Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Các bản dịch

Der goldne Topf
Vietnamesischer Titel: Chiếc âu vàng: Tuyển truyện lãng mạn và huyễn tưởng
Übersetzer: Quang Chiến
Verlag: Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Nhà xuất bản Phụ Nữ
Erscheinungsjahr: 2005
Buchformat: 15x21 cm, 406 Seiten mit 25 Illustrationsbildern


Nußknacker und Mausekönig
Vietnamesischer Titel: Vua Chuột và chàng Cắn hồ đào: Chuyện cổ tích kể cho đêm Nô-en
Übersetzerin: Quang Chiến
Verlag: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Erscheinungsjahr: 2006
Buchformat: 14x20 cm, 135 Seiten

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.