1914/2014 – Anıların Muharebe Meydanı

Bir Gerçek – Birçok Bakış Açısı

Bir olayın veya bir eylemin geçtiği yalnızca bir yer vardır ve bu olay veya eğleme ait, bize tarihi anlaşılır ve değerlendirilebilir kılan tek bir bakış açısı vardır. Geçmiş ile ilgili görüşler, değişik seçeneklerde sunulur. Tarihe karşı oluşturulan, kendi bakış açımızı sağlamlaştırmanın haricinde, tarihin ötesine ulaşmaya çalışan her yaklaşım, bakış açılarının değiştirilmesi ile ulaşılır – bizim „birçok değişik bakış açısını içinde barındıran değişimimizin“ adı 1914/2014 – ANILARIN MUHAREBE MEYDANI Fotoğraf, kart postal ve röportajlar gibi sayısız buluntular, Daha fazla bilgi için >>

100. yıl
1914/2014

Etkinliklerden Hikâyeler

Berlin / Saraybosna / İstanbul / Belgrad

Geçmişle Yüzleşme Yolculuğuna Çıkanlar

Christine Wahl (Gazeteci, tiyatro eleştirmeni)
Devamı ...
Devamı ...