Tilbud for kunstnere og kulturaktører

International
Kulturstøtte

Oversigt over Goethe-Instituttets kultur- og kunststøtte i Tyskland og i hele verden.

International koproduktionsfond

Ansøgningsfrister:
21.04.2022
15.10.2022

Projektfond "Bildende Kunst"

Ansøgningsfrist:
15.10.2022

Sprogkursstipendier for danske kunst- og kulturformidlere

Ansøgningen for 2023 åbner i august 2022

Oversættelsesstøtte

Kun danske og islandske forlag er berettigede til at søge om støtte

Flere tilbud

Skoleinspektør Kai Andersens Fond

Tilskud på op til 5000 kr. til mellemfolkeligt samarbejde mellem Danmark og Tyskland

Top