Smát se všemu navzdory

Nesnázím života čelit radostným klidem: smát se všemu navzdory! To by mohla být jedna z definic humoru. Ale čemu se jeden směje, to je pro jiného trapné nebo třeba i nudné. Důležitou roli hrají v tomto ohledu i kulturní rozdíly. Evidentně existuje nejen na národní úrovni něco jako konsezus o tom, co je vtipné, a co ne – přestože každý jednotlivec to má jinak.

více ...