Kaydedilmiş Anılar

Along the G-Line (G-Line boyunca), 2010
HD-video, loop, 2:14 dak.


Marianna Christofides: "Videomda, 'belgelenmiş gerçeklikler'i metonimik yöntemler yardımıyla inceliyorum. Görüntüler, kendi içlerinde yeniden kurgulanma ve biçimlendirilme olasılığını barındıran hikâye ve yerlerin görsel belgeleri olarak izleniyor. Beni ilgilendiren, bir anlatı ırmağının yan kolları; bu kollar kaynaktan uzaklaşmış olsa da, belirsizliğe doğru aktıkları için yeni anlatılara yer açıyorlar. İlk baştaki bağlamlarından kopmuş bütün tali ve tesadüfi anlatılar, çeşitli bilimsel dallarda ve uzayzamanda bir yolculuğa, bir kesite alan açıyor. Yaklaşımımın temel unsurları, yer değiştirme, eşzamansızlık, çeşitli medyalara aktarım ve üretim biçimleri. Bunun sonucu, ortamiçi enstalasyonlara dönüşen görüntü sekansları, sözcükler ve nesneler.

Yedi yaşındaki bir oğlan çocuğu, Lefkoşa'yı ikiye bölen, BM kontrolü altındaki tampon bölgenin önünde perende atıyor. Çocuğun bedeninin süreğen hareketi, sınıra paralel olan bir çizginin noktalarına işaret koyuyor. Her ikisi de hayali zihinsel yapılar, ama yine de zaman ve mekânda elle tutulur izler bırakıyorlar. Perende atan oğlan bu tuhaf örtüşmeyle mekânı başka türlü ölçmemizi sağlayan bir kritere dönüşüyor. Aynı zamanda da, kendi tarihselliği içinde donakalmış bir yeri günümüzün canlı bir ortamına dönüştürüyor."

 

Marianna Christofides
1980'de Lefkoşa'da (Kıbrıs) doğdu; Köln'de (Almanya) yaşıyor.

Christofides Atina Sanat Akademisi'nde ve Londra'daki Slade Güzel Sanatlar Okulu'nda güzel sanatlar ve görsel sanatlar öğrenimi gördü ve Köln'deki Medya Sanat Yüksek Okulu'nda mastır yaptı. Christofides öncelikle görsel belgelerden oluşan koleksiyonlarla, büyülü fener slaytları, kartpostallar ve coğrafya haritalarıyla çalışıyor: Zamandışı kalmışa benzeyen resimlere metin ve filmle yeni bir çerçeve oluşturarak, şiirsellik ile gerçeklik arasında gidip gelen kapsamlı anlatılar yaratıyor.

Kişisel Sergiler:
Cinema Aurora, miart 2013, Milano International Art Fair, Galleria Laveronica arte contemporanea ile, 2013. l’histoire d’histoire d’une histoire (küratör: Marion Ritter), Köln Sanat Derneği OG2, Köln, Almanya, 2013. Reluctantly Real (küratör: Marco Scotini), Galleria Laveronica arte contemporanea, Modica, Sicilya, 2012. Errant Images, Omikron Gallery Nicosia, 2012. Temporal Taxonomy (duo) (küratör: Yiannis Toumazis), 54. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi Kıbrıs Pavyonu, Venedik Bienali, İtalya, 2011

Grup Sergiler:
8th DESTE prize 2013, Museum of Cycladic Art, Atina, 2013. Dear Aby Warburg, What can be done with images? (küratör: Eva Schmidt), Çağdaş Sanat Müzesi, Siegen, Almanya, 2012. Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen 2012, Kunsthalle Bremen, Almanya, 2012. Sense of Place (küratör: Liz Wells), BOZAR, Güzel Sanatlar Merkezi, Brüksel, Belçika, 2012. Through the Roadblocks, Evagoras & Kathleen Lanitis Foundation, Limasol, 2012. Localhost, Kunsthalle Münster, 2011