Rat i mir

Francuski ratni fotograf u Bitoli/Monastiru     

    Nepoznat fotograf  
    Nakon poraza Srbije Bitola/Monastir se našla pod okupacijom njemačkih i bugarskih snaga 1915. godine. Nakon opsade i granatiranja 1916. godine zauzeli su je Francuzi, Rusi, Italijani i Srbi. Njemačke i bugarske snage zadržale su se u okolnim brdima odakle su vršile opsadu nad gradom i neumoljivo ga granatirale do septembra 1918. Grad je gotovo svakodnevno bombardovan artiljerijom, a ponekad i avionima, što je rezultiralo žrtvama među civilnim stanovništvom grada.

    Anonimni francuski fotograf zabilježio je strahote opsade Monastira/Bitole kroz slike svakodnevnice na ulicama i u kućama ovoga grada, gdje su život i smrt često bili jedno uz drugo.