Poets

Die Sprache gibt den Löffel ab / கைமாறும் இறப்பின் தருணம் / ಭಾಷೆ ಸಾಯುವ ಬಗೆ / ഭാഷ തവി കമിഴ്ത്തുമ്പോൾ

Die Sprache gibt den Löffel ab
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen

Wer kommt in meine Sprache?
Frag ich dich
frag du mich
du Schlaflose.
Komm
frag mich doch, du mich doch, ich dich dann wieder.
Gibt es das Tor in deiner Sprache
das auf mein Herzklopfen sich öffnet?
Hör mich doch, du mich doch, ich dich dann wieder.
Was können die Tränen in deiner Sprache?
Was können Tränen in deiner Sprache
wenn ich von der Rebe
der Rebe des Weinen
die salzigen Trauben
heimkarre
und sie
auf dein Gesicht lege
läßt du sie dann rollen, rollen sie in deiner Sprache?
Frag ich dich, frag du mich, du mich doch, ich dich dann wieder.
Wollen sie heim
die erratenen Worte
heim in die Dämmerungsanstalt?
Was mußt du dann abgeben, du in deiner Sprache?
Du, den Löffel.
Ich, ich in meiner Sprache den Schlüssel.
Da liegen noch ein paar Vergleiche im Keller.
Ich bin schuld! Du bist schuld!
Wer ist schuld!
Die verdammten Ratten sind schuld!
Frag du mich, frag ich dich, du mich doch, ich dich dann wieder.
Was erwartet die Hand in deiner Sprache?
Ich hatte ihren Kopf, einen an jedem Arm
damit ließe sich etwas anfangen
anfassen, umarmen.
Dir zeigt sie nur ihre Kehle
die Handkehle.
Was kann eine Kehle
außer singen, oder schreien
einschießen in die volle Traube.
Dann sing eben, sing, schrei, verschluck dich
schluchze, röchle
speie die Kummerbrocken
auf ein weißes Blatt:
Ein Bild. Ein Mädchen und eine Wildgans. Die Gans hat ein Bein hochgezogen.
Das Mädchen lehnt den Kopf an ihren dünnen langen Hals.
Wer kommt in meine Arme
hör ich dich, mich, hör du mich
hör doch
die erratenen Worte
haben das Herztor aufgestoßen
die Trauben
zertreten, zertreten, zertreten


Laß uns tauschen
gib mir den Löffel
nimm du den Schlüssel.

கைமாறும் இறப்பின் தருணம்

என் மொழிக்குள்ளாக வருவது யார்?
உன்னிடம் கேட்கிறேன்
நீ என்னைக் கேள்.
தூக்கத்தைத் தொலைத்தவளே
வா
என்னிடம் கேள் என்னிடம்தான்
பிறகு நான் கேட்கிறேன்
மாறி மாறி கேட்கிறோம்
நீ என்னிடம் நான் உன்னிடம்
என் இதயத்துடிப்பினைக் கேட்டுத்
திறந்திடும் கதவு உன்மொழியில் இருக்கிறதா?

என்னைச் செவிமடு என்னைத்தான்
பிறகு நான் உன்னைக் கேட்கிறேன்
இந்தக் கண்ணீர் என்ன செய்யும் உன்மொழியில்?
கண்ணீர் என்ன செய்யும் உன்மொழியில்
திராட்சைக் கொடியிலிருந்து
கண்ணீர்த் திராட்சைக் கொடியிலிருந்து
உவர்ப்புச்சுவை திராட்சைகளை
வீட்டுக்குக் கொண்டு சேர்ப்பாய் கைவண்டியில்
அவற்றை
உன் முகத்தில் உருளவிடுவாயா?
உன்மொழியில் அவை உருண்டோடுமா?
உன்னிடம் கேட்கிறேன்
நீ என்னிடம் கேள் என்னிடம்தான்
மீண்டும் நான் உன்னைக் கேட்கிறேன்
பொருளறியப்பட்ட சொற்கள்
இருண்மைக்குள் தஞ்சம்புக விரும்புகின்றனவா?

உன்மொழியில் எதை விட்டுவிடுவது?
நீ கரண்டியை விட்டுவிடு
நான் சாவியை விட்டுவிடுகிறேன் என்மொழியில்.
நிலவறையில் கிடக்கின்றன
இன்னும் கொஞ்சம் இரகசியங்கள்
நான் குற்றவாளி நீ குற்றவாளி யார் குற்றவாளி

பாழாய்ப்போன எலிகள்தான் குற்றவாளி
என்னிடம் கேள்
நான் உன்னிடம் கேட்கிறேன்
நீ கேள்
மறுபடியும் நான் கேட்கிறேன்
கையானது உன்மொழியில் எதை எதிர்ப்பார்க்கிறது?
என்னிடம் அதன் தலை இருக்கிறது
ஒவ்வொரு கரத்திலும் ஒவ்வொரு தலை
அதைக்கொண்டு என்ன செய்வது?
தொடலாம் தழுவலாம் ஏதாவது செய்யலாம்
அந்தக் கை
தன் தொண்டையைக் காட்டுகிறது உனக்கு
தன் தொண்டையை மட்டும்
பாடும், அலறும், திராட்சைஉருண்டையை நசுக்கும்
இதைத்தவிர என்ன செய்யும் தொண்டை?
அப்புறமென்ன?
பாடு, பாடிவிடு, அலறு, கமறு
தேம்பு, திணறும்படு சத்தம்போடு
கவலையின் திவலைகளை
ஒரு வெள்ளைத்தாளின்மீது துப்பு
ஒரு சித்திரம் அதன்மீது:
சிறுமியும் காட்டுவாத்தும்
ஒருகாலை உயர்த்தியபடி வாத்து
அதன் மெலிந்த நீண்ட கழுத்தின்மேல்
தன் தலையைச் சாய்க்கிறாள் அச்சிறுமி.
யார் வருவது என்தழுவும் கைகளுக்குள்?
நான் உன்னை செவிமடுக்கிறேன்
நான் சொல்வதை நீ கேள் கேளேன்
பொருளறியப்பட்ட சொற்கள்
இதயத்தின் கதவைத்தட்டித் திறந்துவிட்டன
திராட்சைகள்
மிதிபட்டு மிதிபட்டு மிதிபட்டுப் போயின.
கைமாற்றிக் கொள்வோம்
எனக்குக் கரண்டியைக் கொடு
இந்தச் சாவியை நீ எடுத்துக்கொள்.

Translation Tamil: Sukirtharani

ಭಾಷೆ ಸಾಯುವ ಬಗೆ

ಯಾರು ಬರುತ್ತೀರ ಭಾಷೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ?
ನಾ ನಿನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ
ನೀ ನನ್ನ ಕೇಳು
ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲ... ಇಲ್ಲ
ಬಾ...
ಕೇಳು ನನ್ನನ್ನ; ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ತಟ್ಟಿದರೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತೆರೆಯುವುದೆ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು
ಕೇಳು; ನನ್ನ ದನಿ ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ನಾ ಕೇಳುವೆ
ಕಣ್ಣ ನೀರಾಡುವುದೆ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ಗೊಂಚಲು
ಮನೆಗೊಯ್ದು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆ
ದುಃಖದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ನೀನು
ಉರುಳುರುಳಿ ಬಿಡುವೆಯಾ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ?
ನಾ ನಿನ್ನ ಕೇಳುವೆ, ನೀ ನನ್ನ ಕೇಳು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳು ನನ್ನ, ನಾನೂ ಕೇಳುವೆ ನಿನ್ನ.
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆಯಾ ಮನೆಗೆ?
ಪದಾರ್ಥ, ಬದಲಾಗುವ ಪದದ ಅರ್ಥ
ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ಈಗ ಮನೆ ನನಗೆ.
ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ನೀನು,
ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲಿ ಸಾಯುವೆನು ನಾನು
ಆಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೂತು ಕೂತ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಹೆಣಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇತರ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ನಾನಪರಾಧಿ! ನೀನಪರಾಧಿ!
ಯಾರಪರಾಧಿ!
ಹಾಳು ಹೆಗ್ಗಣಗಳು!
ನೀ ಕೇಳು ನನ್ನ, ನಾ ಕೇಳುವೆ ನಿನ್ನ, ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳು ನೀ ನನ್ನ, ಕೇಳುವೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ನಿನ್ನ
ಹಂಗರಿ ಭಾಷೆಯಲಿ ಮುಂಗೈಯ್ಯೆ ತೆಲೆಯಂತೆ
ನನಗೆರಡೆರಡು ತಲೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ಕೈಗಳಲಿ
ಬಳಸಬೇಕು ಈಗ ತಲೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ,
ತಲೆ ಎಂಬ ಕೈ ಚಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ
ಕಾಣುವುದು ಕೊರಳೆಂಬ ನಾಡಿ.
ಕೊರಳಿಗೇನು ಬಂದೀತು,
ಹಾಡುವುದ ಕೂಗಾಡುವುದ ಬಿಟ್ಟು
ಕಳಿತ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹಣ್ಣು ಸುರಿವುದು ಒತ್ತರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ದುಃಖ
ಹಾಡು, ಕೂಗಾಡು, ಕಿರುಚಾಡು
ಬಿಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಳಿಸು, ಸರಿ ಮಾಡಿಕೋ ಗಂಟಲನು
ಉಗಿದುಬಿಡು ಚಿಂತೆಗಳನಿಷ್ಟಿಷ್ಟೇ
ಬಿಳಿಹಾಳೆ ಮೇಲೆ:
ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ, ಕಾಡು ಬಾತುಕೋಳಿಯೊಂದು, ಒಂಟಿಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಾತುಕೋಳಿ,
ಅದರ ನೀಳ ಕೊರಳಿಗಾತು ತಲೆಯನಿಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ.
ಯಾರು ಬರುತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ?
ನಾ ನಿನ್ನ ಕೇಳುವೆ, ನೀ ನನ್ನ ಕೇಳು
ಕೇಳು, ಕೇಳು
ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯಿತು ಬದಲಾದ ಪದದ ಅರ್ಥ
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ, ತುಳಿ ತುಳಿದು,
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ
ನಿನ್ನ ಮರಣವ ಕೊಡು ನನಗೆ
ನನ್ನ ಸಾವನು ಕೊಡುವೆ ನಿನಗೆ.

Translation Kannada: Mamta Sagar

ഭാഷ തവി കമിഴ്ത്തുമ്പോൾ

ആരെൻ ഭാഷയിലേയ്ക്ക് വരുന്നു?

ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൂ നിന്നോട്

നീ ചോദിക്കുന്നൂ എന്നോട്

ഉറക്കമില്ലാത്തവളേ

വരൂ നീ.

ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൂ നിന്നോട്, നീ എന്നോടും വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നോടും.

എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിൽ താനേ തുറന്നുവരുമൊരു വാതിൽ

നിന്റെ ഭാഷയിലുണ്ടോ?

കേൾക്കുന്നൂ ഞാൻ നിന്നെ, നീ എന്നെ, വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നേയും.

ഈ കണ്ണീരിന് നിന്റെ ഭാഷയിലെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?

കണ്ണീരിന് നിന്റെ ഭാഷയിലെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും

മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്നും

കണ്ണീർമുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്നും

ഉപ്പുരുചിക്കും മുന്തിരികൾ ഞാൻ

കൈവണ്ടിയിലേറ്റി വീടെത്തിച്ചാൽ

അവ നിന്റെ

കവിളിൽ ചേർത്താൽ

ഉരുളാൻ വിടുമോ നീയവയെ, ഉരുളാൻ വരുമോ അവ നിന്റെ ഭാഷയിൽ?

ഞാൻ  ചോദിക്കുന്നൂ നിന്നോട്, നീ ചോദിക്കുന്നൂ എന്നോട്, നീ എന്നോട്, വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നോടും.

ഊഹിച്ചറിയുംവാക്കുകൾ

വീടെത്താൻ, ‌ഇരുളിൻകൂടെത്താൻ അവ

ആശിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ?

ഒടുവിൽ മരണമടുക്കുമ്പോൾ

നീ നിന്റെ ഭാഷയിൽ, എന്തു നൽകും അവയ്ക്ക്?

തവി ?

ഞാനോ, ഞാനെന്റെ ഭാഷയിൽ,  താക്കോൽ.

ഇരുരൂപകങ്ങൾ ഇനിയും നിലവറയിൽ ബാക്കി.

ഞാനാണോ അപരാധി ! നീയാണോ അപരാധി !

ആരാണ് അപരാധികൾ !

അപരാധികൾ ആ നശിച്ച നിലവറയെലികൾ !

നീ  ചോദിക്കുന്നൂ എന്നോട്, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൂ നിന്നോട്, നീ എന്നോട് വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നോടും

നിന്റെ ഭാഷയിൽ നിന്നും കൈകൾക്കെന്തു പ്രതീക്ഷ?

കൈകൾക്കോരോ ശിരസ്സ്,

ഇരുകൈത്തണ്ടിലും ഓരോന്ന്,  അവയാൽ

തുടങ്ങിവയ്ക്കാനാവും ചിലത്-

തഴുകാൻ, കെട്ടിപ്പുണരാൻ.

കൈയ് നിനക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നതവളുടെ കഴുത്ത് മാത്രം

കൈക്കഴുത്ത്

പാടാം, നിലവിളിക്കാം,  അല്ലാതെന്തെല്ലാം

കഴിയാം, ഒരു കഴുത്തിന്?

മുന്തിരി മുഴുവൻ കുലയായ് നോക്കാമെങ്കിൽ,

പാടാം, നിലവിളിക്കാം വിഴുങ്ങിയിറക്കാം

ഏങ്ങലടിക്കാം, കിറുകിറുക്കാം

വിഷാദത്തിൻ ശകലങ്ങൾ തുപ്പിക്കളയാം

വെള്ളക്കടലാസിൽ :

ഒരു ചിത്രം. പെൺ‌കുട്ടിയും കാട്ടുകൊറ്റിയും. ഒറ്റക്കാലിൽ കൊറ്റി.

അതിന്റെ മെലിഞ്ഞുനീണ്ട കഴുത്തിൽ തല ചായ്ച്ച് പെൺ‌കുട്ടി.

ആരെൻ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നു

കേൾക്കുന്നൂ ഞാൻ നിന്നെ, എന്നെ, കേൾക്കുന്നൂ നീ എന്നെ

കേൾക്കുന്നൂ

ഊഹിച്ചറിയും വാക്കുകൾ

ഹൃദയകവാടം തള്ളിത്തുറന്നു വരുന്നു

കുലകുലയായ് മുന്തിരികൾ

മെതിച്ച് മെതിച്ച് മെതിച്ച്…

സമയം കഴിയുകയായി,

തമ്മിൽ കൈമാറുക നാമിനി

തവി എനിക്ക് തരൂ നീ !

താക്കോൽ നിനക്കെടുക്കാം !

.

കുറിപ്പ്

ഹംഗറിയിൽ ജനിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കവി ഒർസോല്യാ കലാഷ്  ഇരുഭാഷകളിൽ കവിതകൾ എഴുതുന്നു, ഹംഗേറിയനിലും ജർമ്മനിലും. ഭാഷയോടുള്ള അന്തർലീനമായ സന്ദേഹവും അതിന്മേലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒരു തേടലാണ് ഒർസോല്യയുടേത്. ഹംഗേറിയൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ബുദ്ധിയുടെ ഭാഷ എന്ന് പ്രയോഗപരമായി പറയാം. ഈ രണ്ട് ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്കിസോഫ്രീനിക് സംഭാഷണമായാണ് ഈ കവിത സങ്കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റേതായ ചില വിഭ്രാന്തികളും പിറുപിറുക്കലുകളും ആവർത്തനങ്ങളും ഇതിൽ ഉണ്ട്. അവ പരിഭാഷയിൽ കളയുകയൊ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വായനയിൽ അവ തെളിച്ചം തേടട്ടെ.

‘തവി താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക’ (ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് കമിഴ്ത്തുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ) മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജർമൻ പ്രയോഗമാണ്. ‘താക്കോൽ ഏൽ‌പ്പിക്കുക’ എന്നത് സമാനമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഹംഗേറിയൻ പ്രയോഗവും.

Translation Malayalam: Anitha Thampi

 

Biography Orsolya Kalász

More poems

Anwendung der Fadentechnik /
ಕೂದಲೆಳೆಯ ತಂತ್ರ


Das Blau der Haut /
തൊലിനീല


Wenn du deine Finger aus der Erde ziehst /
ಮಣ್ಣಿಂದ ಬೆರಳ ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ / உன் விரல்களை மண்ணுக்குள்ளிருந்து வெளியே எடுக்கும்போது -ஒர்ஷோயா கலாஸ் / നിന്‍റെ കൈവിരലുകളെ ഭൂമിയിൽ നിന്നു വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ