Recorded Memories

Postcards from Home
Inkjet printevi, 91 × 71 cm


Michele Bressan: „Moja studija dokumentira okoliš i način na koji ljudi djeluju u njemu. Ja također tražim razne socio-historijske reference, pri čemu se koncentrišem na životna okruženja i njihove granice. Kako bismo bili u stanju razumjeti sve i shvatiti lokalne specifičnosti, važno je odrediti jasno definirane teme, kao što su ‘stambena područja’, ‘javni prostori’, ‘stanovi’, itd. Fotografije velikog formata nam omogućavaju da se približimo slici, a visoka gustoća detalja dozvoljava alternativne poglede na nju. Ovaj oblik ‘tableau fotografije’ ukazuje na opsežniji i slojevitiji pregled i omogućava gledaocima da sami biraju svoj pristup. Nepomična slika postavlja okvir unutar kojeg doživljavamo detalje pored kojih inače prolazimo bez da obratimo pažnju.
Ovim slikama definiram identitete različitih prostora i njihove međusobne odnose, a na taj način stvaram vizualno sučelje koje kombinira prostor, vrijeme i sjećanje.“

 

Michele Bressan
Rođen 1980. u Trstu, Italija; živi u Bukureštu, Rumunija

Bressan je završio studij na Odsjeku za fotografiju i video Nacionalnog univerziteta umjetnosti u Bukureštu (MA studij iz fotografije i dinamičnih slika). Godine 2009. je osvojio ESSL nagradu za fotografiju, Rumunija.

Samostalne i grupne izložbe
E-cité, Centre Wallon d’Art Contemporain, Flémalle, Belgija, 2012; Musée d’Art Moderne Saint-Etienne, Francuska, 2011. Gate11 international departures, Fondazione Fotografia Modena, Italija, 2011. Les Rencontres d’Arles photo festival, Arles, Francuska, 2011. Voiaj, Nacionalni muzej savremene umjetnosti (MNAC), Foto anexa, Bukurešt, Rumunija, 2011. Biennale di Venezia, Padiglione Italia nel Mondo, Venecija, Italija, 2011. Funeraria, Nacionalni muzej savremene umjetnosti (MNAC), Bukurešt, Rumunija, 2011. As far as i can tape, Performance Art Institute, San Francisco, SAD, 2010. Ne Tourne pas la Tete, Mois de la Photo, ICR Pariz, Francuska, 2010. Romania: 20th of december, 20 years, Nacionalni muzej Brukenthal, Sibiu/Hermannstadt, Rumunija, 2010. Postcards, Neues Museum, Bauhaus-Universität, Weimar, Njemačka, 2010. Where i Belong, Nacionalni muzej savremene umjetnosti (MNAC), 3/4, Bukurešt, Rumunija, 2009. From the Archive / RoArchive, Futura Gallery / Karlin Studios, Prag, Republika Češka, 2008.