Kontakt a zápis

Kontakt a zápisy © Foto: Getty-Images/Stockbyte

Kontakt a zápis

Máte zájem o některý z našich jazykových kurzů nebo potřebujete ještě další informace? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Rádi Vám poradíme.

Jarní trimestr 2020 – naše kurzy se budou konat!

S ohledem na aktuální situaci nabízíme v Goethe-Institutu v jarním trimestru 2020 (14. 4. – 4. 7. 2020) nový program kurzů bez prezenční výuky.

Zahájení výuky:        

14.04.2020

Konec výuky:        

04.07.2020
 
Na jazykových úrovních A1 až B1 zavádíme nové online skupinové kurzy. Díky skupinovému kurzu Goethe-Institutu DEUTSCH ONLINE můžete výuku němčiny flexibilně přizpůsobit svému harmonogramu a učit se z domova, aniž byste museli chodit do Goethe-Institutu. Přesto se neučíte sami, ale v malé skupině šesti až patnácti účastníků. Součástí kurzu jsou živá online setkání, při nichž komunikujete s tutory, vyměňujete si zkušenosti s ostatními účastníky skupiny a procvičujete mluvení a ústní projev.

V zájmu nových skupinových kurzů DEUTSCH ONLINE jsme kompletně přepracovali interaktivní výukovou platformu. Nahlédněte do ní a vyzkoušejte naši novou nabídku zcela zdarma:

Chci bezplatně vyzkoušet
 
Na jazykových úrovních B2 a C1 jsme mírně pozměnili naše osvědčené kurzy Blended Learning. Každý týden absolvujete 2 vyučovací hodiny na výukové platformě a navíc ještě 2 vyučovací hodiny formou live online fází, během nichž budete komunikovat s ostatními účastníky a vyučující/m a procvičovat si jazyk. Tyto live online fáze budou probíhat v obvyklou dobu Vašeho kurzu. Kurz tedy zahrnuje celkem 48 vyučovacích hodin za trimestr.
 
Kromě toho nabízíme i konverzační kurzy na jazykových úrovních A2 až C2, v nichž můžete v pevně stanovený čas díky aplikaci live chatu / video chatu komunikovat s vyučující/m a ostatními účastníky a uplatnit a rozšířit tak své aktivní jazykové znalosti. Stejně tak nabízíme přípravné kurzy, které Vás online a formou live setkání připraví na formát zkoušek Goethe-Institutu na úrovních B1, B2 a C1.
 
V jarním trimestru zatím nemůžeme nabízet kurzy pro děti a mládež, proto jsme snížili minimální věkovou hranici našich kurzů na 12 let. Rádi bychom Vás ale upozornili, že obsah kurzů je koncipován pro dospělé.
 
Velice doufáme, že v našem novém programu kurzů najdete i za těchto mimořádných okolností nabídku kurzu němčiny, která Vám bude vyhovovat. Mějte prosím pochopení, že v současné chvíli nemůžeme kurzy koncipovat formou prezenční výuky. Zdraví účastníků kurzů a našich zaměstnanců je i pro nás absolutní prioritou.
 
Online výuka bude v každém případě sestávat z několika různých fází:

 • z domova budete individuálně vypracovávat cvičení, úkoly a texty, přičemž vedení a koordinaci kurzu zajistí vyučující
 • budete vypracovávat a zasílat písemné úkoly, které Vám vyučující opraví
 • budete se setkávat s vyučující/m a ostatními účastníky v rámci live online fází, při nichž budete vzájemně komunikovat v učebně prostřednictvím fóra nebo přes aplikaci live chat / video chat. 
Vstupní testy pro nové zájemce o kurzy

Pokud jste se německy ještě nikdy neučili, můžete se prostřednictvím formuláře jednoduše přihlásit na náš online skupinový kurz na úrovni A1-1. Přihlášku naleznete zde:

Přihláška na skupinový kurz A1-1

Kancelář jazykových kurzů Vám následně zašle fakturu, kterou můžete uhradit bankovním převodem.

Pokud už určité znalosti němčiny máte, můžete se přihlásit zde na vstupní test. Písemná část testu proběhne online (odkaz a heslo k vstupnímu testu dostanete během 2 dnů po přihlášení), ústní část proběhne telefonicky po obdržení výsledků písemného testu – budeme Vás kontaktovat.
Naši vyučující Vám na základě vstupního testu doporučí vhodný kurz a kancelář jazykových kurzů Vás do něj zapíše. Kurzovné nám můžete po obdržení faktury poslat na účet z pohodlí domova.

Přihláška na vstupní test

Totéž platí i pro zájemce, kteří se již přihlásili – není nutné se přihlašovat znovu! Pokud jste již absolvovali test, kontaktujeme Vás telefonicky v následujících dnech.

V případě dotazů nebo přání se prosím obraťte na kancelář jazykových kurzů. Upozorňujeme však, že kancelář jazykových kurzů má v současné chvíli omezené úřední hodiny. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Kurzovné je splatné po zápisu bankovním převodem. Kancelář jazykových kurzů Vám zašle fakturu, kterou můžete uhradit bankovním převodem. Rezervace kurzů nejsou možné.
 
 • 500 Kč manipulační poplatek při stornování kurzu před zahájením výuky
 • 20 % z ceny kurzu manipulační poplatek při stornování kurzu po zahájení výuky (během prvního týdne výuky)
 • kurzovné u intenzivního a superintenzivního kurzu není vypláceno zpět
 • Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu. 
Obecně platí:
 • Není-li ustanoveno jinak, nejsou náklady na pořízení učebnic zahrnuty do ceny kurzu.
 • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň na 75% doby vyučování.

Rozsah použití obchodních podmínek

 • Uveřejněné obchodní podmínky platí pro všechny dohody, uzavřené mezi Goethe-Institutem a účastníkem/účastnicí kurzu. Účastníkem/účastnicí kurzu jsou osoby navštěvující jazykový kurz Goethe-Institutu.
 • Zveřejněné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na internetu nebo v budově Goethe-Institutu. Tuto informaci účastník/účastnice kurzu obdrží před podpisem smlouvy resp. uhrazením poplatku za kurz. Úhradou kurzu účastník/účastnice kurzu stvrzuje, že se seznámil/a s obchodními podmínkami a s těmito souhlasí.
 1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu
  Minimální věk pro účast na našich kurzech činí 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež).
   
 2. Platební podmínky

  2.1. Kurzovné je splatné při zápisu. Vedle platby v hotovosti se akceptuje i platba kreditní kartou. Pouze u online-kurzů je možná úhrada bankovním převodem.
  2.2. Pokud platba celého kurzovného nedojde včas, ztrácí účastník nárok účastnit se kurzu. Goethe-Institut si v tomto případě ponechává nárok na platbu kurzovného.
   
 3. Ceny

  3.1. Ceny platné k okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v příslušném aktuálním prospektu s nabídkou kurzů Goethe-Institutu jsou součástí smlouvy.
  3.2. Je-li z podnětu účastníka kurzu provedena změna v zápisu – např. změna termínu kurzu nebo změna typu kurzu –, je první provedení změny v zápisu bezplatné. Za provedení každé další změny v zápisu se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč. Je-li změna kurzu provedena z podnětu učitele, poplatek se nevybírá. U on-line kurzů není změna kurzu možná.
  3.3. Pro všechny účastníky kurzů platí snížené poplatky za zkoušky.
   
 4. Slevy

  4.1. Za zápis přímých rodinných příslušníků účastníka kurzu se kurzovné snižuje o 10%.
  4.2. Všichni učitelé němčiny a důchodci mohou u jazykového oddělení uplatnit slevu ve výši 20% na všechny kurzy.
  4.3. Při obsazení dvou kurzů se poskytuje sleva ve výši 10% na cenově výhodnější kurz.
  4.4. Pokud stávající účastník kurzu zaplatí kurzovné na další kurz ve stanoveném terminu, obdrží automaticky stanovenou slevu.
  4.5. Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.
  4.6. Slevy nejsou poskytovány u on-line kurzů.
   
 5. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu

  5.1. V případě stornování kurzu mají účastníci kurzu nárok na vrácení kurzovného podle těchto modalit:
  • Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 500 Kč.
  • Stornování během prvního vyučovacího týdne: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 20%.
  • Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu.
  • V případě změn ve Vašem zaměstnání nebo studiu nebo v případě cest do zahraničí Vám bohužel kurzovné vrátit nemůžeme.
  5.2. Pokud se kurz kvůli příliš malému počtu účastníků nemůže konat a dotyčný/ dotyčná nepřijme žádnou alternativu, bude mu/ jí vráceno celé kurzovné.
  5.3. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu v intenzivních kurzech
  Stornování intenzivních kurzů, které mají výuku v rozsahu více než 8 vyučovacích hodin týdně, není po zahájení kurzu možné. V tomto případě se uhrazené kurzovné nevrací.
  5.4. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování on-line kurzů
  Pouze v případě, že kurz je stornován písemně, nejpozději do 1 týdne před zahájením kurzu, je možné vrácení kurzovného. V tomto případě bude vráceno kurzovné s odečtením 500,- Kč správního poplatku. V případě, že kurz bude stornován později než 1 týden před výukou, nebude kurzovné zpět vyplaceno.
   
 6. Rozdělení kurzu/ velikost tříd

  6.1. Zařazení účastníka/účastnice kurzu do určitého stupně proběhne na základě rozřazovacího vstupního testu v institutu.
  6.2. Místa v kurzech nejsou přenosná.
  6.3. Naše kurzy mají nejvýše 12 (konverzační kurzy) nebo 15 účastníků. Maximální počet účastníků v on-line kurzech je 16.
   
 7. Odpovědnost Goethe-Institutu/ vyšší moc

  Odpovědnost Goethe-Institutu a jeho pracovníků za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Goethe-Institut nenese odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).