Kaydedilmiş Anılar

Predictable Outcomes (Öngörülebilir Sonuçlar) serisinden, 2013
Lambda baskı


Nikola Radić Lucati: "Predictable Outcomes Belgrad kentinin ortak belleğinden yola çıkarak, hümanist modernizmin mimari mirasını, milliyetçi politikanın siyasi etkileri bağlamında incelemeyi amaçlıyor. Sırbistan'da peş peşe iktidara gelen iki milliyetçi ideolojinin yol açtığı sonuçlar kitlesel suçların işlendiği yerlerde doğrudan doğruya görülebildiği gibi, savaş suçlarından ve etnik katliamdan daha eski olan mimarinin sembolik diline de yansımıştı. 1930'lı, 40'lı yılların ve 1990'lı yılların rejiminin ve 2000'de ikidara gelen hükümetin milliyetçi programı neyin yapılması ya da neyin saklanması gerektiğini belirlemekle kalmıyor, neyin nasıl inşa edileceğine de karar veriyordu. Bunun sonucunda ortaya çıkan kent manzarası, bu kentlerin mimarlarının değerlerini ve uygulamalarını halen temsil etmesiyle, Belgrad'ın güncel 'hatırlama kültürü'nü biçimlendiren görüş ve faaliyetleri etkiliyor. Tarihsel kanıtların dikkate alınmaması, ortadan kaldırılması ve çarpıtılmasıyla tarihin sistematik bir biçimde depolitize edilmesi, önce ana akım ideolojiye, sonra da kendi ulusal kimliklerine yabancılaştırdığı kurbanlarına karşı bir engel, duygusal bir mesafe yarattı. Tarihsel olaylara sahne olan yerler ve anıtlar, ulusal egemenliğin seçici bir biçimde sergilendiği, emlak ekonomisinin ve kültürün, soykırım ve etnik katliamın anılmasını ve bilim ve eğitimde bu konuların ele alınmasını engellemek için kullanıldığı 'özel bir öneme sahip yerler'e dönüştü."

 

Nikola Radić Lucati
1971'de doğdu; Belgrad'da (Sırbistan) yaşıyor

Radić Lucati Kudüs'teki Bezalel Sanatlar ve Tasarım Akademisi'nde multimedya, Tel Aviv'deki Camera Obscura Sanatlar Okulu'nda ve Kalisher Sanat Okulu'nda fotoğraf öğrenimi gördü. Çalışmalarında fotoğraf, metin ve enstalasyon yardımıyla tarih, insan hakları ve kültür arasındaki ilişkileri irdeliyor.

Kişisel Sergiler:
Rusalka (Rafal Jakubowicz ile), UBSM Gallery, Belgrad, Sırbistan, 2012. Das Seine Forschungsprojekt (Rafał Jakubowicz ile), Galeria Piekary, Poznan, Polonya, 2011. Ad plures ire, Midrasha College Gallery, Beit Berl, İsrail, 2001. Relative density (specific gravity), Zvono gallery, Belgrad, Sırbistan, 1998. Drawing – On analysis of ideas through the study of methods, Cinema Rex, Belgrad, Sırbistan, 1997

Grup Sergiler:
The Record at Missing Places, GRAD Avrupa Kültür ve Tartışma Merkezi, Belgrad, Sırbistan, 2012. Temporary Cavity, Printline, Lower East Side Graphic Workshop, New York, ABD, 2000. Monolithic Memories, Odradek, Populus Gallery, Tel Aviv, İsrail, 2000. Victory, Against the Violence, MAK – Avusturya Uygulamalı Sanatlar/Çağdaş Sanat Müzesi, Viyana, Avusturya, 1999. The memorial chamber, BELEF, Belgrad Kalesi, Sırbistan, 1996