Ochrana dat

Ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a německých zákonů na ochranu osobních údajů, zejména Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), je Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 München (dále jen "Goethe-Institut" nebo „my“) jakožto provozovatel webových stránek www.goethe.de (dále jen „webové stránky“) správcem osobních údajů jejich uživatelů (dále jen „Vy“).

Obsah

 1.  INFORMATIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ ÚČELY
 3. REGISTRACE A ÚČET GOETHE.DE
  a) Údaje o Vaší osobě a Vámi vytvořeném obsahu.
  b) Personalizovaný marketing
  c) Zveřejňování osobních údajů
  d) Výměna dat mezi naším systémem řízení jazykových kurzů a Vaším účtem Goethe.de.

  e) Smazání
 4. Google Recaptcha A Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU
  a) Poštovní marketing
  b) E-mailový newsletter
 6. COOKIES
 7. WEBOVÁ ANALYTIKA
  a) Webtrekk
  b) Google(Universal) Analytics
  c) Využívání analytického softwaru Yandex-Metrica
  d) Google Tag Manager
 8. SOCIÁLNÍ SÍTĚ
  a) Používání pluginů a widgetů pro sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a VKontakte v systému Shariff
  b) Používání widgetů Spotify a Soundcloud
  c) Umisťování a zobrazování obsahů ze sociálních sítí
  d) Pluginy YouTube a Vimeo Video
  e) Naše online přítomnost na sociálních sítích
 9. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
  a) Předávání osobních údajů Goethe-Institutům
  b) Předávání osobních údajů do centrálního archivu zkoušek
 10. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 11. VAŠE PRÁVA A NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE
 12. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Ochranu Vašich osobních údajů bere Goethe-Institut velmi vážně. Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů Vás chceme transparentně informovat o tom, které osobní údaje o Vás (dále jen „Vaše údaje“) shromažďujeme, zpracováváme a využíváme, jestliže navštěvujete naše webové stránky nebo využíváte internetové možnosti z nabídky Goethe-Institutu.  

1. INFORMATIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Při návštěvě našich webových stránek můžete některé z našich internetových nabídek využívat i bez uvádění svých osobních údajů. Webový server při každém otevření webové stránky automaticky ukládá v rámci takzvaných server logfiles pouze přístupový záznam, což jsou data, která automaticky hlásí Váš prohlížeč, např. název požadovaného souboru, poslední navštívená stránka, datum a čas otevření, použitý prohlížeč, objem přenesených dat, IP adresa, požadující operátor apod. Zpracování pro nás provádí třetí strana jakožto poskytovatel služeb pro hosting a zobrazení webové stránky. Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Za účelem zkrácení doby potřebné pro načítání našeho online obsahu dále využíváme tzv. Content Delivery Network („CDN“), kdy je webová stránka doručována prostřednictvím webového serveru poskytovatele CDN služeb, který pro nás vykonává činnost zpracovatele. Webové servery poskytovatele služeb rovněž shromažďují data přístupového záznamu.

Všechna data přístupového záznamu jsou ukládána po dobu 7 dní. Tato data jsou vyhodnocována výhradně za účelem zajištění bezporuchového provozování webových stránek, analýzy chyb a zlepšování naší nabídky. Využívání služeb poskytovatele CDN, jakož i zde popsané postupy, slouží našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR, konkrétně zájmu na korektní prezentaci naší nabídky.   

 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ osobních údajů PRO SMLUVNÍ ÚČELY

Osobní údaje shromažďujeme, jestliže nám je sdělíte při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), při registraci uživatelského účtu (dále jen „účet Goethe.de“) nebo v rámci Vaší rezervace, když si rezervujete např. místo v kurzu či termín zkoušky. Z jednotlivých interaktivních formulářů je patrné, které osobní údaje jsou v konkrétním případě shromažďovány, a které se uvádějí povinně a které dobrovolně.

V těchto případech Vámi uvedené osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem plnění konkrétní smlouvy, např. za účelem provedení rozřazovacího testu v souvislosti s Vašimi jazykovými kurzy nebo s jazykovým kurzem včetně navazující zkoušky, a dále i za účelem zpracování Vašich požadavků dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR. Pokud v tomto rámci udělíte svůj výslovný souhlas se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 odst. 2 písm. a nařízení GDPR, shromáždíme údaje o Vašem zdravotním stavu (např. o alergiích) výhradně pro účel, který jste v rámci udělení souhlasu uvedli.
Po úplném splnění příslušné smlouvy nebo vymazání Vašeho uživatelského účtu bude další využívání Vašich osobních údajů zablokováno a po uplynutí lhůt pro uchování údajů podle daňových a obchodně právních předpisů budou Vaše osobní údaje vymazány. Pokud se lhůty pro uchování údajů podle daňových či obchodně právních předpisů na určité osobní údaje nevztahují, budou tyto vymazány bezprostředně po splnění příslušné smlouvy. Jiný postup platí pouze v případě, že jste nám udělili výslovný souhlas s dalším využíváním svých osobních údajů nebo že jsme si my vyhradili širší využívání osobních údajů, které je v souladu se zákonem a o kterém Vás budeme níže informovat.

Údaje k Vašemu účtu na naší výukové platformě budou automaticky vymazány po třech letech nevyužívání.

Předávání osobních údajů za účelem plnění smlouvy
V rámci rezervace kurzů a zkoušek jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v našem centrálním systému řízení jazykových kurzů, do nějž mají vždy přístup i ostatní Goethe-Instituty, s výjimkou případů, kdy takovýto přístup příslušná místní legislativa nepovoluje. Toto zpracování je odůvodněno plněním smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR a naším (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmem na validních údajích a správných datových souborech při rezervaci kurzů dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR. Pokud v této souvislosti probíhá zpracování osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor, máme s danými Goethe-Instituty sjednány standardní doložky EU o ochraně osobních údajů jakožto vhodnou záruku ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c nařízení GDPR.

Za účelem plnění smlouvy předáváme Vaše osobní údaje dodavatelské firmě, pokud je to nutné pro uskutečnění dodávky objednaného zboží nebo pro poskytnutí objednaných služeb. Podle toho, kterého poskytovatele platebních služeb si v rámci procesu objednávky zvolíte, předáme osobní údaje shromážděné za účelem uskutečnění platby příslušné bankovní instituci pověřené provedením platby, případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb či zvolené platební službě. Zvolení poskytovatelé platebních služeb tyto osobní údaje částečně shromažďují i sami, pokud si u nich založíte účet. V takovém případě se v rámci procesu objednávky musíte u poskytovatele platebních služeb přihlásit za pomoci svých přístupových údajů. Zde pak platí Prohlášení o ochraně osobních údajů vydané příslušným poskytovatelem platebních služeb. V případě rezervací v našem e-shopu jdou Vámi uvedené platební údaje přímo k pověřenému poskytovateli platebních služeb. My k těmto údajům v žádné fázi přístup nemáme.

Pokud poskytovatel platebních služeb jakožto správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR zpracovává Vaše osobní údaje za účelem provedení platby, např. při realizaci platby kreditní kartou, poskytneme Vám informace, které Vám má podle čl. 13, 14 nařízení GDPR sdělit poskytovatel platebních služeb.
Tyto informace naleznete zde a zde

V rámci plnění našich smluv s Vámi, např. o poskytování jazykových kurzů, částečně předáváme Vaše osobní údaje poskytovatelům služeb, kteří je zpracovávají z našeho pověření a v rámci smlouvy o zpracování zakázky uzavřené mezi Goethe-Institutem a daným poskytovatelem služeb. Takovýmto poskytovatelem služeb může být např. dodavatel softwaru, který Goethe-Institut používá při plnění smluv.  

3. REGISTRACE A ÚČET GOETHE.DE

Pokud chcete přidávat komentáře nebo příspěvky, diskutovat s ostatními uživateli, účastnit se online kurzů, využívat výukové platformy, nakupovat produkty v e-shopu, vypůjčovat si digitální média, rezervovat si místo v kurzu nebo termín zkoušky, nebo využívat online služeb k našim prezenčním knihovnám (vyhledávat knihy, rezervovat, prodlužovat výpůjčky apod.), musíte se zaregistrovat a vytvořit si účet Goethe.de. Pro potřeby registrace zpracováváme vaše přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), přes které máte přístup k personalizovaným nabídkám Goethe-Institutu, dále Vámi udělené souhlasy, Vaši zemi a Váš preferovaný jazyk.

  a) Údaje o Vaší osobě a Vámi vytvořeném obsahu
V rámci vytvoření účtu Goethe.de se povinně uvádějí pouze ty osobní údaje, které nutně potřebujeme k realizaci našich nabídek nebo ke splnění případného stávajícího smluvního vztahu s Vámi.

Osobní údaje, které nám sdělíte, shromažďujeme a zpracováváme v rámci plnění této uživatelské smlouvy dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR za účelem:
 • ověření Vaší žádosti o vytvoření účtu Goethe.de
 • poskytování bezplatných služeb, jichž se chcete účastnit (blogy, fóra, komentáře, sebeprezentace, komunity, chatování apod.)
 • plnění našich povinností ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli (poskytování online kurzů, výukové platformy a digitálních médií v rámci půjčovny, dodávka produktů z e-shopu, provádění kurzů a zkoušek, knihovní výpůjčky).
Dobrovolně můžete uvést i další údaje o Vaší osobě a přidat další obsah (tzv. user generated content), jako např. svoji fotografii, texty ve formě blogu či příspěvků na fórech, diskusní příspěvky apod. V příslušných formulářích je vždy uvedeno, které osobní údaje jsou v konkrétním případě shromažďovány, a které údaje jsou povinné a které dobrovolné. Dobrovolně uváděné údaje zpracováváme za účelem zachování převažujících společných zájmů na rozmanitosti diskusí na našich platformách, v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f nařízení GDPR.   

b) Personalizovaný marketing
Osobní údaje, které jste uvedli v uživatelském účtu, využíváme pro marketingové účely k tomu, abychom pro Vás personalizovali naše webové stránky a internetové nabídky, např. v podobě osobní úvodní stránky a profilové části s nabídkami vhodnými právě pro Vás. Toto slouží k zachování našich převažujících oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR, a to konkrétně k zachování zájmu na optimálním odbytu námi nabízených služeb.    

c) Zveřejňování osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytnuté v rámci používání účtu Goethe.de jsou částečně viditelné pro ostatní uživatele. Jedná se např. o Vaše jméno, uživatelské jméno, Vaše příspěvky včetně data a času vytvoření, Vaše členství ve skupinách, Vaše přátele, Vaše výukové seznamy, Vaše soubory, Váš online status, Vaše hodnocení, doba Vašeho členství, Vaše pohlaví a Vaše zápisy v knize hostů. Zveřejnění těchto údajů je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout smluvně definované funkce naší platformy.
 
x uživatelské jméno
x datum a čas záznamu
x vaše komentáře a příspěvky

x = viditelnost nelze změnit
 
x příjmení
x profilová fotografie
x** pohlaví
x** datum narození
x** online status
x země
x e-mailová adresa
x** obec
x datum a čas záznamu
x vaše komentáře a příspěvky
x kurzy, jichž se účastníte
x vámi nahrané soubory
g další údaje*

* = z.B. např. učím se německy / vyučuji němčinu, proč mám zájem o německý jazyk, hledám partnera k učení, již jsem absolvoval kurz v Goethe-Institutu.

** = viditelné pouze pro tutory, nikoli pro ostatní účastníky
x = viditelnost nelze změnit
g = pokud jste uvedli
x oslovení
(x) příjmení
x uživatelské jméno
x profilová fotografie
x pohlaví
(x) datum narození
(x) online status
(x) země
(x) obec
x doba trvání členství
x datum a čas záznamu
x vaše komentáře a příspěvky
x člen/moderátor ve skupinách
x aktivity ve Vašich skupinách
(x) Vaše hobby
(x) jazyk/úroveň
g další údaje*

* = např. učím se německy / vyučuji němčinu, proč mám zájem o německý jazyk, hledám partnera k učení, již jsem absolvoval kurz v Goethe-Institutu.

x = viditelnost nelze změnit
(x) = viditelnost lze změnit.
g = pokud jste uvedli
x uživatelské jméno
x profilová fotografie
x online status
x země

x = viditelnost nelze změnit
x příjmení
(x) profilová fotografie
(x) země
(x) obec
x datum a čas záznamu
x vaše komentáře a příspěvky
x člen/moderátor ve skupinách
x aktivity ve Vašich skupinách
(x) vaše hobby
(x) praxe v které zemi?
(x) datum zahájení praxe
(x) datum ukončení praxe
(x) vysoká škola
(x) studijní obory
(x) forma studia
(x) dosavadní aktivity
x váš celkový počet bodů

x = viditelnost nelze změnit
(x) = viditelnost lze změnit.


 
d) Výměna dat mezi naším systémem řízení jazykových kurzů a Vaším účtem Goethe.de
Aby z našeho systému řízení kurzů a zkoušek bylo možno nahlížet na informace a výsledky obsažené ve Vašem účtu Goethe.de, probíhá mezi naším softwarem pro řízení kurzů a zkoušek a Vaším účtem Goethe.de výměna dat (tzv. pairing). Toto podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR slouží našemu (v rámci posouzení zájmů převažujícímu) oprávněnému zájmu na propojení datových souborů, abychom Vám umožnili jednotnou správu kmenových dat a přehled o Vámi rezervovaných kurzech a zkouškách i na naší webové stránce.     

e) Smazání
Jestliže svoje přihlášení nepotvrdíte do 7 dnů, bude váš účet Goethe.de včetně údajů uvedených při registraci smazán. Jestliže přihlášení potvrdíte, bude Vám na základě uvedeného vysvětlení vytvořen uživatelský účet. Toto neplatí pro účty Goethe.de, které byly založeny v rámci rezervace v e-shopu. Tyto účty zůstanou zachovány natrvalo, pokud nepožádáte o jejich smazání. Smazání Vašeho účtu Goethe.de a Vašich na něm uložených osobních údajů je možné kdykoli a může být provedeno buď na základě zprávy zaslané na níže uvedený kontakt, nebo prostřednictvím příslušné funkce v uživatelském účtu.  


4. Google Recaptcha A Google Maps

  a) Google reCAPTCHA
Za účelem ochrany proti zneužití našich webových formulářů a proti spamu využíváme v rámci některých formulářů na této webové stránce službu Google reCAPTCHA. Kontrolou ručního zadávání údajů tato služba zabrání tomu, aby jakýkoli automatizovaný software (tzv. Bots) na webové stránce prováděl nežádoucí aktivity. Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našemu (v rámci posouzení zájmů převažujícímu) oprávněnému zájmu na ochraně našich webových stránek před zneužitím a na bezporuchovém zobrazení naší online prezentace.

Google reCAPTCHA je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de), zaregistrovanou a provozovanou podle irského práva. Pro případ odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká společnost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield. Prostřednictvím kódu, tzv. JavaScript, zabudovaného ve webové stránce používá Google reCAPTCHA v rámci kontroly metody, které umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky, jako např. soubory cookie. Automaticky sbírané informace o Vašem užívání této webové stránky včetně Vaší IP adresy jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Kromě toho Google reCAPTCHA vyhodnocuje další soubory cookie, jež jsou ve vašem prohlížeči ukládány službami Google.
Osobní údaje nejsou z vyplněných polí formuláře ani extrahovány ani ukládány. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti Google naleznete na adrese
www.google.com/policies/privacy/.

Zaznamenávání dat o Vašem užívání webové stránky vygenerovaných systémy JavaScript nebo cookie (včetně Vaší IP adresy) a jejich zpracování společností Google můžete zabránit tak, že v nastavení svého prohlížeče zakážete JavaScript nebo cookies. Mějte prosím na paměti, že tento krok může vést k omezení funkčnosti našeho webu pro Vaše použití.

  b) Google Maps
Za účelem vizuálního zobrazení geografických informací na našich webových stránkách využíváme Google Maps. Tato funkce slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na optimalizaci prezentace naší nabídky v jednotlivých lokalitách.

Google Maps je služba společnosti Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, zaregistrované a provozované podle irského práva (www.google.de).

Pro případ odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká společnost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield. Při otevření webové stránky, v níž je integrována služba Google Maps, webový server Google v rámci takzvaných server logfiles automaticky zaznamenává přístupový záznam, což jsou data, která automaticky hlásí Váš prohlížeč, např. název požadovaného souboru, poslední navštívená stránka, datum a čas otevření, použitý prohlížeč, objem přenesených dat, IP adresa, požadující operátor apod. Při využívání Google Maps navíc společnost Google zpracovává i údaje o používání funkcí služby Maps při návštěvě webových stránek.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti Google a o možnostech nastavení naleznete na adrese
https://policies.google.com/privacy

5. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU

 
a) Poštovní marketing
Vyhrazujeme si použití Vašeho jména, příjmení a Vaší poštovní adresy pro naše vlastní marketingové účely, např. pro účely zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech běžnou poštou. Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR našemu (v rámci posouzení zájmů převažujícímu) oprávněnému zájmu na marketingové komunikaci s našimi zákazníky. Proti ukládání a používání Vašich osobních údajů k těmto účelům můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na adresu datenschutz@goethe.de.   

b) E-mailový newsletter
Jestliže se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme využívat potřebné osobní údaje nebo Vámi zvlášť sdělené osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli objednaný e-mailový newsletter pravidelně zasílat. Zasílání e-mailových newsletterů se uskutečňuje na základě Vašeho konkrétního uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a nařízení GDPR. Z bezpečnostních důvodů zde využíváme tzv. postup Double Opt-In. To znamená, že Vám newsletter e-mailem zasíláme až poté, co jste své přihlášení k jeho odběru potvrdili. Za tímto účelem Vám zašleme e-mail obsahující odkaz, jehož prostřednictvím můžete odebírání newsletteru potvrdit. Chceme tím zajistit, aby se k odebírání newsletteru mohl přihlásit pouze samotný majitel uvedené e-mailové adresy.

Zasílání newsletteru může případně realizovat externí poskytovatel služeb, jemuž za tímto účelem Vaši e-mailovou adresu předáme. V takových případech bude zpracování osobních údajů prováděno z našeho pověření. Proti tomuto použití Vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo pomocí příslušného odkazu obsaženého v marketingovém sdělení, aniž by Vám vznikly jiné náklady nežli doručovací náklady dle základního sazebníku.

Pokud má poskytovatel služeb sídlo v USA, vždy dbáme na jeho certifikaci podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield.  

6. COOKIES

Aby bylo prohlížení našich webových stránek atraktivnější a aby bylo možné využívat určité funkce, používáme na různých stránkách soubory cookie neboli tzv. cookies. Tato funkce slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na optimalzaci prezentace naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení.

Některé cookies, které používáme, jsou po skončení relace, tj. po zavření Vašeho prohlížeče, zase smazány (tzv. relační cookies). Jiné cookies zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení a umožňují nám identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě a nabídnout Vám případně automatické přihlášení (perzistentní cookies). Když například při přihlašování na stránky goethe.de označením aktivujete možnost „zůstat přihlášen“, dojde k uložení souboru cookie, jehož pomocí Vás při otevření stránky goethe.de během určitého období opět rozpoznáme.

Dobu platnosti perzistentních cookies si můžete zkontrolovat ve Vašem prohlížeči. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že budete o ukládání cookies informováni a budete moci jejich použití schvalovat jednotlivě nebo cookies pro určité případy zcela vyloučit. Každý prohlížeč spravuje nastavení cookies jiným způsobem. Tento je vždy popsán v nabídce nápovědy prohlížeče, jež Vám vysvětlí, jak změnit nastavení souborů cookie.

Pokud používání cookies nepovolíte, může dojít k omezení funkcí našich webových stránek.  

7. webová analytika

 
a) Webtrekk
Služby společnosti Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com) využíváme proto, abychom získali statistická data o využívání našich webových stránek za účelem zlepšování jejich obsahu a abychom mohli užívání našich webových stránek analyzovat a sestavovat zprávy o aktivitách na webových stránkách. Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na optimalizaci prezentace naší nabídky. K tomuto účelu mohou být používány soubory cookie. V rámci tohoto trackingu jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily. Bez udělení zvláštního výslovného souhlasu nedochází ke spárování těchto profilů s osobními údaji nositele pseudonymu. Po zániku účelu a skončení využívání služeb společnosti Webtrekk budou takto získané osobní údaje vymazány.
Proti tomuto shromažďování a ukládání osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucnosti, a to tak, že kliknete na toto tlačítko:

Cookie s názvem „webtrekkOptOut“ už je nastaven.
Děkujeme. Cookie s názvem „webtrekkOptOut“ byl nastaven, Vaše osobní data se od teď už neukládají.


Abychom mohli ke vznesené námitce přihlížet i při Vaší příští návštěvě našich stránek, uloží se nesouhlas v podobě souboru cookie do Vašeho prohlížeče. Po vznesení Vašeho nesouhlasu se ve Vašem koncovém zařízení uloží soubor opt-out-cookie. Pokud své cookies vymažete, musíte na odkaz kliknout znovu.   

b) Google(Universal) Analytics
Pro potřeby analýzy webových stránek využívá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, což je analytická služba společnosti Google Ireland Limited (www.google.de). Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na optimalizaci prezentace naší nabídky. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují provádět analýzu Vašeho využívání webové stránky, jako jsou např. cookies. Automaticky shromažďované informace o Vašem užívání těchto webových stránek jsou zpravidla odesílány a ukládány na server společnosti Google v USA. Aktivací anonymizace IP na této webové stránce dochází v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru ještě před předáním ke zkrácení IP adresy. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA odešle IP adresa kompletní a zkrácena je až tam. Anonymizovanou IP adresu, která je v rámci služby Google Analytics odesílána Vaším prohlížečem, Google zásadně nepáruje s dalšími daty. Po zániku účelu a skončení využívání služeb Google Analytics budou takto získané osobní údaje vymazány.

Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de), je společnost zaregistrovaná a provozovaná podle irského práva.
Pro případ odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká společnost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield.
 
Chcete-li zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala Vaše osobní údaje ukládané na základě souborů cookie a vztahující se k Vašemu užívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), můžete si pomocí následujícího odkazu stáhnout a nainstalovat plugin pro Váš prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vedle použití pluginu můžete budoucímu shromažďování Vašich osobních údajů společností Google zabránit tak, že kliknete na tento odkaz. Ve Vašem koncovém zařízení se pak uloží opt-out-cookie. Pokud své cookies vymažete, musíte na odkaz kliknout znovu.   

c) Využívání analytického softwaru Yandex-Metrica
Pro analýzu webu, click tracking a optimalizaci webových stránek využíváme službu Yandex.Metrica společnosti Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finsko.

Yandex.Metrica nám v rámci analýzy pohybu uživatelů na našich webových stránkách a jejich interakcí s jednotlivými prvky webových stránek umožňuje sledovat, jak je naše webová stránka využívána a o které funkce či obsahy mají uživatelé zvlášť velký zájem. Můžeme tak obsah a funkce našich webových stránek vyhodnocovat a optimalizovat. Protože výsledky těchto testů jsou přesnější, když se interakce uživatelů sleduje v průběhu určitého období (např. zda stejní uživatelé využívají stejné funkce nebo stejný obsah opakovaně), ukládají se v počítačích uživatelů cookies. Takto se eviduje i IP adresa uživatele, ale v pseudonymizované podobě, tj. zkrácená o poslední dvě místa. Dále se shromažďují údaje o zařízeních, systémech a prohlížečích uživatelů, jakož i údaje o časech užívání a online zdrojích, z nichž uživatelé na naše stránky přicházejí, a o tom, jakým směrem naše stránky opouštějí.

Informace shromážděné pomocí softwaru Yandex.Metrica jsou zpracovávány pouze pro nás a pouze podle našich pokynů. Za tímto účelem jsme se společností Yandex Oy uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 nařízení GDPR. (https://yandex.com/legal/metrica_agreement/)

Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány ve třetích zemích (tj. mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor), pak jedině za podmínky, že je zajištěna úroveň ochrany osobních údajů splňující požadavky nařízení GDPR. Kromě toho je mezi společností Yandex Oy a společností YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo st., Moskva, 11 902 1, Rusko, jež je pověřena zpracováním osobních údajů, sjednána zvláštní smlouva na základě tzv. standardních doložek o ochraně osobních údajů dle požadavků Evropské komise.
Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozování našich webových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR).

Další informace o službě Yandex.Metrica naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách poskytovatele zde: https://yandex.com/legal/privacy/.
Chcete-li vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů službou Yandex.Metrica na všech webových stránkách, na kterých je služba Yandex.Metrica používána (opt-out), můžete si k tomuto účelu nainstalovat plugin pro Váš prohlížeč:
https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html   

d) Google Tag Manager
Za účelem správy služeb zájmově orientované reklamy používáme systém Google Tag Manager. Tento systém slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na optimálním tržním zhodnocení našich webových stránek. Nástroj Tag Manager je doména bez využití cookies, která sama žádné osobní údaje neshromažďuje. Zajišťuje však umisťování jiných tagů, které za určitých podmínek osobní údaje shromažďují.

Google Tag Manager je služba společnosti Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de), zaregistrované a provozované podle irského práva. Pro případ odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká společnost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v podnicích certifikovaných v programu Privacy Shield.
 
Pokud jste provedli deaktivaci na úrovni domény nebo cookies, platí pro všechny trackovací tagy implementované systémem Google Tag Manager.  

8. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 
a) Používání pluginů a widgetů pro sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a VKontakte v systému Shariff
Na našich webových stránkách jsou umístěny buttony a widgety sociálních sítí.

Pro zvýšení ochrany Vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek nejsou tyto prvky se stránkou propojeny neomezeně, nýbrž pouze za použití HTML odkazu na danou stránku. Tímto propojením je zajištěno, že po otevření naší webové stránky, která takováto tlačítka obsahuje, ještě není navázáno spojení se servery provozovatele příslušné sociální sítě.

Pokud na některé z těchto tlačítek kliknete, otevře se nové okno Vašeho prohlížeče a načte stránku poskytovatele příslušné služby, na níž pak můžete (eventuálně po zadání svých přihlašovacích údajů) použít např. tlačítko pro lajkování nebo sdílení.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů, jakož i o jejich dalším zpracování a využití ze strany provozovatelů jednotlivých stránek, a dále též kontaktní údaje a informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Zásadách používání osobních údajů na stránkách jednotlivých provozovatelů zde:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu     

b) VPoužívání widgetů Spotify a Soundcloud
Za účelem interaktivního zobrazení obsahů na našich webových stránkách používáme takzvané widgety sítí Spotify a Soundcloud. Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na multimediální prezentaci naší nabídky a našich aktivit.

Když si na našem webu otevřete některou stránku obsahující takovýto widget, Váš prohlížeč Vás propojí přímo na servery Spotify nebo Soundcloud. Obsah widgetu je příslušným provozovatelem přenesen přímo do Vašeho prohlížeče a zaintegrován do příslušné stránky. Pomocí umístění widgetu získají provozovatelé informaci o tom, že Váš prohlížeč načetl příslušnou stránku našeho webu, a to i když nemáte založený profil nebo právě nejste přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předává Váš prohlížeč přímo na server daného provozovatele a tam ji ukládá.

Jestliže jste na některé z těchto služeb přihlášeni, mohou její provozovatelé Vaši návštěvu naší webové stránky přímo přiřadit k Vašemu profilu na dané sociální síti. Pokud s widgety komunikujete, např. tím, že si přehrajete jejich obsah, pak je příslušná informace rovněž přímo předána na server provozovatele služby a tam uložena.

Tyto informace mohou být navíc zveřejněny na sociální síti a tam zobrazeny Vašim kontaktům.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů, jakož i o jejich dalším zpracování a využití ze strany provozovatelů jednotlivých služeb, a dále též kontaktní údaje a informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Zásadách používání osobních údajů na stránkách jednotlivých provozovatelů zde:

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy

Pokud si nepřejete, aby jednotlivé sociální sítě k Vašemu profilu přímo přiřazovaly údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek, můžete stahování widgetů zakázat pomocí doplňků pro svůj prohlížeč, např. blokováním skriptů "NoScript" (https://noscript.net/)."   

c) Umisťování a zobrazování obsahů ze sociálních sítí
Twitter, Instagram a Facebook
Na našich webových stránkách, zejména v rámci článků Goethe-Institutu, se mohou prostřednictvím sociálních pluginů zobrazovat obsahy (posty, komentáře a/nebo kanály) sociálních sítí Twitter, Instagram Facebook.

Jejich umisťování probíhá prostřednictvím programu Embetty (Heise Medien GmbH & Co. KG, článek o Embetty). Díky němu je zajištěno, že neprobíhá přímá komunikace mezi klientem a danou službou sociální sítě. Teprve když s obsahem komunikujete (např. komentujete nebo lajkujete), přihlásíte se přímo do sociální sítě a tehdy dochází k odeslání údajů, například těchto:
 • navštívená webová stránka
 • informace z prohlížeče
 • informace o operačním systému
 • IP adresa

Deaktivace pluginu

Twitter

Odvolat souhlas udělený pro Twitter Souhlas úspěšně odvolán

Instagram

Odvolat souhlas udělený pro Instagram Souhlas úspěšně odvolán


Obsahy z ostatních sociálních sítí
Prostřednictvím sociálních pluginů se mohou zobrazovat i obsahy ostatních sociálních sítí (např. Spotify a Soundcloud). Sociální plugin může navázat přímé spojení se serverem dané sociální sítě, přičemž dochází k odeslání údajů jejímu provozovateli. Může se jednat např. o tyto údaje:
 • navštívená webová stránka
 • informace z prohlížeče
 • informace o operačním systému
 • IP adresa
   
Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim převažujícím oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na multimediální prezentaci naší nabídky a našich aktivit.    

d) Pluginy YouTube a Vimeo Video
Za účelem interaktivního zobrazení našich obsahů jsou na těchto webových stánkách integrovány obsahy třetích subjektů prostřednictvím služeb YouTube a Vimeo.

Služba YouTube je provozována společností Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), zaregistrovanou a provozovanou podle irského práva.

Provozovatelem služby Vimeo je společnost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Za účelem vyšší úrovně ochrany Vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek jsou pluginy do stránek zabudovány tak, aby je bylo možné aktivovat pouze separátním kliknutím. Tím je zajištěno, že při načtení kterékoli z našich webových stránek obsahujících tyto pluginy ještě není navázáno spojení se servery provozovatele příslušné sociální sítě. Až když pluginy aktivujete, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě.

Obsah daného pluginu pak bude příslušným provozovatelem odeslán přímo do Vašeho prohlížeče a zaintegrován do stránky. Prostřednictvím pluginů získávají provozovatelé služeb informace o tom, že Váš prohlížeč načetl příslušnou stránku našeho webu, a to i když nemáte u daného provozovatele založený profil nebo právě nejste přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předává Váš prohlížeč přímo na server daného provozovatele (může být v USA) a tam ji ukládá.

Pokud s pluginy komunikujete, např. tím, že kliknete na tlačítko „like“, pak je příslušná informace rovněž odeslána přímo na server provozovatele služby a tam uložena.

Jestliže aktivujete plugin, ve Vašem prohlížeči se uloží soubor cookie. Aktivaci můžete zrušit pomocí příslušného tlačítka nebo posuvníku. Tím soubor cookie vymažete.

Deaktivace pluginu

Youtube

Odvolat souhlas udělený pro YouTube Souhlas úspěšně odvolán

Vimeo

Odvolat souhlas udělený pro Vimeo Souhlas úspěšně odvolán

Videa z YouTube, která jsou zaintegrována do našich webových stránek, mají v sobě aktivováno rozšířené nastavení ochrany osobních údajů. To znamená, že YouTube neshromažďuje ani neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek, pokud si tito návštěvníci video nepřehrají.

Videa z Vimeo, která jsou zaintegrována do našich webových stránek, mají v sobě automaticky aktivovaný trackovací nástroj Google Analytics. Na výsledky takto prováděné analýzy nemáme žádný vliv, ani do nich nemůžeme nahlížet. Kromě toho jsou prostřednictvím videí z Vimeo při jejich aktivaci u návštěvníka webové stránky ukládány kódy web beacons. Ukládání trackovacích cookies Google Analytics můžete zabránit pomocí běžných opatření k deaktivaci Google Analytics. Bližší informace naleznete v oddíle WEBOVÁ ANALYTIKA.

Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim převažujícím oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na multimediální prezentaci naší nabídky a našich aktivit. Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů, o jejich dalším zpracování a využití ze strany provozovatelů jednotlivých služeb, jakož i informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Zásadách používání osobních údajů na stránkách jednotlivých provozovatelů zde:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy    

e) Naše online přítomnost na sociálních sítích
Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách slouží lepší a aktivnější komunikaci s našimi klienty a zájemci. Informujeme je zde o našich produktech.

Při návštěvě našeho online obsahu na sociálních sítích mohou být automaticky shromažďovány a ukládány Vaše osobní údaje pro účely marketingu a průzkumu trhu. Z těchto osobních údajů jsou za použití pseudonymizace vytvářeny tzv. uživatelské profily. Tyto lze použít např. k tomu, aby na těchto platformách i mimo ně byla umisťována taková reklamní sdělení, u nichž lze předpokládat, že odpovídají Vašim zájmům. Za tímto účelem se zpravidla do Vašeho koncového zařízení umisťují cookies, v nichž jsou uloženy informace o Vašem návštěvnickém chování na webu a o Vašich zájmech. Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na optimalizaci prezentace naší nabídky a na efektivní komunikaci s klienty a zájemci. Jestliže si provozovatel příslušné platformy sociálních sítí vyžádal Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, např. prostřednictvím zaškrtávacího pole, pak je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nařízení GDPR.

Jestliže mají výše uvedené platformy sociálních sítí hlavní sídlo v USA, pak pro ně platí Rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Evropskou komisí. Toto rozhodnutí vychází z programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát pro příslušnou firmu naleznete zde zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Podrobné informace o zpracování a využívání osobních údajů ze strany provozovatelů jednotlivých stránek, jakož i kontaktní údaje a informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí, zejména o možnosti vznést námitku (opt-out), naleznete prostřednictvím níže uvedených odkazů na Zásady používání osobních údajů na stránkách jednotlivých provozovatelů. Pokud byste v této souvislosti přesto potřebovali další pomoc, obraťte se na nás.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Vznesení námitky (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  
 

9. předávání osobních údajů třetím osobám

  a) Předávání osobních údajů Goethe-Institutům
Po založení Vašeho účtu Goethe.de bude administrátorům příslušného Goethe-Institutu v zahraničí umožněn přístup k Vašim osobním údajům uloženým na Vašem účtu. Zpracování osobních údajů probíhající v tomto rámci slouží k administrativnímu zpracování uživatelských dat, např. pro potřeby oprav/zablokování/výmazu nebo pro potřeby přidělení rolí a oprávnění v rámci systému. Právním základem je zde plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR. Dále pak toto zpracování osobních údajů slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na validních údajích a správných datových souborech v našem systému. Uživatelská data (v anonymizované podobě) používáme ke zlepšení naší webové nabídky, což odpovídá v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR našim (v rámci posouzení zájmů převažujícím) oprávněným zájmům, konkrétně zájmu na optimalizaci naší nabídky.

Pokud jsou osobní údaje předávány Goethe-Institutu ve třetí zemi, pro niž neexistuje Rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Evropskou komisí dle čl. 45 odst. 1 nařízení GDPR, pak se předávání uskutečňuje na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí jakožto vhodné záruky dle čl. 46 odst. 2 písm. c nařízení GDPR. Kopie standardních doložek EU o ochraně osobních údajů naleznete na webové stránce Evropské komise zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

Budete-li z důvodu stanoveného zkušebním řádem (PDF, 365 kB) vyloučeni ze zkoušky Goethe-Institutu a bude-li Vám následně udělen zákaz absolvovat jakoukoli zkoušku z portfolia Goethe-Institutu kdekoli na světě, pak budou za účelem prosazení tohoto opatření (tj. za účelem kontroly dodržování zákazu účasti na zkouškách) Vaše osobní údaje předány k dalšímu zpracování zkouškovým centrům Goethe-Institutu na celém světě (viz § 2 zkušebního řádu) a zkouškovým centrům Rakouského jazykového diplomu (ÖSD). Tento postup se uskutečňuje pro splnění společné smlouvy o provádění zkoušek podle čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Pokud v této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, jedná se rovněž o nezbytné předání osobních údajů za účelem plnění této smlouvy.     

b) Předávání osobních údajů do centrálního archivu zkoušek
Za účelem kontroly pravosti a vydávání náhradních vysvědčení jsou údaje týkající se Vámi absolvovaných zkoušek ukládány a zpracovávány v centrálním archivu zkoušek (maximálně po dobu 10 let). Tento postup se uskutečňuje pro splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.   

10. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proti ztrátě, zničení, přístupu, pozměňování či šíření Vašich osobních údajů neoprávněnými osobami jsou naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření, jako je např. šifrování SSL při zakládání účtu Goethe.de a při následném přihlašování.   
 

11. VAŠE PRÁVA A NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jako subjekt údajů máte tato práva:
 • podle čl. 15 nařízení GDPR máte právo požadovat v definovaném rozsahu přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme;
 • podle čl. 16 nařízení GDPR máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy, bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili, jsou-li nepřesné nebo neúplné;
 • podle čl. 17 nařízení GDPR máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy, bez zbytečného odkladu vymazali, pokud jejich další zpracování není nezbytné
  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 nařízení GDPR máte právo požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů;
  • zpracování je protiprávní, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů;
  • my již osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • jste podle čl. 21 nařízení GDPR vznesli námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podle čl. 20 nařízení GDPR máte právo své osobní údaje, které jste nám poskytli, od nás získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci;
 • podle čl. 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad podle místa Vašeho obvyklého bydliště nebo místa výkonu zaměstnání nebo našeho firemního sídla.

V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů, v případě požadavku na přístup ke zpracovávaným údajům, na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, nebo v případě odvolání uděleného souhlasu či v případě vznesení námitky proti určitému způsobu použití osobních údajů, jakož i v případě uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů se laskavě obracejte na našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Jestliže zpracováváme osobní údaje při naplňování našich (v rámci posouzení zájmů převažujících) oprávněných zájmů, jak je vysvětleno výše, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli způsobem popsaným výše. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za jinými účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace.

Po uplatnění Vašeho práva vznést námitku přestaneme Vaše osobní údaje k daným účelům zpracovávat, pokud ovšem neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Toto neplatí v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále zpracovávat nebudeme.