Război și Pace

Balcanii, la 100 de ani după Primul Război Mondial

„Când s-a încheiat războiul în Iugoslavia, am avut impresia că s-a terminat un ciclu de violență care începuse o dată cu Războaiele din Balcani și că, în sfârșit, efectele prăbușirii comunismului încetaseră. Cu toate acestea, regiunea noastră este caracterizată de o mare instabilitate; cu alte cuvinte, aceeași situație valabilă înainte de Războaiele din Balcani, când identități diferite, ca urmare a unei fragmentări, aspirau spre o anumită statalitate sau, eventual, spre o formă de expresie non-statală, și-a păstrat în continuare valabilitatea. Există o tendință de ”balcanizare”. Balcanizare înseamnă crearea de state mici și slabe: în 2006 Muntenegru și-a proclamat independența, în 2008, Kosovo (fie că este recunoscută, fie că nu) și nimeni nu știe când se va încheia acest proces de creare a unor state mici.

În secolul al 19-lea se vehicula ideea că ar exista un soi de prag pentru națiuni, o dimensiune minimă. În prezent putem constata, că acest prag a dispărut. S-a dezvoltat o tendință conform căreia mici grupuri etnice, care cu greu pot fi diferențiate între ele (două exemple în acest sens ar fi albanezii și cosovarii), formează noi state în regiune. Astfel apar granițe noi și identități fragmentate. Acest proces nu este unul obligatoriu violent, el poate decurge și în mod pașnic. Dar nu există nicio garanție că nu vor izbucni noi conflicte violente, atâta timp cât în regiune apar, iar și iar, identități etnice naționale noi. În Balcani se creează mereu națiuni noi.”

 

 

Christina Koulouri ©  Anemon Productions
Christina Koulouri
Christina Koulouri predăistorie modernă și contemporană la Universitatea pentru Științe Sociale șiPolitice Pantion din Atena. Este președinta Comitetului pentru studii istorice dincadrul Centrului pentru Democrație și Conciliere din Europa de Sud-est.Publicațiile sale aduc în centrul atenției predarea istoriei, istoriaistoriografiei, manualele școlare, identitatea națională și istoria sportului.În plus, este autoarea  a patru caiete deactivități (material didactic alternativ) dedicate predării istoriei moderne șicontemporane în Europa de Sud-est.