Записани спомени

От серията: Пощенски картички от родината
инкджет принт, 91 × 71 см


Микеле Бресан: „Моята студия документира околната среда и намесата на човека. Същевременно търся съответните специфични социално-исторически връзки. За тази цел се концентрирам върху жизнени пространства и техните граници. За да се разберат местните особености, е необходимо прецизно да се разграничат теми като „жилищен комплекс”, „публични пространства”, „жилища” и т. н.

Голямоформатните фотоси доближават посетителя до изображението, а гъстотата на детайлите допуска и алтернативи на наблюдението. Този вид табло фотография предлага по-обхватно разглеждане и дава възможност на посетителя сам да си избере начина на достъп до творбата. Неподвижният образ поставя рамка, а в нея възприемаме детайли, които бихме отминали, без да им обърнем внимание. С помощта на тези образи дефинирам идентичността на различните региони и техните взаимоотношения и така създавам визуална пресечна точка, която включва пространство, време и памет.“

 

Микеле Бресан
роден през 1980 г. в Триест, Италия; живее в Букурещ, Румъния

Следва в Националния университет по изкуствата в Букурещ, департамент фотография и видео (магистър по фотография и динамичен образ). През 2009 г. получава румънската награда за фотография ESSL.

Самостоятелни и групови изложби:
E-cité, Centre Wallon d’Art Contemporain, Белгия, 2012 г. Musée d’Art Moderne Saint-Etienne, Франция, 2011 г.Gate11 international departures, Фондация на фотографията в Модена, Италия, 2011 г.  Les Rencontres d’Arles photo festival, Arles, France, 2011.  Voiaj, National Museum of Contemporary Art (MNAC), Foto anexa, Букурещ, Румъния, 2011 г. Biennale di Venezia, Padiglione Italia nel Mondo, Венеция, Италия, 2011 г. Funeraria, National Museum of Contemporary Art (MNAC), Букурещ, Румъния, 2011 г. As far as i can tape, Performance Art Institute, Сан Франциско, САЩ, 2010 г. Ne Tourne pas la Tête, Mois de la Photo, ICR Париж, Франция, 2010 г. Romania: 20th of december, 20 years, Brukenthal National Museum, Сибиу, Румъния, 2010 г. Postcards, Neues Museum, Баухаус-университет, Ваймар, 2010 г. Where i Belong, National Museum of Contemporary Art (MNAC), 3/4, Букурещ, 2009 г. From the Archive/RoArchive, Futura Gallery/Karlin Studios, Прага, Чехия, 2008 г