Thomas Bernhard

Mặc dù gần đây Thomas Bernhard đã được nhắc tới nhiều hơn trong văn giới Việt Nam, nhưng tới nay vẫn chưa có bản dịch tác phẩm nào của ông.

Dưới đây là một bài phỏng vấn Thomas Bernhard trên tuần báo der Spiegel của Đức, số 26, ngày 23.6.1980. Bản dịch do nhà văn Phạm Thị Hoài thực hiện, đăng trên talawas ngày 18.10.2004.

Bản chất tôi đã ác sẵn

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.