ብዛዕባ ኣዳለውቲ

ብዛዕባ ኣዳለውቲ

እንርከበሉ ኣድራሻ

Projekt „Mein Weg nach Deutschland“
Martin Pockrandt
Goethe-Institut e.V.
Dachauer Str. 122
80637 München
Mail Symbolmartin.pockrandt@goethe.de

ሓበሬታ

እዚ ፕሮጀክት'ዚ ዋላ'ኳ ማዕከን ገንዘብ Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds ኣብ ምምዋሉ ዝተሓባበረ እንተኾነ፡ ኣብ'ዚ መርበብ ኢንተርነት ሰፊሩ ንዘሎ ሓበሬታ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓላፍነት ኣይጥየቐሉን'ዩ።

ኣብ'ዚ ፖርታል መርበብ'ዚ፡ ጽሑፋት ተነባብነቶም ምእንታን ክጥዕም ተባሂሉ ኣንስታይን ተባዕታይን ኣካል ብቐጻሊ እናጠቐስና ካብ ምቕራብ ተቘጢብና ኣለና። እቶም ጽሑፋት ግን ከም'ቲ ግቡእ ንኽልቲኡ ጾታ ዝምልከቱ ከም ዝኾኑ ክፍለጥ ይግባእ።

ምንጪ ስእሊ

ኣብ'ዚ “ንጀርመን ዝመርሓኒ መንገዲ“ ዝብል ፖርታል ተጠቂምናሎም ዘለና ስእልታት፡ ካልእ ሓበሬታ ክሳብ ዘይቀረበ፡ ካብ ማዕከን ዳታ ስእልታት „Colourbox“ (© Colourbox.com) እዮም ተወሲዶም።

Host

Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 Munich
Germany
Phone: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Register of societies

Registration Number 5007 (district council Munich)

VAT Reg.No.

DE 129516430

Representatives

Board of Directors: Johannes Ebert, Bruno Gross

Editor

Jana Binder
Head of Information
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 Munich
Germany

Any articles that are attributed to a particular author do not necessarily represent the opinion of the editorial team.

Legal Structure

Goethe-Institut e. V. is a worldwide organisation active in the promotion of the German language abroad, encouraging international cultural cooperation and attempting to convey an all-round image of Germany by providing information on its culture, society and politics. It operates in accordance with its statute and on the basis of a general agreement entered into with the Federal Republic of Germany.

This legal notice applies to all of the Goethe Institut’s country and institute content in social media, such as our Facebook presences, our Twitter accounts and our Youtube channel.

Data Protection Declaration by Goethe-Institut e.V.