Kontakt a zápis

Kontakt a zápisy © Foto: Getty-Images/Stockbyte

Kontakt a zápis

Máte zájem o některý z našich jazykových kurzů nebo potřebujete ještě další informace? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Rádi Vám poradíme.

Informace k aktuální zdravotní situaci

Naše kurzy se konají v souladu s aktuálními vládními a ministerskými opatřeními a nařízeními. Upozornění: pokud to bude nutné vzhledem k opatřením v boji proti pandemii koronaviru, proběhnou prezenční části kurzů rovněž online formou! Stran dotazů jsme Vám rádi k dispozici na adrese: kurzy-prag@goethe.de

Zápis

Na základě vstupního testu zjistíme Vaše aktuální jazykové znalosti, společně stanovíme cíl výuky a vybereme vhodný kurz. Písemný vstupní test prověří gramatiku a slovní zásobu, následuje ústní část formou rozhovoru. Pokud máte zájem absolvovat test v Goethe-Institutu, můžete volit z těchto termínů:

Pondělí, 31. 8. 2020: 14.00-18.30 hod.
Bez předchozí rezervace.
 
Do 28. července se můžete přihlásit a otestovat též online.

Termíny zapisu pro děti a mládež:

Pondělí, 31.8. 2020: 14.00-18.00 hod
Bez předchozího objednání kdykoliv v uvedenou dobu

 

Letní kurzy 2020
Červenec: 13-24|07|2020
Srpen: 01-31|08|2020  3. čtvrtletí 2020
03|09–04|11|2020 Skupinový kurz Deutsch Online
17|10–22|01|2021
(prázdniny: 19|12|2020-03|01|2021)
 
4. čtvrtletí 2020-2021
12|11|2020–03|02|2021
(prázdniny: 17|12|2020-07|01|2021)
Kurzovné lze uhradit bankovním převodem nebo platební kartou (v kanceláři jazykových kurzů). Kancelář jazykových kurzů Vám zašle fakturu. Rezervace kurzů nejsou možné.

Žádost o fakturu na firmu hlaste prosím při zápisu, před platbou. Následné přefakturování není možné.
 
 • 500 Kč manipulační poplatek při stornování kurzu před zahájením výuky
 • 20 % z ceny kurzu manipulační poplatek při stornování kurzu po zahájení výuky (během prvního týdne výuky)
 • kurzovné u intenzivního a superintenzivního kurzu není vypláceno zpět
 • Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu. 
Obecně platí:
 • Není-li ustanoveno jinak, nejsou náklady na pořízení učebnic zahrnuty do ceny kurzu.
 • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň na 75% doby vyučování.

Rozsah použití obchodních podmínek

 • Uveřejněné obchodní podmínky platí pro všechny dohody, uzavřené mezi Goethe-Institutem a účastníkem/účastnicí kurzu. Účastníkem/účastnicí kurzu jsou osoby navštěvující jazykový kurz Goethe-Institutu.
 • Zveřejněné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na internetu nebo v budově Goethe-Institutu. Tuto informaci účastník/účastnice kurzu obdrží před podpisem smlouvy resp. uhrazením poplatku za kurz. Úhradou kurzu účastník/účastnice kurzu stvrzuje, že se seznámil/a s obchodními podmínkami a s těmito souhlasí.
 1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu
  Minimální věk pro účast na našich kurzech činí 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež).
   
 2. Platební podmínky

  2.1. Kurzovné je splatné při zápisu. Vedle platby v hotovosti se akceptuje i platba kreditní kartou. Pouze u online-kurzů je možná úhrada bankovním převodem.
  2.2. Pokud platba celého kurzovného nedojde včas, ztrácí účastník nárok účastnit se kurzu. Goethe-Institut si v tomto případě ponechává nárok na platbu kurzovného.
   
 3. Ceny

  3.1. Ceny platné k okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v příslušném aktuálním prospektu s nabídkou kurzů Goethe-Institutu jsou součástí smlouvy.
  3.2. Je-li z podnětu účastníka kurzu provedena změna v zápisu – např. změna termínu kurzu nebo změna typu kurzu –, je první provedení změny v zápisu bezplatné. Za provedení každé další změny v zápisu se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč. Je-li změna kurzu provedena z podnětu učitele, poplatek se nevybírá. U on-line kurzů není změna kurzu možná.
  3.3. Pro všechny účastníky kurzů platí snížené poplatky za zkoušky.
   
 4. Slevy

  4.1. Za zápis přímých rodinných příslušníků účastníka kurzu se kurzovné snižuje o 10%.
  4.2. Všichni učitelé němčiny a důchodci mohou u jazykového oddělení uplatnit slevu ve výši 20% na všechny kurzy.
  4.3. Při obsazení dvou kurzů se poskytuje sleva ve výši 10% na cenově výhodnější kurz.
  4.4. Pokud stávající účastník kurzu zaplatí kurzovné na další kurz ve stanoveném terminu, obdrží automaticky stanovenou slevu.
  4.5. Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.
  4.6. Slevy nejsou poskytovány u on-line kurzů.
   
 5. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu

  5.1. V případě stornování kurzu mají účastníci kurzu nárok na vrácení kurzovného podle těchto modalit:
  • Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 500 Kč.
  • Stornování během prvního vyučovacího týdne: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 20%.
  • Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu.
  • V případě změn ve Vašem zaměstnání nebo studiu nebo v případě cest do zahraničí Vám bohužel kurzovné vrátit nemůžeme.
  5.2. Pokud se kurz kvůli příliš malému počtu účastníků nemůže konat a dotyčný/ dotyčná nepřijme žádnou alternativu, bude mu/ jí vráceno celé kurzovné.
  5.3. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu v intenzivních kurzech
  Stornování intenzivních kurzů, které mají výuku v rozsahu více než 8 vyučovacích hodin týdně, není po zahájení kurzu možné. V tomto případě se uhrazené kurzovné nevrací.
  5.4. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování on-line kurzů
  Pouze v případě, že kurz je stornován písemně, nejpozději do 1 týdne před zahájením kurzu, je možné vrácení kurzovného. V tomto případě bude vráceno kurzovné s odečtením 500,- Kč správního poplatku. V případě, že kurz bude stornován později než 1 týden před výukou, nebude kurzovné zpět vyplaceno.
   
 6. Rozdělení kurzu/ velikost tříd

  6.1. Zařazení účastníka/účastnice kurzu do určitého stupně proběhne na základě rozřazovacího vstupního testu v institutu.
  6.2. Místa v kurzech nejsou přenosná.
  6.3. Naše kurzy mají nejvýše 12 (konverzační kurzy) nebo 15 účastníků. Maximální počet účastníků v on-line kurzech je 16.
   
 7. Odpovědnost Goethe-Institutu/ vyšší moc

  Odpovědnost Goethe-Institutu a jeho pracovníků za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Goethe-Institut nenese odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).