Franz Kafka

Các bản dịch

Der Prozess
Vietnamesischer Titel: Vụ án, aus der französischen Sprache
Übersetzer: Phùng Văn Tửu
Verlag: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
Erscheinungsjahr: 2002
Buchformat: 13x19 cm, 338 Seiten

Franz Kafka, ein Sammelband (Der Prozess, das Schloss, die Verwandlung, das Urteil, der Hungerkünstler…)
Vietnamesischer Titel: Franz Kafka - tuyển tập tác phẩm (aus der französischen, russischen, ungrarischen und englischen Sprache. Leider keine aus der deutschen Sprache)
Übersetzer: Verschiedene
Verlag: Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông tây, Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Erscheinungsjahr: 2003
Buchformat: 14x20,5 cm, 1006 Seiten


    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.