Записани спомени

Букурещката кланица, 2010,
видео, Loop


Щефан Сава: „Избраните за изложбата творби са част от обхватния художествен изследователски проект „Atoms and Void”, който поставя на дискусия една сложна част от нашата най-нова история – участието на Румъния в Холокоста. Както показва заглавието, в творбата е заложена идеята, че всеки опит за осмисляне на исторически събития трябва да бъде съпроводен от съзнанието за разрив. Знанията ни за миналото са пълни с бели петна. Продължавайки мисълта на Валтер Бенямин може да се каже, че точката на бягство на миналото не трябва да се търси в едно отдавна отминало вчера, а в днешния ден. Независимо от непълните свидетелства, съзнанието ни не може да приеме травматизиращите събития от времето на Холокоста. Напълно логично „Atoms and Void” извежда на преден план проблема с нерепрезентативността и подчертава пърформативната идея. Само по този начин, а именно чрез усилието на една имагинативна реконтекстуализация, може да бъде създадена връзка с миналото.“

 

Щефан Сава
роден през 1982 г. в Слобоция, Румъния; живее в Букурещ, Румъния

Сава следва фотография и видео в Националния университет по изкуствата в Букурещ; понастоящем работи над докторат в същия университет. Неговите творби пренасят посетителя на изложбата в интимно отношение към диалектиката на миналото и настоящето. Интересът му е насочен към понятия като „съвременна история”, „историческа травма” и „пост-памет”.

Самостоятелни изложби:
The Inside-Out of the Wall, Ivan Gallery, Букурещ, Румъния, г. 2012. Atoms and Void, „Възможната галерия”, Букурещ, Румъния, 2010 г.

Групови изложби:
Common Nostalgia, Павилион Уникредит, Букурещ, Румъния, 2013 г.From the Backstage,Салон на проектите, Букурещ, Румъния, 2012 г.. Here and Then, Център за съвременна култура Club Electro Putere, Крайова, Румъния, 2011 г. Cities Methodologies Bucharest, Къща „Скарлат Гика”, Букурещ, Румъния, 2010 г.