoušek bylo možno nahlížet na informace a výsledky obsažené ve Vašem účtu Goethe.de, probíhá mezi naším softwarem pro řízení kurzů a zkoušek a Vaším účtem Goethe.de výměna dat (tzv. pairing). Toto podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR slouží našemu (v rámci posouzení zájmů převažujícímu) oprávněnému zájmu na propojení datových souborů, abychom Vám umožnili jednotnou správu kmenových dat a přehled o Vámi rezervovaných kurzech a zkouškách i na naší webové stránce.     

e) Smazání
Toto neplatí pro účty Goethe.de, které byly založeny v rámci rezervace v e-shopu. Tyto účty zůstanou zachovány natrvalo, pokud nepožádáte o jejich smazání. Smazání Vašeho účtu Goethe.de a Vašich na něm uložených osobních údajů je možné kdykoli a může být provedeno buď na základě zprávy zaslané na níže uvedený kontakt, nebo prostřednictvím příslušné funkce v uživatelském účtu.  


4. Google Recaptcha A Google Maps

  a) Google reCAPTCHA
Za účelem ochrany proti zneužití našich webových formulářů a proti spamu využíváme v rámci některých formulářů na této webové stránce službu Google reCAPTCHA. Kontrolou ručního zadávání údajů tato služba zabrání tomu, aby jakýkoli automatizovaný software (tzv. Bots) na webové stránce prováděl nežádoucí aktivity. Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našemu (v rámci posouzení zájmů převažujícímu) oprávněnému zájmu na ochraně našich webových stránek před zneužitím a na bezporuchovém zobrazení naší online prezentace.

Google reCAPTCHA je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de), zaregistrovanou a provozovanou podle irského práva. Pro případ odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká společnost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield. Prostřednictvím kódu, tzv. JavaScript, zabudovaného ve webové stránce používá Google reCAPTCHA v rámci kontroly metody, které umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky, jako např. soubory cookie. Automaticky sbírané informace o Vašem užívání této webové stránky včetně Vaší IP adresy jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Kromě toho Google reCAPTCHA vyhodnocuje další soubory cookie, jež jsou ve vašem prohlížeči ukládány službami Google.
Osobní údaje nejsou z vyplněných polí formuláře ani extrahovány ani ukládány. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti Google naleznete na adrese
www.google.com/policies/privacy/.

Zaznamenávání dat o Vašem užívání webové stránky vygenerovaných systémy JavaScript nebo cookie (včetně Vaší IP adresy) a jejich zpracování společností Google můžete zabránit tak, že v nastavení svého prohlížeče zakážete JavaScript nebo cookies. Mějte prosím na paměti, že tento krok může vést k omezení funkčnosti našeho webu pro Vaše použití.

  b) Google Maps
Za účelem vizuálního zobrazení geografických informací na našich webových stránkách využíváme Google Maps. Ukládání cookies pro Google Maps a využívání tohoto analytického nástroje probíhá po udělení příslušného souhlasu a zpracovávání probíhá výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.
Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v tomto případě se může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškerých funkcí této webové stránky.

Google Maps je služba společnosti Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, zaregistrované a provozované podle irského práva (www.google.de).

Pro případ odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká společnost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield. Při otevření webové stránky, v níž je integrována služba Google Maps, webový server Google v rámci takzvaných server logfiles automaticky zaznamenává přístupový záznam, což jsou data, která automaticky hlásí Váš prohlížeč, např. název požadovaného souboru, poslední navštívená stránka, datum a čas otevření, použitý prohlížeč, objem přenesených dat, IP adresa, požadující operátor apod. Při využívání Google Maps navíc společnost Google zpracovává i údaje o používání funkcí služby Maps při návštěvě webových stránek.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti Google a o možnostech nastavení naleznete na adrese
https://policies.google.com/privacy.    

5. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU

 
a) Poštovní marketing
Vyhrazujeme si použití Vašeho jména, příjmení a Vaší poštovní adresy pro naše vlastní marketingové účely, např. pro účely zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech běžnou poštou. Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR našemu (v rámci posouzení zájmů převažujícímu) oprávněnému zájmu na marketingové komunikaci s našimi zákazníky. Proti ukládání a používání Vašich osobních údajů k těmto účelům můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na adresu datenschutz@goethe.de.   

b) E-mailový newsletter
Jestliže se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme využívat potřebné osobní údaje nebo Vámi zvlášť sdělené osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli objednaný e-mailový newsletter pravidelně zasílat. Zasílání e-mailových newsletterů se uskutečňuje na základě Vašeho konkrétního uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a nařízení GDPR. Z bezpečnostních důvodů zde využíváme tzv. postup Double Opt-In. To znamená, že Vám newsletter e-mailem zasíláme až poté, co jste své přihlášení k jeho odběru potvrdili. Za tímto účelem Vám zašleme e-mail obsahující odkaz, jehož prostřednictvím můžete odebírání newsletteru potvrdit. Chceme tím zajistit, aby se k odebírání newsletteru mohl přihlásit pouze samotný majitel uvedené e-mailové adresy.

Zasílání newsletteru může případně realizovat externí poskytovatel služeb, jemuž za tímto účelem Vaši e-mailovou adresu předáme. V takových případech bude zpracování osobních údajů prováděno z našeho pověření. Proti tomuto použití Vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo pomocí příslušného odkazu obsaženého v marketingovém sdělení, aniž by Vám vznikly jiné náklady nežli doručovací náklady dle základního sazebníku.

Pokud má poskytovatel služeb sídlo v USA, vždy dbáme na jeho certifikaci podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield.

Pro zasílání e-mailového newsletteru s využitím poskytovatele rozesílacích služeb „Mailchimp“ platí navíc následující:
Zasílání newsletteru probíhá prostřednictvím poskytovatele rozesílacích služeb

„MailChimp“, platformy pro rozesílání newsletteru amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady pro ochranu osobních údajů tohoto poskytovatele rozesílacích služeb si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Poskytovatele rozesílacích služeb využíváme na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR a na základě smlouvy o provedení zakázky v souladu s čl. 28, odst. 3, s. 1 GDPR.

Poskytovatel rozesílacích služeb může osobní údaje příjemců používat v pseudonymní formě, tj. bez přiřazení uživateli, k optimalizaci nebo vylepšování vlastních služeb, např. k technické optimalizaci rozesílání a zobrazování newsletterů nebo ke statistickým účelům. Poskytovatel rozesílacích služeb však osobní údaje příjemců našeho newsletteru nepoužívá k tomu, aby je sám kontaktoval nebo aby jejich osobní údaje předával třetím stranám.

Newslettery obsahují tzv. „web beacon“, tj. pixelový soubor, který pak náš server, resp. server poskytovatele rozesílacích služeb, pokud jej využíváme, vyvolá při otevření newsletteru. V rámci tohoto vyvolání se shromažďují jednak technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jednak vaše IP adresa a okamžik vyvolání.

Tyto informace se používají pro technické vylepšování služeb na základě technických dat nebo na základě cílových skupin a jejich chování při čtení newsletteru podle polohy jejich vyvolání (kterou lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Ke statistickému šetření patří rovněž zjišťování, zda došlo k otevření newsletterů, kdy byly otevřeny a na které linky uživatel klikl.

Tyto informace lze z technických důvodů přiřadit jednotlivým příjemcům newsletteru. Není však naší snahou ani snahou poskytovatele rozesílacích služeb, pokud jej využíváme, sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám spíše slouží k tomu, abychom zjistili, jak se naši uživatelé chovají při čtení newsletterů obecně, tedy anonymně, a mohli jim přizpůsobit náš obsah nebo rozesílat různý obsah, který odpovídá zájmům našich uživatelů. Odmítnout pouze měření úspěšnosti bohužel není možné, v tomto případě je nutno odhlásit celý odběr newsletteru.

Zasílání newsletteru a s ním spojené měření úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemce v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a, čl. 7 GDPR ve spojení s § 7, odst. 2, č. 3 německého zákona o nekalé soutěži (UWG) nebo, pokud souhlas není nutný, na základě našeho oprávněného zájmu na přímém marketingu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR ve spojení s § 7, odst. 3 německého zákona o nekalé soutěži (UWG). V případě obchodních vztahů, ve kterých je newsletter součástí smluvního plnění, je právním základem čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR.

Protokolování procesu registrace probíhá na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Náš zájem se zaměřuje na používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému zasílání newsletteru, který slouží našim obchodním zájmům a zároveň odpovídá očekáváním uživatelů a dále nám umožňuje prokázat udělené souhlasy.    

6. COOKIES

Aby bylo prohlížení našich webových stránek atraktivnější a aby bylo možné využívat určité funkce, používáme na různých stránkách soubory cookie neboli tzv. cookies. Cookies slouží k tomu, abychom mohli naši nabídku vylepšovat z hlediska uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení.

Některé cookies, které používáme, jsou po skončení relace, tj. po zavření Vašeho prohlížeče, zase smazány (tzv. relační cookies). Jiné cookies zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení a umožňují nám identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě a nabídnout Vám případně automatické přihlášení (perzistentní cookies). Když například při přihlašování na stránky goethe.de označením aktivujete možnost „zůstat přihlášen“, dojde k uložení souboru cookie, jehož pomocí Vás při otevření stránky goethe.de během určitého období opět rozpoznáme.

Dobu platnosti perzistentních cookies si můžete zkontrolovat ve Vašem prohlížeči. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že budete o ukládání cookies informováni a budete moci jejich použití schvalovat jednotlivě nebo cookies pro určité případy zcela vyloučit. Každý prohlížeč spravuje nastavení cookies jiným způsobem. Tento je vždy popsán v nabídce nápovědy prohlížeče, jež Vám vysvětlí, jak změnit nastavení souborů cookie.

Pokud používání cookies nepovolíte, může dojít k omezení funkcí našich webových stránek. 

Cookies, které jsou nutné k realizaci elektronické komunikace nebo k poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce košíku), se ukládají na základě našeho oprávněného zájmu na technicky bezchybném a optimalizovaném poskytování našich služeb v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracovávání osobních údajů výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat. Zaznamenávání osobních údajů, které jsou ukládány prostřednictvím cookies a vztahují se k vašemu používání webové stránky, můžete zabránit tak, že v nastavení soukromí deaktivujete příslušné kategorie a služby.
Pokud je pro použití cookies vyžadován váš souhlas s jejich ukládáním, používáme platformu Consent Management od společnosti Usercentrics, abychom váš souhlas s ukládáním určitých cookies ve vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií mohli zdokumentovat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, webová stránka https://usercentrics.com/de (dále jen „Usercentrics“).

Když navštívíte naši webovou stránku, přenášejí se do společnosti Usercentrics tyto osobní údaje: váš souhlas (vaše souhlasy), resp. jejich odvolání, vaše IP adresa, informace o vašem prohlížeči, informace o vašem koncovém zařízení, čas, kdy jste navštívili naši webovou stránku.

Služby společnosti Usercentrics používáme, abychom získali zákonem předepsané souhlasy k používání určitých technologií. Právním základem pro to je čl. 6, odst. 1, s. 1, písm. c GDPR. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit kliknutím na „Nastavení cookies“ ve spodní části našich webových stránek.  

7. webová analytika

 
a) Mapp
Služby společnosti Mapp Digital c/o GmbH využíváme proto, abychom získali statistická data o využívání našich webových stránek za účelem zlepšování jejich obsahu a abychom mohli užívání našich webových stránek analyzovat a sestavovat zprávy o aktivitách na webových stránkách.  K tomuto účelu mohou být používány soubory cookie. V rámci tohoto trackingu jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily. Bez udělení zvláštního výslovného souhlasu nedochází ke spárování těchto profilů s osobními údaji nositele pseudonymu. Po zániku účelu a skončení využívání služeb společnosti Mapp budou takto získané osobní údaje vymazány.

Ukládání cookies pro Mapp a využívání tohoto analytického nástroje probíhá po udělení příslušného souhlasu a zpracovávání probíhá výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Mapp Digital c/o GmbH je dceřinou společností Mapp Digital US, LLC (3655 Nobel Drive, Suite 500, San Diego, CA 92122, USA, dále jen „Mapp“). Pro případy, kdy se informace přenášejí na server společnosti Mapp do USA a tam se ukládají, jsme se společností Mapp sjednali standardní doložky o ochraně osobních údajů, které za tímto účelem vydala Evropská komise, abychom tak zajistili přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů při předávání vašich osobních údajů do třetí země. Na vyžádání od nás můžete obdržet kopii této dohody. Obraťte se prosím na níže uvedené kontaktní údaje.   

b) Google(Universal) Analytics
Za účelem analýzy webové stránky používá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland; „Google“).  Zpracovávání osobních údajů uživatele s pomocí Google Analytics nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při prohlížení internetu. Díky vyhodnocení získaných dat jsme schopni shromažďovat informace o webové stránce, stupni jejího využívání a její funkčnosti. To nám pomáhá neustále vylepšovat vlastní webovou stránku, její obsah a uživatelskou přívětivost.

Ukládání cookies pro Google Analytics a využívání tohoto analytického nástroje probíhá po udělení příslušného souhlasu a zpracovávání probíhá výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují provádět analýzu Vašeho využívání webové stránky, jako jsou např. cookies. Automaticky shromažďované informace o Vašem užívání těchto webových stránek jsou zpravidla odesílány a ukládány na server společnosti Google v USA. Aktivací anonymizace IP na této webové stránce dochází v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru ještě před předáním ke zkrácení IP adresy. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA odešle IP adresa kompletní a zkrácena je až tam. Anonymizovanou IP adresu, která je v rámci služby Google Analytics odesílána Vaším prohlížečem, Google zásadně nepáruje s dalšími daty. Po zániku účelu a skončení využívání služeb Google Analytics budou takto získané osobní údaje vymazány.

Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de), je společnost zaregistrovaná a provozovaná podle irského práva.
Pro případ odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká společnost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield.   

c) Google AdWords a Google Conversion Tracking
Tato webová stránka používá Google AdWords. AdWords je program pro zobrazování online reklamy společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
V rámci Google AdWords používáme tak zvané sledování konverzí (Conversion Tracking). Když kliknete na reklamu zapnutou společností Google, uloží se do vašeho počítače cookie pro sledování konverzí. Když uživatel navštíví určité stránky této webové stránky a pokud platnost cookie ještě nevypršela, může společnost Google a my poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazníka Google AdWords obdrží jiný cookie. Soubory cookie nelze sledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané pomocí cookies pro sledování konverzí slouží k sestavování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se pro sledování konverzí rozhodli. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete toto používání odmítnout tak, že snadno deaktivujete cookie služby Google Conversion Tracking v uživatelských nastaveních svého internetového prohlížeče. Nebudete tak zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Ukládání cookies pro sledování konverzí a používání tohoto sledovacího nástroje probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud byl udělen příslušný souhlas; tento souhlas lze kdykoli odvolat.      

d) Google Analytics Remarketing
Tato webová stránka používá funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro více zařízení. Poskytovatelem služeb je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny pro reklamu, sestavené pomocí služby Google Analytics Remarketing, s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro více zařízení. Tímto způsobem lze zobrazovat personalizovanou reklamu podle vašich zájmů, která byla upravena na základě vašeho předchozího uživatelského chování a prohlížení internetu na jednom koncovém zařízení (např. na mobilním telefonu), i na jiném z vašich koncových zařízení (např. na tabletu nebo počítači).

Pokud jste udělili příslušný souhlas, propojí Google k tomuto účelu váš průběh prohlížení webových stránek a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze na každém koncovém zařízení, na kterém jste přihlášení svým účtem Google, zapnout tytéž personalizované reklamy. K podpoře této funkce zaznamenává Google Analytics ID uživatele autentifikované službou Google, které se přechodně propojí s našimi daty Google Analytics za účelem definování a sestavení cílových skupin pro zobrazování reklamy na více zařízeních.

Shrnutí zaznamenaných dat ve vašem účtu Google probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit nebo zrušit u společnosti Google (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). U procesů shromažďování osobních údajů, které nesou spojeny ve vašem účtu Google (např. protože nemáte účet Google nebo jste toto spojení odmítli) se shromažďování a zpracovávání osobních údajů zakládá na vašem souhlasu s ukládáním cookies na naší webové stránce (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.    

e) Facebook Pixel 
Tato webová stránka používá k měření konverzí pixel pro akce návštěvníků společnosti Facebook, provozované společností Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irsko („Facebook“).
Pomocí něj lze sledovat chování návštěvníků stránky poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webovou stránku poskytovatele. Lze tak vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu a optimalizovat reklamní opatření do budoucna.

Získaná data jsou pro nás jako pro provozovatele této webové stránky anonymní, nemůžeme z nich vyvozovat závěry ohledně identity uživatelů. Facebook však data ukládá a zpracovává, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může data použít pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí pro používání dat společnosti Facebook. Facebook tak může umožnit zapnutí reklam na stránkách v rámci Facebooku i mimo Facebook. Toto používání dat nemůžeme my, coby provozovatel stránek, ovlivnit.
Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Používání Facebookového pixelu probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud byl udělen příslušný souhlas; tento souhlas lze kdykoli odvolat. 
 
f) Bing Ads 
Na této webové stránce používáme technologie Bing Ads (bingads.microsoft.com), které poskytuje a provozuje společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Když se dostanete na naši webovou stránku přes reklamu Microsoft Bing, uloží přitom Microsoft do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Microsoft a my můžeme tímto způsobem poznat, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naši webovou stránku a dostal se na předem určenou cílovou stránku („konverzní stránku“). Zjistíme přitom jen celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a poté byli přesměrování na konverzní stránku. Přes cookie Microsoft shromažďuje, zpracovává a používá informace, ze kterých se za použití pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování uživatelů a používají se k zobrazování reklam. Nezpracovávají se žádné osobní informace o identitě uživatele.

Používání služby BingAds probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud byl udělen příslušný souhlas; tento souhlas lze kdykoli odvolat. 
 
g) LINKEDIN INSIGHTS
Na naší webové stránce používáme tag LinkedIn Insight. Pomocí této technologie můžeme sestavovat reporty o výkonu naší reklamy a informace o interakcích na webové stránce. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocování kampaní a shromažďování informací o návštěvnících webové stránky, kteří se k nám mohli dostat přes naše kampaně na LinkedIn.
Používání služby LINKEDIN INSIGHTS probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud byl udělen příslušný souhlas; tento souhlas lze kdykoli odvolat.  

8. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 
a) Používání pluginů a widgetů pro sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a VKontakte v systému Shariff
Na našich webových stránkách jsou umístěny buttony a widgety sociálních sítí.

Pro zvýšení ochrany Vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek nejsou tyto prvky se stránkou propojeny neomezeně, nýbrž pouze za použití HTML odkazu na danou stránku. Tímto propojením je zajištěno, že po otevření naší webové stránky, která takováto tlačítka obsahuje, ještě není navázáno spojení se servery provozovatele příslušné sociální sítě.

Pokud na některé z těchto tlačítek kliknete, otevře se nové okno Vašeho prohlížeče a načte stránku poskytovatele příslušné služby, na níž pak můžete (eventuálně po zadání svých přihlašovacích údajů) použít např. tlačítko pro lajkování nebo sdílení.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů, jakož i o jejich dalším zpracování a využití ze strany provozovatelů jednotlivých stránek, a dále též kontaktní údaje a informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Zásadách používání osobních údajů na stránkách jednotlivých provozovatelů zde:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu     

b) VPoužívání widgetů Spotify a Soundcloud
Za účelem interaktivního zobrazení obsahů na našich webových stránkách používáme takzvané widgety sítí Spotify a Soundcloud. 

Když si na našem webu otevřete některou stránku obsahující takovýto widget, Váš prohlížeč Vás propojí přímo na servery Spotify nebo Soundcloud. Obsah widgetu je příslušným provozovatelem přenesen přímo do Vašeho prohlížeče a zaintegrován do příslušné stránky. Pomocí umístění widgetu získají provozovatelé informaci o tom, že Váš prohlížeč načetl příslušnou stránku našeho webu, a to i když nemáte založený profil nebo právě nejste přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předává Váš prohlížeč přímo na server daného provozovatele a tam ji ukládá.

Jestliže jste na některé z těchto služeb přihlášeni, mohou její provozovatelé Vaši návštěvu naší webové stránky přímo přiřadit k Vašemu profilu na dané sociální síti. Pokud s widgety komunikujete, např. tím, že si přehrajete jejich obsah, pak je příslušná informace rovněž přímo předána na server provozovatele služby a tam uložena.

Tyto informace mohou být navíc zveřejněny na sociální síti a tam zobrazeny Vašim kontaktům.

Používání služeb Spotify a Soundcloud probíhá po udělení příslušného souhlasu a výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů, jakož i o jejich dalším zpracování a využití ze strany provozovatelů jednotlivých služeb, a dále též kontaktní údaje a informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Zásadách používání osobních údajů na stránkách jednotlivých provozovatelů zde:

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy     

c) Umisťování a zobrazování obsahů ze sociálních sítí jako je Twitter, Instagram a Facebook a další
Na našich webových stránkách, zejména v rámci článků Goethe-Institut, se mohou prostřednictvím sociálních pluginů zobrazovat obsahy (posty, komentáře a/nebo kanály) sociálních sítí Twitter, Instagram Facebook.

Prostřednictvím sociálních pluginů se mohou zobrazovat i obsahy ostatních sociálních sítí (např. Spotify a Soundcloud). Sociální plugin může navázat přímé spojení se serverem dané sociální sítě, přičemž dochází k odeslání údajů jejímu provozovateli. Může se jednat zejménanapř. o tyto údajeMůže se jednat např. o tyto údaje:
 • navštívená webová stránka
 • informace z prohlížeče
 • informace o operačním systému
 • IP adresa
   
Používání obsahů probíhá po udělení příslušného souhlasu a výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.   

d) Pluginy YouTube a Vimeo Video
Za účelem interaktivního zobrazení našich obsahů jsou na těchto webových stánkách integrovány obsahy třetích subjektů prostřednictvím služeb YouTube a Vimeo.

Služba YouTube je provozována společností Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), zaregistrovanou a provozovanou podle irského práva.

Provozovatelem služby Vimeo je společnost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Za účelem vyšší úrovně ochrany Vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek jsou pluginy do stránek zabudovány tak. Tím je zajištěno, že při načtení kterékoli z našich webových stránek obsahujících tyto pluginy ještě není navázáno spojení se servery provozovatele příslušné sociální sítě. Až když pluginy aktivujete, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě.

Obsah daného pluginu pak bude příslušným provozovatelem odeslán přímo do Vašeho prohlížeče a zaintegrován do stránky. Prostřednictvím pluginů získávají provozovatelé služeb informace o tom, že Váš prohlížeč načetl příslušnou stránku našeho webu, a to i když nemáte u daného provozovatele založený profil nebo právě nejste přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předává Váš prohlížeč přímo na server daného provozovatele (může být v USA) a tam ji ukládá.

Pokud s pluginy komunikujete, např. tím, že kliknete na tlačítko „like“, pak je příslušná informace rovněž odeslána přímo na server provozovatele služby a tam uložena.

Videa z YouTube, která jsou zaintegrována do našich webových stránek, mají v sobě aktivováno rozšířené nastavení ochrany osobních údajů. To znamená, že YouTube neshromažďuje ani neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek, pokud si tito návštěvníci video nepřehrají.

Videa z Vimeo, která jsou zaintegrována do našich webových stránek, mají v sobě automaticky aktivovaný trackovací nástroj Google Analytics. Na výsledky takto prováděné analýzy nemáme žádný vliv, ani do nich nemůžeme nahlížet. Kromě toho jsou prostřednictvím videí z Vimeo při jejich aktivaci u návštěvníka webové stránky ukládány kódy web beacons.

Používání probíhá po udělení příslušného souhlasu a výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat. Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů, o jejich dalším zpracování a využití ze strany provozovatelů jednotlivých služeb, jakož i informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Zásadách používání osobních údajů na stránkách jednotlivých provozovatelů zde:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy    

e) Naše online přítomnost na sociálních sítích
Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách slouží lepší a aktivnější komunikaci s našimi klienty a zájemci. Informujeme je zde o našich produktech.

Při návštěvě našeho online obsahu na sociálních sítích mohou být automaticky shromažďovány a ukládány Vaše osobní údaje pro účely marketingu a průzkumu trhu. Z těchto osobních údajů jsou za použití pseudonymizace vytvářeny tzv. uživatelské profily. Tyto lze použít např. k tomu, aby na těchto platformách i mimo ně byla umisťována taková reklamní sdělení, u nichž lze předpokládat, že odpovídají Vašim zájmům. Za tímto účelem se zpravidla do Vašeho koncového zařízení umisťují cookies, v nichž jsou uloženy informace o Vašem návštěvnickém chování na webu a o Vašich zájmech. Používání probíhá po udělení příslušného souhlasu a výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Jestliže mají výše uvedené platformy sociálních sítí hlavní sídlo v USA, pak pro ně platí Rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Evropskou komisí. Toto rozhodnutí vychází z programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát pro příslušnou firmu naleznete zde zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Podrobné informace o zpracování a využívání osobních údajů ze strany provozovatelů jednotlivých stránek, jakož i kontaktní údaje a informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí, zejména o možnosti vznést námitku (opt-out), naleznete prostřednictvím níže uvedených odkazů na Zásady používání osobních údajů na stránkách jednotlivých provozovatelů. Pokud byste v této souvislosti přesto potřebovali další pomoc, obraťte se na nás.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Vznesení námitky (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads   

f) Monitorování sociálních sítí
Goethe-Institut provádí za účelem vylepšování kvality a dalšího rozvoje obsahové nabídky, optimalizace marketingových aktivit a identifikace potenciálních rizik (např. politických krizí, resp. komunikačních krizí či důsledků přírodních jevů, které se Goethe-Institut týkají) vyhodnocování příspěvků zveřejněných na službách sociálních sítí mimo goethe.de, resp. údajů o výkonnosti sociálních sítí. K tomu se používá nástroj pro monitorování a analýzu sociálních sítí Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey, L-2163 Lucemburk.

Zaznamenávají a analyzují se akce, které provádíte na službách sociálních sítí a informace poskytnuté přes vaše příslušné profily, včetně fór, blogů a stránek s online zprávami. Zpracovávají se jen veřejně přístupné informace, ke kterým mohou patřit také jednotlivé citáty nebo osobní údaje, jako např. vaše uživatelské jméno. Toto vyhodnocování slouží v rámci zvažování zájmů dle čl. 6, odst. 1, s. 1, písm. f GDPR k hájení našich oprávněných zájmů na optimalizaci našich nabídek a na informacích a včasných upozorněních na možná politická nebo přírodní rizika. Osobní údaje se zpracovávají zejména v agregované formě a ke sledování výše uvedených účelů. Osobní údaje jednotlivých dotčených osob se nezpracovávají záměrně, v průběhu procesu zpracovávání jsou anonymizovány a samozřejmě se nepoužívají k sestavení profilů jednotlivých uživatelů/uživatelek. Je však možné, že jednotlivé citáty budou zaznamenány a interně použity pro popis určité marketingové aktivity Goethe-Institut.   

9. předávání osobních údajů třetím osobám

  a) Předávání osobních údajů Goethe-Institutům
Po založení Vašeho účtu Goethe.de bude administrátorům příslušného Goethe-Institutu v zahraničí umožněn přístup k Vašim osobním údajům uloženým na Vašem účtu. Zpracování osobních údajů probíhající v tomto rámci slouží k administrativnímu zpracování uživatelských dat, např. pro potřeby oprav/zablokování/výmazu nebo pro potřeby přidělení rolí a oprávnění v rámci systému. Právním základem je zde plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR. Dále pak toto zpracování osobních údajů slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na validních údajích a správných datových souborech v našem systému. Uživatelská data (v anonymizované podobě) používáme ke zlepšení naší webové nabídky, což odpovídá v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na optimalizaci naší nabídky.

Pokud jsou osobní údaje předávány Goethe-Institutu ve třetí zemi, pro niž neexistuje Rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Evropskou komisí dle čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR, pak se předávání uskutečňuje na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí jakožto vhodné záruky dle čl. 46 odst. 2 písm. c nařízení GDPR. Kopie standardních doložek EU o ochraně osobních údajů naleznete na webové stránce Evropské komise zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

Budete-li z důvodu stanoveného zkušebním řádem (PDF, 365 kB) vyloučeni ze zkoušky Goethe-Institutu a bude-li Vám následně udělen zákaz absolvovat jakoukoli zkoušku z portfolia Goethe-Institutu kdekoli na světě, pak budou za účelem prosazení tohoto opatření (tj. za účelem kontroly dodržování zákazu účasti na zkouškách) Vaše osobní údaje předány k dalšímu zpracování zkouškovým centrům Goethe-Institutu na celém světě (viz § 2 zkušebního řádu) a zkouškovým centrům Rakouského jazykového diplomu (ÖSD). Tento postup se uskutečňuje pro splnění společné smlouvy o provádění zkoušek podle čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Pokud v této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, jedná se rovněž o nezbytné předání osobních údajů za účelem plnění této smlouvy.     

b) Předávání osobních údajů do centrálního archivu zkoušek
Za účelem kontroly pravosti a vydávání náhradních vysvědčení jsou údaje týkající se Vámi absolvovaných zkoušek ukládány a zpracovávány v centrálním archivu zkoušek (maximálně po dobu 10 let). Tento postup se uskutečňuje pro splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.   

10. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proti ztrátě, zničení, přístupu, pozměňování či šíření Vašich osobních údajů neoprávněnými osobami jsou naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření, jako je např. šifrování SSL při zakládání účtu Goethe.de a při následném přihlašování.   
 

11. VAŠE PRÁVA A NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jako subjekt údajů máte tato práva:
 • podle čl. 15 nařízení GDPR máte právo požadovat v definovaném rozsahu přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme;
 • podle čl. 16 nařízení GDPR máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy, bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili, jsou-li nepřesné nebo neúplné;
 • podle čl. 17 nařízení GDPR máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy, bez zbytečného odkladu vymazali, pokud jejich další zpracování není nezbytné
  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 nařízení GDPR máte právo požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů;
  • zpracování je protiprávní, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů;
  • my již osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • jste podle čl. 21 nařízení GDPR vznesli námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podle čl. 20 nařízení GDPR máte právo své osobní údaje, které jste nám poskytli, od nás získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci;
 • podle čl. 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad podle místa Vašeho obvyklého bydliště nebo místa výkonu zaměstnání nebo našeho firemního sídla.

V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů, v případě požadavku na přístup ke zpracovávaným údajům, na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, nebo v případě odvolání uděleného souhlasu či v případě vznesení námitky proti určitému způsobu použití osobních údajů, jakož i v případě uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů se laskavě obracejte na našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Jestliže zpracováváme osobní údaje při naplňování našich (v rámci posouzení zájmů převažujících) oprávněných zájmů, jak je vysvětleno výše, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli způsobem popsaným výše. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za jinými účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace.

Po uplatnění Vašeho práva vznést námitku přestaneme Vaše osobní údaje k daným účelům zpracovávat, pokud ovšem neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Toto neplatí v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále zpracovávat nebudeme.