Lịch chiếu phim

HÀ NỘI // 06. – 13.09.2015 Trung tâm chiếu phim quốc gia: 87 Láng Hạ, Ba Đình

Ngày chiếu Giờ chiếu Điểm chiếu Phim

06.09.2015 19h30 Trung tâm chiếu phim quốc gia Hacker siêu đẳng *

07.09.2015 20h00 Trung tâm chiếu phim quốc gia Jack *
(KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHIẾU!)

08.09.2015 20h00 Trung tâm chiếu phim quốc gia Giữa hai làn đạn *

09.09.2015 20h00 Trung tâm chiếu phim quốc gia Bí mật đằng sau webcam *

10.09.2015 20h00 Trung tâm chiếu phim quốc gia Chạy đi, cậu bé, chạy đi! *

11.09.2015 20h00 Trung tâm chiếu phim quốc gia Chị em nhà ma cà rồng ***

12.09.2015 20h00 Trung tâm chiếu phim quốc gia Ngày định mệnh **

13.09.2015 20h00 Trung tâm chiếu phim quốc gia Thung lũng bí ẩn **

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt
*** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt

TP. HỒ CHÍ MINH // 12. – 18.09.2015 Cinebox Cinema: 212 Lý Chính Thắng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Ngày chiếu Giờ chiếu Điểm chiếu Phim

12.09.2015 19h30 Cinebox Cinema Bí mật đằng sau webcam *

13.09.2015 15h00 Cinebox Cinema Chị em nhà ma cà rồng ***
  19h30 Cinebox Cinema Hacker siêu đẳng - Mọi hệ thống đều không an toàn tuyệt đối *

14.09.2015 19h30 Cinebox Cinema Ngày định mệnh **

15.09.2015 19h30 Cinebox Cinema Jack *
(KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHIẾU!)

16.09.2015 19h30 Cinebox Cinema Chạy đi, cậu bé, chạy đi! *

17.09.2015 19h30 Cinebox Cinema Thung lũng bí ẩn **

18.09.2015 19h30 Cinebox Cinema Giữa hai làn đạn *

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt
*** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt

ĐÀ NẴNG // 11. – 20.09.2015 Rạp Lê Độ: 46 Trần Phú, Hải Châu

Ngày chiếu Giờ chiếu Điểm chiếu Phim

11.09.2015 19h00 Rạp Lê Độ Ngày định mệnh **

12.09.2015 15h00 Rạp Lê Độ Chị em nhà ma cà rồng ***
  17h30 Rạp Lê Độ Bí mật đằng sau webcam *

13.09.2015 17h30 Rạp Lê Độ Thung lũng bí ẩn **

18.09.2015 19h00 Rạp Lê Độ Chạy đi, cậu bé, chạy đi! *

19.09.2015 19h00 Rạp Lê Độ Hacker siêu đẳng - Mọi hệ thống đều không an toàn tuyệt đối *

20.09.2015 19h00 Rạp Lê Độ Giữa hai làn đạn *

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt
*** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt

HUẾ // 10. – 14.09.2015 Trung tâm Thông tin – Văn hóa: 41A Hùng Vương

Ngày chiếu Giờ chiếu Điểm chiếu Phim

10.09.2015 19h00 Trung tâm Thông tin – Văn hóa Thung lũng bí ẩn **

11.09.2015 19h00 Trung tâm Thông tin – Văn hóa Hacker siêu đẳng - Mọi hệ thống đều không an toàn tuyệt đối *

12.09.2015 15h00 Trung tâm Thông tin – Văn hóa Chị em nhà ma cà rồng ***
  19h00 Trung tâm Thông tin – Văn hóa Ngày định mệnh **

13.09.2015 15h00 Trung tâm Thông tin – Văn hóa Bí mật đằng sau webcam *
  19h00 Trung tâm Thông tin – Văn hóa Giữa hai làn đạn *

14.09.2015 19h00 Trung tâm Thông tin – Văn hóa Chạy đi, cậu bé, chạy đi! *

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt
*** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt