Lịch chiếu

HÀ NỘI // 08. – 16.09.2016 Địa điểm: Trung tâm chiếu phim Quốc gia - 87 Láng Hạ, Ba Đình

Ngày chiếu Giờ chiếu Phim

08.09.2016 20h00 Victoria *

09.09.2016 20h00 Đầu xuôi đuôi lọt *

10.09.2016 16h00 Đầu xuôi đuôi lọt *
20h00 Offline – Đời không là mơ *

11.09.2016 16h00 Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn **
20h00 Chuẩn men *

12.09.2016 20h00 Mật ong trong đầu *

13.09.2016 20h00 Đường đời *

14.09.2016 20h00 Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn **

15.09.2016 20h00 Victoria *

16.09.2016 20h00 Hơi thở *

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt
*** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt

TP. HỒ CHÍ MINH // 09. – 17.09.2016 Địa điểm: Rạp CineStar - 271 Nguyễn Trãi, Quận 1

Ngày chiếu Giờ chiếu Phim

09.09.2016 20h00 Victoria *

10.09.2016 15h00 Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn **
  20h00 Đầu xuôi đuôi lọt *

11.09.2016 15h00 Đầu xuôi đuôi lọt *
20h00 Chuẩn men *

12.09.2016 20h00 Đường đời *

13.09.2016 20h00 Victoria *

14.09.2016 20h00 Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn **

15.09.2016 20h00 Mật ong trong đầu *

16.09.2016 20h00 Offline – Đời không là mơ *

17.09.2016 20h00 Hơi thở *

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt

ĐÀ NẴNG // 16. – 18.09.2016 và 23. - 25.09.2016 Địa điểm: Rạp Lê Độ - 46 Trần Phú, quận Hải Châu

Ngày chiếu Giờ chiếu Phim

16.09.2016 19h00 Chuẩn men ***

17.09.2016 15h00 Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn ***
  17h30 Victoria ***

18.09.2016 15h00 Đầu xuôi đuôi lọt ***
  17h30 Mật ong trong đầu ***

23.09.2016 19h00 Hơi thở ***

24.09.2016 19h00 Offline – Đời không là mơ ***

25.09.2016 19h00 Đầu xuôi đuôi lọt ***

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt
*** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt

TP. HUẾ // 15. – 18.09.2016 và 23. - 25.09.2016 Địa điểm: Rạp Đông Ba - 187 Trần Hưng Đạo

Ngày chiếu Giờ chiếu Phim

15.09.2016 19h30 Chuẩn men ***

16.09.2016 19h30 Victoria ***

17.09.2016 19h30 Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn ***

18.09.2016 19h30 Đầu xuôi đuôi lọt ***

23.09.2016 19h30 Hơi thở ***

24.09.2016 19h30 Offline – Đời không là mơ ***

25.09.2016 19h30 Mật ong trong đầu ***

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt
*** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt

HẢI PHÒNG // 13. – 18.09.2016 và 23.- 25.09.2016 Địa điểm: Lotte Cinema - Tầng 5, Trung tâm thương mại Vincom, số 1 Lê Thánh Tông

Ngày chiếu Giờ chiếu Phim

13.09.2016 19h00 Pre-Event tại Hợp tác xã Tân Hiệp

14.09.2016 20h00 Chuẩn men ***

15.09.2016 20h00 Hơi thở ***

16.09.2016 15h00 Victoria ***

17.09.2016 20h00 Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn ***

18.09.2016 20h00 Offline – Đời không là mơ ***

23.09.2016 20h00 Đường đời ***

24.09.2016 20h00 Mật ong trong đầu ***

25.09.2016 20h00 Đầu xuôi đuôi lọt ***

* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt
*** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt