Günter Grass

Các bản dịch

Cái trống thiếc
Nguyên bản tiếng Đức: Die Blechtrommel
Dịch giả: Dương Tường
Dịch từ ngôn ngữ: tiếng Anh (bản dịch của Ralph Manhe)
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 15x21 cm, 968 trang


Bò ngang 
Nguyên bản tiếng Đức: Im Krebsgang
Dịch giả: Anh Thư
Dịch từ ngôn ngữ: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 13x19 cm, 275 trang
    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.